Swedish logo

Vetenskapens historia i Finland – insamling av traditioner och berättelser

31.10.2023

Finska Vetenskaps-Societeten ordnar tillsammans med Finska Litteratursällskapet (SKS), Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS), Suomalainen Tiedeakatemia, Vetenskapliga samfundens delegation, Riksarkivet och Finska Historiska Samfundet r.f. en insamling av finländska eller i Finland verkande forskares erfarenheter och berättelser. Insamlingen är en del av projektet Vetenskapens historia i Finland

Syftet är att dokumentera hur vetenskapen i Finland har utvecklats inom olika discipliner. De disciplinära perspektiven bygger på forskarnas egna beskrivningar av det ämnesområde som de är experter på. Att ”berätta genom att skriva” är ett utmärkt sätt att utöka kunskapen om fenomen i vars skeenden och förändringar skribenterna själva har deltagit i. Forskarnas erfarenheter är en värdefull källa för att studera vetenskapens utveckling.

Svara på frågeformuläret här.

Du kan delta i insamlingen till och med 31 december 2023.

0 kommentarer