Finska Vetenskaps-Societeten

Månad: augusti 2022

Ny publikation: Ekonomisk patriotism och civilsamhälle. Finska hushållningssällskapets politiska språkbruk i europeisk kontext 1720–1840

Published | Updated | i News

Ekonomisk patriotism och civilsamhälle. Finska hushållningssällskapets politiska språkbruk i europeisk kontext 1720–1840 Marjanen Jani Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 220 Vasa 2022, 311 s. Boken kan köpas via Vetenskapsbokhandeln,  Snellmansgatan 13, 00170 Helsingfors.   ...

Läs mer