Swedish logo

Arkiv

Mötesprogram våren 2023

Måndag 16.1 kl. 16,  Aurum, Henriksgatan 2, Åbo 

 • Minnestal över professor Karl-Gustav Sandelin hålls av Tage Kurtén
 • Föredrag av Anne Kovalainen under rubriken ”Alustataloudesta alustayhteiskuntaan”
 • Föredrag av Ruth Illman under rubriken ”Vardagsjudendom i Finland och i Norden”

Måndag 20.2 kl. 17, Ständerhuset

 • Minnestal över professor Peter Tigerstedt hålls av Pekka Kauppi
 • Föredrag av Matti Lassas under rubriken ”Inversio-ongelmat: Maailman kuvantamista eri mittakaavoissa”
 • Föredrag av Ulrika Candolin under rubriken ”Beteendeekologisk forskning i en värld i förändring”

Måndag 20.3 kl. 17, Ständerhuset

 • Föredrag av Sami Pihlström under rubriken ”Mikä on uskonnonfilosofian tutkimuskohde”
 • Föredrag av Sarah Butcher under rubriken ”The wonderful world of viruses”

Måndag 24.4. kl. 17 årsmöte

Lördag 29.4  kl. 18 årshögtid

 • Festföredrag av Ulla Connor under rubriken ”The Birth of Applied Linguistics in the Nordic Countries”

Måndag 15.5 kl. 17, Villa Aikala, Mejlans

 • Minnestal över professor Eero Holopainen hålls av Timo Vesala
 • Minnestal över akademiker Päiviö Tommila hålls av Laura Kolbe
 • Föredrag av Martti Koskenniemi under rubriken ”Naton toiminta ja toimivalta – oikeudellisia näkökohtia”

Mötesprogram hösten 2022

Måndag 19.9 kl. 17 i Helsingfors universitets Athena-sal (107), Brobergsterassen 3 A, Helsingfors

 • Minnestal över professor Torsten Edgren hålls av Mika Lavento
 • Minnestal över professor Marketta Sundman hålls av Mirja Saari
 • Föredrag av Björn Forsén: ”Cross-cultural encounters in the Early Modern Mediterranean: The case of the bewitched lions of Athens”
 • Föredrag av Pentti Tienari: ”Onko MS-tauti yleisen viruksen harvinainen komplikaatio?”

Måndag 17.10 kl. 17

 • Föredrag av Jussi Pakkasvirta: ”Francon kanssa? Suomi, Espanja ja kylmä sota”
 • Föredrag av Monika Österberg: ”Biobaserade material – Hållbart eller ej?”

Måndag 21.11 kl. 17

 • Minnestal över professor Jari Niemelä hålls av Eeva Furman
 • Föredrag av Johanna Tamminen: ”Näkeekö satelliitti ilmansaasteet ja kasvihuonekaasupäästöt?”
 • Föredrag av Sampsa Vanhatalo: ”Älyvaatteiden kehittäminen vauvan parhaaksi”

Måndag 19.12 kl. 17 i Riddarhuset, Riddaregatan 1, Helsingfors

 • Föredrag av Vesa Olkkonen: ”Lipoproteiinit: Verenkierron rasvojen kuljettajat hyvässä ja pahassa”
 • Föredrag av Martina Reuter: ”Mary Wollstonecraft, Frans Michael Franzén och Åbo Tidningar 1797-1831”

Mötesprogram våren 2022

Måndag 17.1 kl. 17 (distansmöte)

 • Föredrag av Martin Gustafsson: ”Pausens betydelse för mänskligt handlande”
 • Föredrag av Elina Pirjatanniemi: ”Mångvetenskaplig flyktingjuridik – kan rättsvetaren dra nytta av kvantitativ forskningsdesign?”

Måndag 21.2 kl. 17 (distansmöte)

 • Föredrag av Kirsi Jahnukainen: ”Syöpään sairastuneen lapsen hedelmällisyyttä voidaan säilyttää”
 • Föredrag av Altti Kuusamo: ”Tunnistamisen mysteeri. Kuvallisen semiotiikan ongelmia”

Måndag 21.3 kl. 17 i Ständerhuset

 • Minnestal över professor Timo Riiho hålls av Juhani Härmä
 • Minnestal över professor Lilli Alanen hålls av Pauliina Remes
 • Föredrag av Sara Heinämaa: ”Science as Vocation and Values of Love: A Phenomenological-Philosophical Explication”

Årsmöte fredag 29.4 kl. 17 i Ständerhuset, varefter högtidssammankomst på Gamla Studenthuset i Helsingfors kl. 18.30

 • Festföredrag av Markku Suksi: ”Digitalisering av myndighetsverksamhet genom automatiserat beslutsfattande och AI: bakgrund, gränsdragningar och regleringsförsök”

Måndag 16.5 klo 17 Finska Läkaresällskapets Villa Aikala, Johannesbergsvägen 8, Helsingfors

 • Minnestal över akademiker Olli Lehto hålls av Mats Gyllenberg
 • Minnestal över docent Anja Kervanto Nevanlinna hålls av Laura Kolbe
 • Föredrag av Janne Saarikivi: ”Venäläiset, ukrainalaiset ja suomalais-ugrilaiset – ketkä kaikki ovatkaan samaa kansaa?”

Mötesprogram hösten 2021

Måndag 20.9 kl. 17 (distansmöte)

 • Föredrag av herr Mikkonen: ”Terroristiromaani ja sympatian rakenne”
 • Föredrag av herr Saarikivi: ”Suomen kielen euraasialainen ja eurooppalainen tausta. Uusia tulkintoja uralilaisten kielten alkuperästä”
 • Föredrag av herr Söderlund: ”Personval och dess konsekvenser”

Måndag 18.10 kl. 17 (distansmöte)

 • Föredrag av fru Mappes: ”150 vuotta Alfred Russel Wallacen tutkimuksista: vieläkö eläinten värit voivat opettaa meille uutta luonnonvalinnasta?”
 • Föredrag av fru Wolff: ”Digital källkritik och upplysta nätverk: det filosofiska Europa i greve G. Ph. Creutz umgängeskrets, 1774–1783”

Måndag 15.11 kl. 17 Ständerhuset

 • Minnestal över professor Christian Ehnholm hålls av herr Simons
 • Minnestal över akademiker Albert de la Chapelle hålls av herr Gahmberg
 • Föredrag av fru Lähteenmäki: ”New coastal history: uusia tulokulmia ympäristöhistoriaan”
 • Föredrag av herr Miestamo: ”Kielten kompleksisuuden tutkimuksesta”

Måndag 20.12 kl. 17 (distansmöte)

 • Föredrag av fru Wrede: ”Intersektioner av hög ålder, invandrarskap och social missgynnsamhet”

Mötesprogram våren 2021

Måndag 18.1 kl. 17 (distansmöte)

 • Föredrag av fru Fellman: ”De GRACILA barnen – nya sjukdomsmekanismer ger hopp om behandling vid mitokondriell sjukdom”
 • Föredrag av herr Kaitala: ”Populaatiodynamiikka ja ympäristön vaihtelun laatu”

Måndag 15.2 kl. 17 (distansmöte)

 • Föredrag av herr Johansson: ”Gravitationsvågor från krockande supermassiva svarta hål”
 • Föredrag av fru Lehesjoki: ”Epilepsiat: geenilöydöistä kohti täsmähoitoja”

Måndag 15.3 kl. 17 (distansmöte)

 • Föredrag av fru Matomäki: ”Alkuluvuista”
 • Föredrag av fru Olsson: ”Nollatutkimusta ja haittatutkijoita? Tutkimusrahoituksen herättämät tunteet sosiaalisen median keskusteluissa”

Torsdag 29.4 årsmöte kl. 17 (distansmöte)

Måndag 17.5 kl. 17 (distansmöte)

 • Föredrag av fru Ikonen: ”Rasvatutkimusta solutasolla”
 • Föredrag av fru Lindholm: ”Kan man ge anvisningar för kommunikation”

Mötesprogram hösten 2020

Måndag 21.9 kl. 17 i Riksarkivet

 • Minnestal över professor Johan Järnefelt av herr Gahmberg
 • Minnestal över professor Max Engman av herr Meinander
 • Föredrag av herr Romantschuk: ”Konsten att stimulera mikrober att göra jobbet för en”
 • Föredrag av fru Törmä: ”Uusia kvantti-ilmiöitä: Bosen-Einsteinin kondensaatti nanofotoniikassa ja suprajohtavuus grafeenissa”

Måndag 19.10 kl. 17 i Riksarkivet

 • Minnestal över professor Carl-Gustaf Standertskjöld-Nordenstam av herr U-H Stenman
 • Föredrag av Riksarkivets forskningsdirektör Päivi Happonen under rubriken ”Suomalaiset Venäjällä lokakuun 1917 vallankumouksen jälkeen”.
 • Föredrag av fru Karivieri: ”Vetenskapliga metoder i studiet av Roms hamnstad Ostia”
 • Föredrag av fru Spens: ”Humanitär logistik och ledning av universitet i pandemi-tider”

Måndag 16.11 kl. 17 i Riksarkivet

 • Minnestal över akademiker Erik Allardt av fru Riska
 • Minnestal över professor Arne Rousi av herr Tigerstedt
 • Föredrag av specialforskare, docent John Strömberg: ”Riksarkivet som heraldisk myndighet”
 • Föredrag av herr Groop: ”Diabetisk njursjukdom, nutidens gissel – en kollision mellan arv och miljö”
 • Föredrag av fru Isoniemi: ”Kun maksa sairastaa – När levern är sjuk”

Måndag 21.12 kl. 17 (distansmöte)

 • Föredrag av herr Hedman: ”Epätyypillinen keksintö – epäilyttävä, vai käänteentekevä?

Mötesprogram våren 2020

Måndag 20.1 kl. 16 (Obs! Plats: Åbo Akademi, Stora Auditoriet i ASA, Fänriksgatan 3 A, 1. vån, Åbo)

 • Föredrag av herr Joas: ”Medborgaren, lokalsamhället och havet”
 • Föredrag av fru Sahlgren: ”Biologisk design – kroppens byggstenar och arkitekter”
 • Föredrag av herr Wilén: ”Elden är lös!”

Måndag 17.2 kl. 17

 • Minnestal över fil.dr. Marja Simonsuuri-Sorsa av herr Schröder
 • Föredrag av fru Kalso: ”Unwrapping a few mysteries about pain”
 • Föredrag av fru von Schoultz: ”En för alla, alla för en? Konkurrens inom partier: Den outforskade dimensionen av politisk tävlan”

Måndag 16.3 kl. 17 (INHIBERAT!)

 • Föredrag av herr Groop: ”Diabetisk njursjukdom, nutidens gissel – en kollision mellan arv och miljö”
 • Föredrag av fru Törmä: ”Uusia kvantti-ilmiöitä: Bosen-Einsteinin kondensaatti nanofotoniikassa ja suprajohtavuus grafeenissa”

Onsdag 29.4 kl. 18 Societetens årshögtid på Börshuset (INHIBERAT! Nytt datum för årsmötet meddelas senare)

Måndag 18.5 kl. 17 (INHIBERAT!)

 • Föredrag av herr Koskenniemi: “Suvereenisuus ja omistaminen. Ajatuksia vallankäytön kansainvälisestä historiasta”

Mötesprogram hösten 2019

Måndag 16.9 kl. 17 (Obs! Plats: Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, Helsingfors)

 • Föredrag av herr Hytönen under rubriken ”Matematiikka, niin ________ abstraktia! (täydennä genetiivillä)”
 • Föredrag av herr Sajantila under rubriken ”Mitä muinais-DNA tutkimukset ovat paljastaneet Levänluhdan arkeologisesta mysteeristä”

Måndag 21.10 kl. 17 (Obs! Plats: Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, Helsingfors)

 • Minnestal över professor Hans Åkerblom hålls av herr Knip
 • Föredrag av Societetens utländske ledamot, professor Odo Diekmann under rubriken ”The 1927 epidemic model of Kermack and McKendrick: a success story or a tragicomedy?”
 • Föredrag av herr Jäntti under rubriken ”Familjebakgrundens betydelse för inkomstfördelningen”

Måndag 18.11 kl. 17 (Ständerhuset, sal 3)

 • Föredrag av fru Huhtala: ”Kaivosvero – kuinka soveltaa Hotellingin ja Pigoun oppeja?”
 • Föredrag av fru Remes: ”Keskustelun normit ja tiedolliset hyveet: näkökulmia antiikista”

Måndag 16.12 kl. 17 (Obs! Plats: Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, Helsingfors)

 • Föredrag av fru Kivistö: ”Novitas – uutuuden ajatus 1600-luvun lopun latinankielisissä väitöskirjoissa”
 • Föredrag av fru Lamberg-Allardt: ”Livsmedelsberikning för folkhälsan: Case D-vitamin”

Mötesprogram våren 2019

Måndag 21.1 kl. 16 (OBS! Plats: Auditorium Helikon i Arken, Fabriksgatan 2, Åbo)

 • Minnestal över professor Boris Sjöberg hålls av herr Högnäs
 • Föredrag av herr Grönlund: ”Statskunskap som vetenskap”.
 • Föredrag av herr Sihvonen: ”Kafkan kanssa elokuvissa”.

Måndag 18.2 kl. 17

 • Minnestal över professor Randolph Quirk hålls av herr Riikonen
 • Föredrag av herr Vesala: “Metsät, suot, järvet ja niiden ilmastovaikutukset”.
 • Föredrag av herr Nynäs: “Multipla religiösa identiteter bland unga vuxna: några centrala observationer i ljuset av en internationell studie”.

Måndag 18.3 kl. 17

 • Minnestal över professor Anders Ahlqvist hålls av herr Karlsson.
 • Föredrag av herr Haglund: ”Jakten på nya cancermarkörer”
 • Föredrag av fru Widén: ”Informationskompetens – en av de viktigaste färdigheterna i vår digitaliserade värld”

Måndag 29.4 kl. 18 Societetens årshögtid (kl. 17 internt möte endast för ledamöter)

 • Hälsningstal av preses
 • Festföredrag av herr Enqvist: ”Kosminen inflaatio”

Måndag 20.5 kl. 17 (OBS! Plats: Finska Läkaresällskapets Villa Aikala, Johannesbergsvägen 8, Helsingfors)

 • Föredrag av herr Gothoni: ”Nya rön inom buddhistforskningen i Sri Lanka”.

Mötesprogram hösten 2018

Måndag 17.9 kl. 17

 • Minnestal över professor Peter Holmberg hålls av herr Riska
 • Föredrag av Societetens utländske ledamot, professor Janusz Kacprzyk: ”Decision processes in human centric systems: how to reflect human cognitive biases”

Måndag 15.10 kl. 17

 • Minnestal över professor Erik Andersson hålls av fru Sundman
 • Föredrag av herr Collan: ”Tekoälyllä terveyttä – perusteita ja sovellutuksia lyhyesti”

Måndag 19.11 kl. 17

 • Minnestal över professor Henrik Forsius hålls av herr Vihko
 • Föredrag av fru Fellman: ”Fyra myter och några fakta: resultat från historisk forskning om konkurrensreglering”
 • Föredrag av herr Norkko: ”Små förändringar med stora konsekvenser: kopplingar mellan havsis och biodiversitet i Antarktis kustnära ekosystem”

Måndag 17.12 kl. 17 (OBS! i Universitetets Lilla festsal, Fabiansgatan 33)

 • Minnestal över professor Sven Kock hålls av fru Sevón.
 • Föredrag av herr Norrgård: “Immaterialrätten och teknologisk utveckling: 3D-printning som exempel på hur juridiken tacklar nya teknologier”.
 • Föredrag av fru Stenberg: “Att räkna barr från rymden: Matematisk-fysikaliska modeller i fjärranalys”.