Swedish logo

Suuri Nobel-keskustelu 2022

Ett evenemang om årets Nobelpris i vetenskaper ordnas i Sanomahuset i Helsingfors torsdagen den 27 oktober 2022 kl. 17-18.30. Tilläggsinformation här.

läs mer