Swedish logo

Ledamöter

Finska Vetenskaps-Societeten har för tillfället 399 ledamöter, av vilka 5 är hedersledamöter, 280 ordinarie ledamöter samt 114 utländska ledamöter.

SektionHedersledamöterOrdinarie ledamöterUtländska ledamöterTotalt
över 67 århögst 67 år
Mat.fys.2383031101
Biovet.0483027105
Hum.1372936103
Sam238302090
Totalt5161119114399