Swedish logo

Ledamöter

Finska Vetenskaps-Societeten har för tillfället 401 ledamöter, av vilka 5 är hedersledamöter, 284 ordinarie ledamöter samt 112 utländska ledamöter.

SektionHedersledamöterOrdinarie ledamöterUtländska ledamöterTotalt
över 67 århögst 67 år
Mat.fys.2383031101
Biovet.0503025105
Hum.1373036104
Sam239302091
Totalt5164120112401