Swedish logo

Ledamöter

Finska Vetenskaps-Societeten har för tillfället 398 ledamöter, av vilka 5 är hedersledamöter, 282 ordinarie ledamöter samt 111 utländska ledamöter.

SektionHedersledamöterOrdinarie ledamöterUtländska ledamöterTotalt
över 67 århögst 67 år
Mat.fys.2383031101
Biovet.0483025103
Hum.1373036104
Sam239301990
Totalt5162120111398