Finska Vetenskaps-Societeten

Månad: april 2021

Finska Vetenskaps-Societetens pris och stipendier 2021

Published | Updated | i News

Vetenskaps-Societeten har beviljat sina vetenskaps- och lärarpris för år 2021 till följande meriterade personer: Det förnämsta priset, professor E.J. Nyströms pris (30 000 €) tilldelas professor Taina Pihlajaniemi (Uleåborgs universitet) för hennes banbrytande insatser inom cell-matrisbiologi. ...

Läs mer