Swedish logo

Ordinarie möten

Finska Vetenskaps-Societeten sammanträder en gång i månaden under terminerna, i regel den tredje måndagen i månaden kl. 17 i Ständerhusets sal 15, Snellmansgatan 9-11 i Kronohagen i Helsingfors.

OBS! Fr.o.m. 18.9.2023 sammanträder Vetenskaps-Societeten i Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, Helsingfors (tills renoveringen av Ständerhuset är klar).

Mötena inleds med ett eller flera föredrag av Societetens ledamöter. Denna del mötet är öppen för allmänheten, men kräver förhandsanmälning (societas@scientiarum.fi) senast onsdagen före mötet. Efter föredragen håller Societeten sitt ordinarie månadsmöte som är öppet endast för Societetsledamöter.