Finnish logo

Itsenäisen Suomen tieteen historia – muistitiedon ja kokemuskerronnan dokumentointihanke

31.10.2023

Suomen Tiedeseura organisoi yhdessä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS), Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS), Suomalaisen Tiedeakatemian, Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan, Kansallisarkiston ja Suomen Historiallisen Seuran kanssa keruun, jonka kohteena ovat suomalaisten ja Suomessa vaikuttaneiden tieteenharjoittajien ja tutkijoiden kokemukset ja muistitieto.

Keruu on osa laajempaa Itsenäisen Suomen tieteen historia -hanketta. Sen avulla kootaan tietoa siitä, miten Suomessa harjoitetun tieteen kehitys eri oppialoilla on tapahtunut. Näkökulma oppialoihin perustuu vastaajien itsensä laatimiin kuvauksiin aihepiiristä, jonka asiantuntijoita he ovat. ”Kirjoittamalla kertominen” on erinomainen keino hankkia tietoa ilmiöstä, jonka kehitykseen ja murroksiin kirjoittajat itse ovat osallistuneet. Tieteenharjoittajien kokemukset ovat arvokas lähde tutkittaessa tieteen kehitystä.

Tiedonkeruun löydät tästä.

Voit vastata keruun 31.12.2023. saakka.

0 kommenttia