Swedish logo

Kontakt

Kansliet är öppet vardagar kl. 9-14
Vänligen kontakta kanslisekreteraren före besök p.g.a. distansarbete.

Besöksadress: Norra Magasinsgatan 7 A 6, 00130 Helsingfors, 4. våningen

+358 (0) 50 4355742 eller +358 (0) 9 633005

Ordförande: Professor Hannu Koskinen

+358 (0)50 5276811

Viceordförande: Professor Jan Sundberg

+358 (0)50 50 338 5397 

Ständig sekreterare: Professor Mats Gyllenberg

+358 (0)50 4332920

Skattmästare: Professor Niklas Bruun

+358 (0) 50 5996801

Kanslisekreterare: Anki Geust

+358 (0)50 4355742

Kommunikatör: Nadine Nousiainen

+358 (0)44 7051379