Finska Vetenskaps-Societeten

Månad: januari 2021

Ny publikation: Papers on Ancient Greek Linguistics. Proceedings of the Ninth International Colloquium on Ancient Greek Linguistics (ICAGL9) 30 August – 1 September 2018, Helsinki

Published | Updated | i News

Papers on Ancient Greek Linguistics. Proceedings of the Ninth International Colloquium on Ancient Greek Linguistics (ICAGL9) 30 August – 1 September 2018, Helsinki Martti Leiwo, Marja Vierros, Sonja Dahlgren (ed.) Commentationes Humanarum Litterarum 139 Vasa 2020, 578 s. Boken kan köpas via Vetenskapsbokhandeln,  ...

Läs mer

Att observera, mäta och räkna – video

Published | i News

"Att observera, mäta och räkna. Blickar på den matematisk-naturvetenskapliga forskningens historia i Finland" Forskaren Johan Stén diskuterar sin och professor Peter Holmbergs bok med professor Stig-Olof Londen under Vetenskapsdagarna 2021. Videon kan ses här. ...

Läs mer

Lärarpriser 2021

Published | Updated | i News

Vetenskaps-Societeten delar årligen ut tre lärarpris. Ett av prisen delas ut till en lärare i ett svenskspråkigt gymnasium och två till lärare i finskspråkiga gymnasier. Prissumman är 5000 euro. Dessutom får den prisbelönta lärarens skola ett anslag på 2000 euro att ...

Läs mer

Finska Vetenskaps-Societeten lediganslår stipendier

Published | i News

Finska Vetenskaps-Societeten lediganslår forskningsunderstöd inom matematisk-naturvetenskapliga, biovetenskapliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen. Sohlbergs fond understöder forskningsverksamhet inom geovetenskaperna (inkl. geografi) angående naturförhållandena i Finland och Norden. Ansökningstiden är 1.1-1.2.2021. Mer information och ansökningsblankett. ...

Läs mer