Swedish logo

Historik

Finska Vetenskaps-Societeten i Finland stiftades år 1838 och är således landets äldsta vetenskapsakademi. Om dess historia kan man läsa i följande verk:

F. Elfving: Finska Vetenskaps-Societeten 1838 – 1938, Commentationes Humanarum Litterarum X, Societas Scientiarum Fennica, Helsingfors 1938.

G. Elfving och Gösta Mickwitz: Finska Vetenskaps-Societetes tredje halvsekel 1938 – 1987, Bidrag till kännedom om Finlands natur och folk, Finska Vetenskaps-Societeten – Suomen Tiedeseura, Helsingfors, 1988.

M. Klinge: Bildningssträvanden i Finland kring år 1838. Om Societetens bakgrund och halvofficiella ställning. s. 3-9, SPHINX Årsbok – Vuosikirja – Yearbook 2012-2013, Finska Vetenskaps-Societeten – Suomen Tiedeseura, Vanda 2013.