Swedish logo

Professor Matti Klinge 31.8.1936–5.3.2023

Finska Vetenskaps-Societeten hedrar minnet av sin hedersledamot, professor Matti Klinge, som avled den 5 mars 2023 i en ålder av 86 år. Han invaldes till Vetenskaps-Societeten år 1977 och kallades...

läs mer