Swedish logo

Matematisk-fysiska sektionen

Ordförande: Susanne Wiedmer
Viceordförande: Peter Johansson

Matematisk-fysiska sektionen innefattar alla centrala fysikaliska vetenskaper såsom fysik, kemi, matematik, astronomi och databehandlingsvetenskap. De mest framstående forskarna i landet inom dessa vetenskaper är ledamöter i sektionen. Då tvärvetenskapen ökar kan ledamöter med biovetenskaplig och teknisk bakgrund bli invalda i sektionen. I sektionens verksamhet beaktas alla vetenskaper rättvist, så att alla åsikter och behov kommer fram.

Sektionen ordnar symposier kring de ämnen som den representerar. Målsättningen är att varje vetenskap turvis skulle ordna olika evenemang eller symposier. Inom sektionen väljs representanter (3-5) till sakkunniga inom Magnus Ehrnrooths stiftelse. Inom sektionen finns en stipendienämnd, en prisnämnd för Theodor Homéns pris i fysik samt en kommitté som vid behov föreslår nomineringar till olika pris. Sektionens medlemmar fungerar aktivt inom vetenskapliga samfund, stiftelser, internationella vetenskapliga organisationer och kommittéer.