Finska Vetenskaps-Societeten

Månad: januari 2023

Ansökningstid för forskningsunderstöd 1–31.1.2023

Published | Updated | i News

Finska Vetenskaps-Societeten lediganslår forskningsunderstöd inom matematisk-naturvetenskapliga, biovetenskapliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen. Sohlbergs fond understöder forskningsverksamhet inom geovetenskaperna (inkl. geografi) angående naturförhållandena i Finland och Norden. Ansökningstiden är 1–31.1.2023. Mer information och ansökningsblankett: https://scientiarum.fi/forskningsstod-och-pris/     ...

Läs mer