Swedish logo

Samhällsvetenskapliga sektionen

Ordförande: Peter Söderlund
Viceordförande: Åsa von Schoultz

Den samhällsvetenskapliga sektionen omfattar samhällsvetenskaper i vidsträckt bemärkelse, hit hör juridiska, ekonomiska samt statsvetenskapliga områden, men också miljövård och pedagogik. Två av Societetens hedersmedlemmar, Bengt Holmström och Stig Strömholm, har sin bakgrund inom sektionens ämnesområden.

Inom sektionen utses varje år en stipendienämnd för utdelning av Societetens stipendier samt en prisnämnd, som bereder förslag till olika internationella vetenskapspris.

Sektionen ansvarar också för den primärt engelskspråkiga skriftserien Commentationes Scientiarum Socialium, som kan publicera förtjänstfulla vetenskapliga bidrag inom sektionens ämnesområden.

En viktig uppgift är att varje höst i september nominera nya medlemmar, som rangordnas av sektionens egen invalsnämnd, som också utses årligen. Varje år utses också en medlem i Societetens styrelse, medan ordförande utses för en treårsperiod.

Förutom de här fastställda uppgifterna kan sektionen ordna olika slags seminarier kring aktuella frågor.

Aktivera er! Tag gärna kontakt med ordförande eller kansliet med förslag, idéer och frågor. Initiativ till högklassiga publikationer för serien Commentationes Scientiarum Socialium är särskilt välkomna.