Swedish logo

Humanistiska sektionen

Ordförande: Pauline von Bonsdorff
Viceordförande: Matti Miestamo

Humanistiska sektionen omfattar alla centrala humanistiska vetenskapsområden: antikforskning; filosofi; historieforskning och arkeologi; kulturforskning inklusive etnologi och folkloristik; språkforskning (allmän språkvetenskap, klassiska och moderna språk), historievetenskaper och arkeologi; konstforskning (estetik och konstfostran; litteratur- och musikvetenskap; visuell konst); religionsvetenskap och teologi. Inom sektionen finns betydande sakkännedom om utomeuropeiska språk och kulturer.

Humanistiska sektionens medlemmar deltar aktivt som föredragshållare på Finska Vetenskaps-Societetens möten och seminarier; sektionen ordnar även egna seminarier om aktuella ämnen. Sektionen har en priskommitté som förbereder nomineringar för internationella pris.

Forskning som hör till humanistiska sektionen publiceras främst i publikationsserien Commentationes Humanarum Litterarum på kongresspråk, men även i Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk-serien på inhemska språk. Finska Vetenskaps-Societetens hedersledamot från humanistiska sektionen är professorn i romersk arkeologi Eva Margareta Steinby.