Swedish logo

Humanistiska sektionen

Ordförande: Pauline von Bonsdorff
Viceordförande: Matti Miestamo

Humanistiska sektionen omfattar alla centrala humanistiska vetenskapsområden: språkvetenskaperna (olika filologiska ämnen och allmän språkvetenskap), historisk forskning och arkeologi, konstforskning (litteraturvetenskap, musikvetenskap, konsthistoria och arkitektur, film samt estetik och konstutbildning), antikforskning samt filosofi. Även etnologi och religionsvetenskap är representerade. Inom sektionen finns även betydande sakkännedom om utomeuropeiska språk och kulturer.

Humanistiska sektionens medlemmar deltar aktivt som föredragshållare på Finska Vetenskaps-Societetens möten och seminarier; sektionen ordnar även egna seminarier om aktuella ämnen. Sektionen har en kommitté som vid behov ger förslag till prisnomineringar för internationella pris.

Forskning som hör till humanistiska sektionen publiceras främst i publikationsserien Commentationes Humanarum Litterarum på kongresspråk, men även i Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk-serien på inhemska språk. Finska Vetenskaps-Societetens hedersledamot från humanistiska sektionen är professorn i romersk arkeologi Eva Margareta Steinby.