Swedish logo

Hedersledamöter

Stig Strömholm 1988

jur.dr, akademiker (Finlands Akademi), professor emer. i civilrätt med internationell privaträtt vid Uppsala universitet, utländsk ledamot av Societeten 1981.

Bengt Holmström 2016

fil.dr, professor i ekonomi vid Massachusetts Institute of Technology, Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne år 2016, utländsk ledamot av Societeten 1992.

Carl G. Gahmberg 2018

med.o.kir.dr, professor emer. i biokemi vid Helsingfors universitet, tidigare ständig sekreterare för Societeten, ordinarie ledamot av Societeten 1983.

Dan-Olof Riska 2020

tekn.dr, professor emer. i fysik vid Helsingfors universitet, tidigare ordförande och skattmästare för Societeten, ordinarie ledamot av Societeten 1981.

Eva Margareta Steinby 2020

fil.dr, professor emer. i romersk arkeologi vid Oxford University, ordinarie ledamot av Societeten 1983.