Finska Vetenskaps-Societeten

Månad: juni 2023

Ny publikation: Olof Hermelin. Hecatompol is Svionum. Ruotsalaisten sata kaupunkia: Suomen, Karjalan ja Inkerinmaan kaupungit sekä muita runoja Itämeren piiristä

Published | Updated | i News

Finska Vetenskaps-Societeten har gett ut en ny bok: Olof Hermelin. Hecatompol is Svionum. Ruotsalaisten sata kaupunkia: Suomen, Karjalan ja Inkerinmaan kaupungit sekä muita runoja Itämeren piiristä. Professorn och historikern Olof Hermelin (1658-1709), som försvann i slaget vid Poltava, blev ...

Läs mer

Höstens symposium om klimat och anpassning

Published | Updated | i News

Välkommen på symposiet Klimat och anpassning den 28 september 2023 på Vetenskapernas hus i Helsingfors. Symposiet arrangeras av Finska Vetenskaps-Societetens Biovetenskapliga sektion. Språket för symposiet är svenska eller engelska och symposiet är av karaktären aktuell ...

Läs mer