Finska Vetenskaps-Societeten

Månad: november 2021

Lärarpriser 2022

Published | Updated | i News

Vetenskaps-Societeten delar årligen ut tre lärarpris. Ett av prisen delas ut till en lärare i ett svenskspråkigt gymnasium och två till lärare i finskspråkiga gymnasier. Prissumman är 5000 euro. Dessutom får den prisbelönta lärarens skola ett anslag på 2000 euro ...

Läs mer