Swedish logo

Vetenskaps- och lärarpris

Finska Vetenskaps-Societeten delar årligen ut egna pris samt sådana som den administrerar eller är med att besluta om.

Professor E.J. Nyströms pris delas ut för vetenskapliga förtjänster och alternerar årligen mellan de fyra sektionerna. Förteckning över tidigare pristagare.

Professor Theodor Homéns pris delas ut årligen och alternerar mellan fysik och fosterlandets historia. Förteckning över tidigare pristagare.

Statsrådet Lorenz Lindelöfs pris delas ut vart tredje år för vetenskapligt arbete i matematik. Priset instiftades år 2013 och delades första gången ut på 175-års jubileet. Förteckning över tidigare pristagare.

FD Mikael Björnbergs minnesfonds pris delas ut till framstående forskare främst inom teoretisk fysik och närliggande områden. Förteckning över tidigare mottagare.

Magnus Ehrnrooths stiftelses pris utdelas årligen och alternerar mellan matematik, kemi och fysik. Förteckning över tidigare pristagare.

Lärarprisen delas ut till framstående gymnasielärare för undervisning i humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen och i naturvetenskapliga ämnen. Ett viktigt kriterium för priset som instiftades år 1998 är att pristagarnas elever sökt sig till universitet inom respektive områden. Motiverade förslag på pristagare skickas till Vetenskaps-Societeten per e-post (societas@scientiarum.fi) senast 15.2. Förslag kan lämnas av enskilda personer, skolor och andra organisationer. Förteckning över tidigare pristagare.

Societetens medalj i brons eller silver, utformad av Alexander Baharev, utdelas på grund av speciella insatser för Societeten.