Swedish logo

Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk

Redaktör Stig-Olof Londen, stig-olof.londen@aalto.fi

(pdf) Publikationsförteckning

(pdf) Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 225 | Lars Westerlund | Vem var spritsmugglarna? Då småfolket blev företagare. 2024. 243 s.

(pdf) Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 224, toinen korjattu painos | Netta Böök | Talot pysyvät, ihmiset vaihtuvat. Sosialistisen yhteiskunnan rakentaminen entisessä suomalaisessa Kurkijoen kirkonkylässä Neuvostoliitossa. 2024. 446 s.

(pdf) Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 224 | Netta Böök | Talot pysyvät, ihmiset vaihtuvat. Sosialistisen yhteiskunnan rakentaminen entisessä suomalaisessa Kurkijoen kirkonkylässä Neuvostoliitossa. 2023. 446 s.

(pdf) Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 223 | Petra Hakala | Att minnas eller glömma: Tillkomsten av Svenska litteratursällskapets arkiv och dess roll i skapandet av identitet 1885−1920. 2023. 292 s.

(pdf) Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 222 | Timo Sironen, Erkki Sironen, Teivas Oksala, H. K. Riikonen | Olof Hermelin. Hecatompol is Svionum. Ruotsalaisten sata kaupunkia: Suomen, Karjalan ja Inkerinmaan kaupungit sekä muita runoja Itämeren piiristä. 2023. 268 s.

(pdf) Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 221 | Heikki Nevanlinna | Neovius-Nevanlinna – erään suvun kronikka. 2022. 201 s.

(pdf) Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 220 | Jani Marjanen | Ekonomisk patriotism och civilsamhälle. Finska hushållningssällskapets politiska språkbruk i europeisk kontext 1720–1840. 2022. 331 s.

(pdf) Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 219 | Markus Ahlskog | Katsaus Suomen varhaiseen atomihistoriaan. 2022. 266 s.

Professor Markus Ahlskog intervjuas av professor Stig-Olof Londen angående boken ”Katsaus Suomen varhaiseen atomihistoriaan”

(pdf) Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 218 | H.K. Riikonen | Suomesta ja maailmalta. Yrjö Niiniluoto ja hänen kirjallinen tuotantonsa. 2021. 329 s.

Professor Hannu K. Riikonen intervjuas av professor Stig-Olof Londen angående boken ”Suomesta ja maailmalta. Yrjö Niiniluoto ja hänen kirjallinen tuotantonsa”

(pdf) Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 217| Topi Artukka | Tanssiva kaupunki. Turun seurapiiri sosiaalisena näyttämönä 1810-luvulla. 2021. 344 s.

Skådespelaren Sanna Majuri läser ett stycke ur boken ”Tanssiva kaupunki. Turun seurapiiri sosiaalisena näyttämönä 1810-luvulla”

(pdf) Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 215 | Heikki Nevanlinna | Ilmatieteiden vaiheita ja vaikuttajia Suomessa. 2021.341 s.

(pdf) Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 214 | Ville Kajanne | Suomen puolesta, Euroopan edestä, Venäjää vastaan? Kansainvälinen vuorovaikutus ja yhteistyö vuoden 1899 kulttuuriadressissa. 2020.348 s.

(pdf) Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 213 | Jens Grandell | Från ett årtionde i Finland. August Schauman, republikanism och liberalism 1855-1865. 2020. 267 s.

(pdf) Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 212 | Mardy Lindqvist | Uusi maksa, uusi elämä. Kirurgi Krister Höckerstedt keskustelee elämänvalinnoistaan Mardy Lindqvistin kanssa. 2020. 341 s.

(pdf) Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 211 | Peter Holmberg & Johan Stén | Att observera, mäta och räkna. Blickar på den matematisk-naturvetenskapliga forskningens historia i Finland. 2020. 541 s.

(pdf) Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 210 | Sophie Holm | Diplomatins ideal och praktik. Utländska sändebud i Stockholm 1746–1748. 2020. 225 s.

(pdf) Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 209 | Franciska Sundholm | Wilhelm Ramsay. Livslång vandring i Fennoskandia. 2020. 163 s.

(pdf) Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 154 | Juha-Antti Lamberg | Taloudelliset eturyhmät neuvotteluprosesseissa. Suomen kauppasopimuspolitiikka 1920-1930-luvulla. 1999. 241 s.