Finska Vetenskaps-Societeten

Finska Vetenskaps-Societeten

grundades 1838. Den är en vetenskapsakademi för alla vetenskaper. Societeten arbetar för gränsöverskridande vetenskaplig diskussion genom att:

  • ordna föredrag, seminarier och symposier kring aktuella ämnen,
  • publicera vetenskaplig litteratur,
  • utdela forskningsunderstöd och pris,
  • bidra till forskningssamfundets kontakter nationellt och internationellt,
  • erbjuda sina ledamöter tvärvetenskapliga kontakter.

Ledamöter och sektioner

Societeten består av vetenskapligt framstående ordinarie ledamöter, utländska ledamöter och hedersledamöter, som kallas på livstid av Societetens allmänna möte. Då en ledamot fyllt 67 blir platsen ledig; äldre ledamöter kvarstår med fulla rättigheter. Till Vetenskaps-Societeten hör också utländska ledamöter.

Läs mera

Mötesprogram

Måndag 16 november 2020 kl. 17.00 ordinarie möte i Riksarkivet
  • Minnestal över akademiker Erik Allardt av fru Riska
  • Minnestal över professor Arne Rousi av herr Tigerstedt
  • Föredrag av specialforskare, docent John Strömberg: “Riksarkivet som heraldisk myndighet”
  • Föredrag av herr Groop
  • Föredrag av fru Isoniemi

 

Läs mera

Ständige sekreterarens blogg

Herrar, fruar och fröknar

Published | Updated | i Blog

När jag för ett tiotal år sedan blivit invald i Finska Vetenskaps-Societeten var jag smått road av att man vid mötena tilltalade varandra med "herr" och "fru". Jag tog för givet att orsaken var ...

Matematisk-fysiska sektionen

Biovetenskapliga sektionen

Humanistiska sektionen

Samhällsvetenskapliga sektionen