Swedish logo

Finska Vetenskaps-Societeten,

grundad år 1838, är en akademiskt stringent, samhällsrelevant och oberoende vetenskapsakademi. Vi försvarar forskningens frihet, lyfter fram aktuella frågor och belyser dem ur mångvetenskapliga och globala perspektiv. Finska Vetenskaps-Societeten stöder forskning av hög kvalitet. Till våra verksamhetsformer hör bland annat att:

  • ordna föredrag, seminarier och symposier kring aktuella ämnen,
  • publicera vetenskaplig litteratur,
  • utdela forskningsunderstöd och pris,
  • bidra till forskningssamfundets kontakter nationellt och internationellt,
  • erbjuda sina ledamöter tvärvetenskapliga kontakter.

Nyheter

Evenemang

16.09.2024

Månadsmöte

Alla evenemang

Kommande evenemang

21.10.2024
18.11.2024
16.12.2024
Alla evenemang

Finska Vetenskaps-Societeten har för tillfället 402 ledamöter

Matematisk-fysiska sektionen

Biovetenskapliga sektionen

Humanistiska sektionen

Samhällsvetenskapliga sektionen