Finska Vetenskaps-Societeten

Stipendier till ukrainska forskare

Finska Vetenskaps-Societeten har fram till den 22.8.2022 delat ut stipendier på totalt 171 360 euro till fjorton ukrainska forskare för vetenskapligt arbete vid finska universitet. Stipendierna har beviljats forskare som på grund av Rysslands krig i Ukraina varit tvungna att fly sitt land eller som inte kunnat återvända hem på grund av kriget.

Finska Vetenskaps-Societetens stipendieprogram för Ukraina har nu upphört.

Tilläggsinformation ges av Societetens ständige sekreterare, professor Mats Gyllenberg, tel. +358 (0)50 4332920, e-post secretarius@scientiarum.fi.

För fred

Vi undertecknade vetenskapsakademier fördömer skarpt krigshandlingarna i Ukraina och understöder alla åtgärder som gagnar freden. Kriget äventyrar inte bara människors liv och välfärd utan också samhällets grundvalar och förutsättningarna för vetenskaplig forskning. Som representanter för det vetenskapliga samfundet vädjar vi till alla parter för att finna medel att återställa freden. Våra gemensamma ansträngningar måste sträva efter att säkra en fredlig och hållbar samexistens.

För fred, stabilitet och mänskliga rättigheter.

1 mars 2022

Finska Vetenskaps-Societeten
Suomalainen Tiedeakatemia
Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland
Teknillisten Tieteiden Akatemia

 

Finska Vetenskaps-Societeten

grundades 1838. Den är en vetenskapsakademi för alla vetenskaper. Societeten arbetar för gränsöverskridande vetenskaplig diskussion genom att:

  • ordna föredrag, seminarier och symposier kring aktuella ämnen,
  • publicera vetenskaplig litteratur,
  • utdela forskningsunderstöd och pris,
  • bidra till forskningssamfundets kontakter nationellt och internationellt,
  • erbjuda sina ledamöter tvärvetenskapliga kontakter.

Ledamöter och sektioner

Societeten består av vetenskapligt framstående ordinarie ledamöter, utländska ledamöter och hedersledamöter, som kallas på livstid av Societetens allmänna möte. Då en ledamot fyllt 67 blir platsen ledig; äldre ledamöter kvarstår med fulla rättigheter. Till Vetenskaps-Societeten hör också utländska ledamöter.

Läs mera

Mötesprogram

Måndag 17.10 kl. 17 i Ständerhuset
  • Föredrag av Jussi Pakkasvirta: “Francon kanssa? Suomi, Espanja ja kylmä sota”
Läs mera

Ständige sekreterarens blogg

Herrar, fruar och fröknar

Published | Updated | i Blog

När jag för ett tiotal år sedan blivit invald i Finska Vetenskaps-Societeten var jag smått road av att man vid mötena tilltalade varandra med "herr" och "fru". Jag tog för givet att orsaken var ...

Matematisk-fysiska sektionen

Biovetenskapliga sektionen

Humanistiska sektionen

Samhällsvetenskapliga sektionen