Swedish logo

Finska Vetenskaps-Societeten

grundades 1838. Den är en vetenskapsakademi för alla vetenskaper. Societeten arbetar för gränsöverskridande vetenskaplig diskussion genom att:

  • ordna föredrag, seminarier och symposier kring aktuella ämnen,
  • publicera vetenskaplig litteratur,
  • utdela forskningsunderstöd och pris,
  • bidra till forskningssamfundets kontakter nationellt och internationellt,
  • erbjuda sina ledamöter tvärvetenskapliga kontakter.

Nyheter

Evenemang

15.03.2024

Seminarium till minnet av Holger Thesleff

Alla evenemang

Kommande evenemang

18.03.2024
29.04.2024
20.05.2024
Alla evenemang

Finska Vetenskaps-Societeten har för tillfället 400 ledamöter

Matematisk-fysiska sektionen

Biovetenskapliga sektionen

Humanistiska sektionen

Samhällsvetenskapliga sektionen