Finska Vetenskaps-Societeten

Finska Vetenskaps-Societetens lärarpris 2023

Finska Vetenskaps-Societeten grundades år 1838 och är landets äldsta vetenskapsakademi. Vetenskaps-Societeten delar årligen ut tre lärarpris. Ett av prisen delas ut till en lärare i ett svenskspråkigt gymnasium och två till lärare i finskspråkiga gymnasier.

Prissumman är 5000 euro. Dessutom får den prisbelönta lärarens skola ett anslag på 2000 euro att användas för att utveckla undervisningen i lärarens ämne. År 2023 ges prisen till lärare i följande ämnen:

Svenskspråkiga gymnasier:

  • matematik eller naturvetenskapliga ämnen

Finskspråkiga gymnasier

  • matematik eller naturvetenskapliga ämnen
  • modersmål, svenska eller främmande språk

Motiverade förslag på pristagare skickas till Vetenskaps-Societeten per e-post  societas@scientiarum.fi senast 6.2.2023. Förslag kan lämnas av enskilda personer, skolor och andra organisationer. Speciellt gymnasieelever uppmuntras att lämna förslag. Stimulerande lärare som lyckats få många av sina elever att framgångsrikt fortsätta med universitetsstudier inom området är speciellt lämpliga pristagare.

Ytterligare upplysningar ger Vetenskaps-Societetens ständige sekreterare professor Mats Gyllenberg (tel. 050-4332920, e-post secretarius@scientiarum.fi).

Finska Vetenskaps-Societeten

grundades 1838. Den är en vetenskapsakademi för alla vetenskaper. Societeten arbetar för gränsöverskridande vetenskaplig diskussion genom att:

  • ordna föredrag, seminarier och symposier kring aktuella ämnen,
  • publicera vetenskaplig litteratur,
  • utdela forskningsunderstöd och pris,
  • bidra till forskningssamfundets kontakter nationellt och internationellt,
  • erbjuda sina ledamöter tvärvetenskapliga kontakter.

Ledamöter och sektioner

Societeten består av vetenskapligt framstående ordinarie ledamöter, utländska ledamöter och hedersledamöter, som kallas på livstid av Societetens allmänna möte. Då en ledamot fyllt 67 blir platsen ledig; äldre ledamöter kvarstår med fulla rättigheter. Till Vetenskaps-Societeten hör också utländska ledamöter.

Läs mera

Mötesprogram

Måndag 19.12 kl. 17 i Riddarhuset, Riddaregatan 1, Helsingfors
  • Föredrag av Vesa Olkkonen under rubriken ”Lipoproteiinit: Verenkierron rasvojen kuljettajat hyvässä ja pahassa”
  • Föredrag av Martina Reuter under rubriken ”Mary Wollstonecraft, Frans Michael Franzén och Åbo Tidningar 1797-1831”

Mötet är öppen för allmänheten, men kräver förhandsanmälning (societas@scientiarum.fi) senast 14.12.2022.

Föredragen strömmas, och kan följas via följande länk: https://youtu.be/iMH3HpqwPSc

Läs mera

Ständige sekreterarens blogg

Herrar, fruar och fröknar

Published | Updated | i Blog

När jag för ett tiotal år sedan blivit invald i Finska Vetenskaps-Societeten var jag smått road av att man vid mötena tilltalade varandra med "herr" och "fru". Jag tog för givet att orsaken var ...

Matematisk-fysiska sektionen

Biovetenskapliga sektionen

Humanistiska sektionen

Samhällsvetenskapliga sektionen