Finska Vetenskaps-Societeten kallade på sitt möte 19.12.2022 följande personer till ledamöter:professor Theo Kurtén (Helsingfors universitet), professor Antti Mäkitie (Helsingfors...

läs mer