Finska Vetenskaps-Societeten

Månad: december 2020

Finska Vetenskaps-Societetens nya ledamöter 2020

Published | Updated | i News

Finska Vetenskaps-Societeten kallade på sitt möte 21.12.2020 följande personer till ledamöter: professor Eeva Furman (Finlands miljöcentral), professor Matti Lassas (Helsingfors universitet), professor Karl-Erik Michelsen (LUT-universitet), professor Vesa Olkkonen (Helsingfors universitet), professor Sami Pihlström (Helsingfors universitet), universitetslektor Martina Reuter (Jyväskylä ...

Läs mer