Swedish logo

Ny inspelning: Föredrag av Jessica Rosenholm

Ny inspelning: Föredrag av Jessica Rosenholm

Under månadsmötet 20.5.2024 höll professor Jessica Rosenholm (Åbo Akademi) ett föredrag under rubriken"Nanomediciner – små läkemedel, stora möjligheter". Jessica Rosenholm fick professor E.J. Nyströms pris 2024. Se inspelningen via denna länk.  

Maupertuis-ansökan är öppen

Maupertuis-ansökan är öppen

I år fortsätter Finska Vetenskaps-Societeten, Franska institutet i Finland och Franska ministeriet för högre utbildning, forskning och innovation sitt samarbete kring Maupertuis-programmet.Maupertuis-programmet är ett finansieringsprogram med målet att stärka...

Ny publikation: Vem var spritsmugglarna? Då småfolket blev företagare

Ny publikation: Vem var spritsmugglarna? Då småfolket blev företagare

Finska Vetenskaps-Societeten har gett ut en ny bok vid namn Vem var spritsmugglarna? Då småfolket blev företagare, av Lars Westerlund (2024). Boken kan läsas elektroniskt via denna länk eller köpas via Vetenskapsbokhandeln, Snellmansgatan 13, 00170 Helsingfors....

Ny inspelning: Föredrag av Jessica Rosenholm

Jessica Rosenholm får professor E.J. Nyströms pris 2024

Finska Vetenskaps-Societeten belönade, i samband med sin årshögtid den 29 april, sju pristagare för deras insatser inom kemi, historia, matematik, fysik och pedagogik. Den totala prissumman var 101 000 euro. Det förnämsta priset, professor E.J. Nyströms pris (30 000...

Ny publikation: Taming Greater Finland

Ny publikation: Taming Greater Finland

Finska Vetenskaps-Societeten har gett ut en ny bok vid namn Taming Greater Finland: Pan-Finnism, the Soviet Finnish Kalevala Controversy, and the Karelo Finnish Soviet Republic, 1940–1956, av Takehiro Okabe (2024). Boken ingår i serien Commentationes Scientiarum...