Swedish logo

Denna katalog innehåller uppgifter om Societetens samtliga ledamöters födelse- och dödsdatum, invalsår och sektionstillhörighet, om vem som höll minnestalet och var det publicerats. Vissa uppgifter är osäkra. Sverige övergick till den gregorianska kalendern år 1753 medan Ryssland höll fast vid den julianska fram till år 1918. Detta har gjort det svårt att med säkerhet bestämma födelse- och dödsdatum under autonomin eftersom motstridiga uppgifter finns bland vanligtvis vederhäftiga källor. Också data för personer verksamma under självständighetstiden har förorsakat problem. I vissa fall har Suomen Kansallisbiografia, Uppslagsverket Finland, Encyclopedia Britannica, Nationalencyklopedin och Finsk Vetenskaps-Societetens arkiv motstridiga uppgifter. Födelse- och dödsdatum ingraverade på gravstenar samt angivna i dödsannonser har antagits vara korrekta.

Societeten hade till att börja med ordinarie ledamöter och hedersledamöter. År 1922 infördes en tredje ledamotskategori: utländsk ledamot. Före år 1922 kunde således utländsk medborgare endast väljas in i Societeten som hedersledamot. Detta förklarar det höga antalet hedersledamöter fram till år 1922. Från och med 2021 kan en i Finland fast bosatt person väljas till ordinarie ledamot oberoende av nationalitet.

Följande förkortningar har använts för Societetens publikationer där minnestalen ingår:

A Acta Societatis Scientiarum Fennicæ
S Sphinx
Å Årsbok
Ö Öfversikt af Finska Vetenskaps-Societetens förhandlingar

InvalsårEfternamnFörnamnTitel eller befattning vid tidpunkten för invalFöddDödMinnestalLedamotsstatusSektion
1978AaltoPenttifil.tri, Helsingin yliopiston vertailevan kielitieteen henkilökoht. ylimääräinen professori22.7.191730.11.1998Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1972AdlerErichDr.Ing., professor emer. i organisk kemi vid Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg24.10.190526.12.1985Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1969AdlercreutzCarl Herman Thomasbitr. professor i klinisk kemi vid Helsingfors universitet10.4.193226.10.2014Stenman. S 2014-15Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1963af BjörkestenSune Gunnar Lorentzmed. och kir.dr, bitr. överläkare, docent i neurokirurgi vid Helsingfors universitet18.3.191225.1.1974Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1856af BrunérEdvard Jonas Wilhelmprofessor i romersk litteratur30.10.18161.11.1871J. J. W. Lagus. A 10Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1959af HällströmGunnar Johannesprofessor i matematik vid Åbo akademi17.6.19086.12.1974Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1891af SchulténAugust Benjaminfriherre, docent i kemi19.12.185629.11.1912Ramsay. A 46Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1838af Schultén Nathanael Gerhardfriherre, professor i matematik16.6.17945.8.1860L. Lindelöf. A 6Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionenstiftande medlem
1838af TengströmJohan Magnusprofessor i zoologi och botanik5.12.179320.11.1856Arppe. Ö 4Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1870af TengströmJohan Martin Jakobprovincialläkare i Kexholm10.11.182125.12.1890L. Lindelöf. Ö 33Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
2006AhlbergElisabetfil.dr, professor i elektrokemi vid Göteborgs universitet2.12.1952Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1950AhlbäckOlav Torvald Ottoprofessor i svenska språket vid Helsingfors universitet28.3.191114.9.1989Huldén. S 1991Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1936AhlforsLars Valerianadjunkt i matematik18.4.190711.10.1996Lehto O. S 1998Ordinarie ledamot, utländsk ledamot 1955, hedersledamot 1982Matematisk-fysiska sektionen
1990AhlqvistAndersfil.dr, bitr. professor i keltologi vid universitetet i Galway, Irland, docent i keltologi vid Helsingfors universitet17.2.194523.8.2018Karlsson. S 2018-19Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1862AhlqvistAugust Engelbrechtdocent i finska språket7.8.182616.11.1889O. Donner. A 17Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1941AhnlundNils Gabrielprofessor i historia vid Stockholms högskola23.8.188911.1.1957Hedersledamot
1998AhonenJuhanimed. o. kir.dr, professor i kirurgi vid Helsingfors universitet25.7.1937Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1856AkianderMatthiasprofessor i ryska språket och litteraturen17.6.18022.8.1871Yrjö Koskinen. A 10Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
2000AlanenLillifil.dr, professor i filosofins historia vid Uppsala universitet16.10.194122.10.2021Remes. S 2021-22Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
2004AlataloRaunoFT, Jyväskylän yliopiston biologian professori10.10.1952Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1960AlfvénHannes Olof Göstafil.dr, professor i elektronik vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm30.5.19082.4.1995Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
2007AlitaloKarilääket. ja kir.tri, Helsingin yliopiston Molekyyli- ja syöpäbiologian laboratorion johtaja 21.5.1952Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1961AllardtErik Anderspol.dr, professor i sociologi vid Helsingfors universitet, preses för Finlands Akademi, ordinarie ledamot av Societeten 19619.8.192525.8.2020E. Riska. S 2020-21Ordinarie ledamot, hedersledamot 1988Humanistiska sektionen
2000AllénStureprofessor em. f.d. ständig sekr. vid Svenska Akademien31.12.1928Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
2004AmundsenArne Buggeprofessor i kulturhistoria vid Universitetet i Oslo13.8.1955Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1963AmundsenLeivdr.phil, professor i klassisk filologi vid Universitetet i Oslo30.5.189825.6.1987Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
2010AnckarCarstenPD, professor i statskunskap vid Åbo Akademi17.4.1969Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1977AnckarDag Börje Börjessonpol.dr, professor i statskunskap vid Åbo Akademi12.2.1940Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1985AnckarOlleekon.dr, professor i nationalekonomi vid Åbo Akademi19.12.1941Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1986AndersinHanstekn.dr, professor i automationsteknik vid Tekniska högskolan9.8.193024.10.2010Roos Matts. S 2010-11Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1991AnderssonBertilfil.dr, professor i biokemi vid Stockholms universitet30.5.1948Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1972AnderssonEdwardjur.dr, professor i offentlig rätt vid Helsingfors universitet31.12.193314.6.2012N. Bruun.Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1986AnderssonErikfil.dr, bitr. professor i svenska vid Åbo Akademi2.2.194821.4.2018Sundman. S 2018-19Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1981AnderssonLeifmed. o. kir.dr, professor i patologisk anatomi vid Helsingfors universitet24.3.1944Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1986Andersson Håkanfil.dr, professor i pedagogik vid pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, Vasa14.3.1940Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
2000AndreaniDomenicoprofessor em. i endokrinologi vid Universite degli Studi "La Sapienza" di Roma5.3.1925Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
2003AnnasJuliaProfessor of Philosophy, University of Arizona13.6.1946Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1946AnthoniEric Gustavpeofessor i nordisk historia vid Åbo akademi20.11.189327.4.1978Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1845ArgelanderFriedrich Wilhelm Augustprofessor i astronomi vid universitetet i Bonn23.3.179917.2.1875Krueger. A 10Hedersledamot
1843ArmfeltAlexandergreve, ministerstatssekreterare för Finland18.4.17948.1.1876Hedersledamot
1971ArnholmCarl Jacobdr. juris, professor em. i rättsvetenskap vid Oslo universitet18.12.189915.11.1976Utländsk ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1848ArppeAdolf Edvardprofessor i kemi 9.7.181814.4.1894E. Hjelt. A 20Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1903ArrheniusSvanteprofessor i fysik vid Stockholms högskola19.2.18592.10.1927Hedersledamot
1893AschanOssiandocent i kemi16.5.186025.2.1939Östling. Å 1940-41Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1880AspelinJohan Reinholde.o. professor i nordisk arkeologi1.8.184229.5.1915A. Hackman. Ö 58: COrdinarie ledamotHumanistiska sektionen
1945AspelundHelge Allan Ossianprofessor i kemi vid Åbo akademi19.9.189711.7.1975Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
2008AuerPeterDr. Phil, Professor für Germanistik, Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg25.12.1954Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
2005BackRalph-Johanfil.dr, professor i informationsteknik vid Åbo Akademi26.2.1949Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1929BacklundHelge Götrikprofessor i geologi vid universitetet i Uppsala3.9.187829.1.1958Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1896BacklundOskardirektor för observatoriui Pulkova28.4.184629.8.1916A. Donner. Ö 59: CHedersledamot
1942BackmanAlbin Lennartdocent i kärrforskning vid Helsingfors universitet18.4.188019.2.1967Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
2009BarelPhilipPh.D., Professor of Preventive Cardiology at The Heart Institute, Sydney, Australia24.6.1941Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
2008BarnaGáborPh.D., Professor of Ethnology, József Attila University13.4.1950Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1990BarnesTimothy DavidD.Phil., Professor of Classics, University of Toronto, Ontario, Canada13.3.1942Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1963BarthThomas Tom Fredrik Weibydr.phil., professor i kristallografi-mineralogi och petrografi vid Universitetet i Oslo18.5.18997.3.1971Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
2021Bascones-MartínezAntoniomed.dr, odont.dr, professor emer. i oral medicin vid Complutense unversitetet i Madrid7.8.1944Utländsk ledamotBiovetenskapliga sektionen
1985BeckmanOloffil.dr, professor i fasta tillståndets fysik vid Uppsala universitet18.11.192223.10.2021Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1924BédierCharles-Marie-Josephprofessor vid Collège de France i Paris28.1.186429.8.1938Hedersledamot
1906BenoitJean-Renédirektor för internationella byrån för mått och vikt, Sèvres29.11.18445.5.1922Hedersledamot
1855BergFredrik WilhelRembertgreve, generalguvernör, general av infanteriet26.5.179418.1.1874Hedersledamot
1982BergKåreprofessor i medicinsk genetik vid Oslo universitet1.3.193224.1.2009Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
2005BerggrenLarsfil.dr, professor i konstvetenskap vid Åbo Akademi18.8.1951Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1997BerglundBjörn E.fil.dr, professor i kvartärgeologi vid Lunds universitet4.6.1935Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1988BerglundStenfil.dr, professor i allmän statslära vid Helsingfors universitet10.3.1947Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1935BergmanGustaf Konstantindirektor för industriens centrallaboratoriui Helsingfors13.1.188214.11.1942Enqvist. Å 1944-45Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1955BergmanGöran Gustavdocent i zoologi vid Helsingfors universitet31.1.19199.7.1991von Haartman. L. S 1992Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1938BergstrandCarl Östen Emanuelprofessor i astronomi vid universitetet i Uppsala1.9.187327.9.1948Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
2005BergströmGunnarfil.dr, professor emer. i etologisk kemi vid Göteborgs universitet6.7.1935Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1975BergströmIngmar L.Tekn.dr, föreståndare för Forsknings-institutet för atomfysik i Stockhol6.9.192125.4.2020Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1982BergströmSunemed.dr, professor em. i kemi vid Karolinska institutet i Stockholm10.1.191615.8.2004Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1975BernhardCarl Gustafprofessor, ständig sekreterare vid Kungl. Vetenskapsakademin i Stockholm28.4.191013.1.2001Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1888BertrandJoseph L. Francoisständig sekreterare vid vetenskapsakademien i Paris11.3.18223.4.1900Hedersledamot
1843BerzeliusJöns Jakobsekreterare i vetenskapsakademien i Stockholm20.8.17797.8.1848Hedersledamot
1942BeurlingArne Karl-Augustprofessor i matematik vid universitetet i Uppsala3.2.190520.11.1986Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1895BieseFrans Carl Otto August Ernstdirektor för societetens meteorologiska centralanstalt3.12.185610.7.1926O. V. Johansson. Å 6Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1955BieseYrjö Moses Jalmariprofessor i engelska vid Åbo universitet4.1.19037.11.1983Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1957Birket-SmithKaiöverinspektör vid Danmarks nationalmuseum, Köpenhamn20.1.189328.10.1977Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1922BjerknesVilhelFrimann Korenprofessor vid Bergens museum14.3.18629.4.1951Utländsk ledamot, hedersledamot 1937Matematisk-fysiska sektionen
1995BjörklundAlffil.dr, bitr. professor i geologi och mineralogi vid Åbo Akademi21.11.1939Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
2010BjörkmanIngmarD.Sc. Econ., professor i företagsledning och organisation vid Svenska Handelshögskolan15.8.1959Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1976BjörkqvistFrans Heimerpol.dr, professor i nationalekonomi med statistik vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi26.12.19152.5.1993Anckar. O. S 1994Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
2003BjörksténBengtmed. o. kir.dr., professor, chef för Centre of Allergy Research vid Karolinska Institutet i Stockholm7.2.1940Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1990BjörneLarsjur.dr, professor i romersk rätt och rättshistoria vid Åbo universitet6.12.1944Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1974BlombergHans Georgtekn.dr, professor i elektroteknik vid Tekniska högskolan 18.12.19195.11.2006Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1924BlomqvistArvid Edvardföreståndare för hydrografiska byrån i Helsingfors31.8.18698.7.1932Hj. Tallqvist. Å 11Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1983BlomstedtYrjöfil.tri, Helsingin yliopiston Suomen ja Skandinavian historian professori25.3.192613.4.1994Jutikkala. S 1995Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1929BoerRichard Constantprofessor i germansk filologi vid universitetet i Amsterdam31.1.186320.8.1929Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1963BoethiusCarl Axelfil.dr, professor em. i klassisk fornkunskap och antikens historia vid Göteborgs högskola, f.d. föreståndare för Svenska instituten i Rom18.7.18897.5.1969Hedersledamot
1868BohemanCarl Henrikprofessor, f.d. intendent vid riksmuseui Stockholm10.7.17962.11.1868Hedersledamot
1979BohrAagefil.dr, professor i fysik vid Köpenhamns universitet, direktör för Niels Bohr Institutet19.6.19228.9.2009Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1922BohrHaraldprofessor vid polytekniska läroanstalten i Köpenhamn22.4.188722.1.1951Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1922BohrNiels Henrik Davidprofessor i teoretisk fysik vid universitetet i Köpenhamn7.10.188518.11.1962Simons. L. Å 1962-63Utländsk ledamot, hedersledamot 1937Matematisk-fysiska sektionen
1978BolinBertfil.dr, professor i meteorologi vid Stockholms universitet15.5.192530.12.2007Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1949Bonnier Gertprofessor i ärftlighetsforskning med husdjursförädling vid Stockholms högskola15.11.189011.1.1961Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
2002BonsdorffErikfil.dr, professor i miljöforskning vid Åbo Akademi26.6.1954Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1843BonsdorffEvert Juliusadjunkt i anatomi och fysiologi, professor24.9.181030.7.1898O. Hjelt. A 26HedersledamotNaturhistoriska sektionen
1921BonsdorffToivo Ilmaridirektor för geodetiska institutet i Helsingfors15.2.187917.10.1950Ölander. Å 1951-52Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1931BoreniusCarl Tancredprofessor i konsthistoria vid University College i London14.7.18852.9.1948Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1839BoreniusHenrik Gustafdocent i matematik3.10.18025.3.1894L. Lindelöf. Ö 36Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1922BorgströmJohan Henrik Leonarde.o. professor i mineralogi16.5.18761.3.1954Hausen. Å 1955-56Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1929BoseSir Jagadis Chunderprofessor emer. vid Presidence College i Calcutta30.11.185823.11.1937F. Elfving. Å 1938-39Hedersledamot
1937BraggSir WilliaHenrydirektor för the Royal Institution's forskningslaboratoriui London2.7.186212.3.1942Hedersledamot
1868BrandtFriedrichledamot av vetenskapsakademien i St. Petersburg25.5.180215.7.1879Hedersledamot
1988BremsHansprofessor em. i nationalekonomi, University of Illinois, School of Commerce16.10.191516.9.2000Utländsk ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1927BrennerMagnus Widardocent i botanik16.8.188712.3.1932Collander. Å 11Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1966BrennerMårten Withmarfil.dr, professor i fysik vid Åbo akademi28.5.192611.7.2012Holmberg Peter. S 2012-13Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1955BroadCharles Dunbarf.d. professor i filosofi, Trinity College, Cambridge, England30.12.188711.3.1971Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1931BrotherusHjalmar Viktorprofessor i fysik vid tekniska högskolan i Helsingfors24.11.188525.4.1962Laurila. Å 1966-67Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1899BrotherusViktor Ferdinandkollega vid svenska fruntimmersskolan i Helsingsfors28.10.18499.2.1929Häyrén. Å 9Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1953BrouwerLuitzen Egbertus Janf.d. professor i matematik vid universitetet i Amsterdam27.2.18812.12.1966Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1990BrowderWilliamProfessor of Mathematics, Princeton University6.1.1934Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1984BrownGerald E.Ph.D., professor vid Nordisk Institut för Teoretisk Atomfysik och State University of New York at Stony Brook22.7.192631.5.2013Riska. S 2013-14Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1949BruhnKarlprofessor i pedagogik och didaktik vid Helsingfors universitet28.1.18948.3.1978Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
2013BrusilaJohannesfil.dr, professor i musikvetenskap vid Åbo Akademi19.11.1964Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
2010BruunChristerPh.D., Professor of Classics at the University of Toronto4.5.1955Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1978BruunKettilpol.dr, docent i sociologi vid Helsingfors universitet6.1.192416.12.1985Allardt. E. S 1986Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
2000BruunNiklasprofessor i handelsrätt vid Svenska handelshögskolan23.7.1950Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1965BruunPatrick Magnusfil.dr, docent i romersk numismatik vid Helsingfors universitet, docent i antikens historia vid Åbo akademi, föreståndare för Finalnds Rom-institut17.4.192030.6.2007Steinby. S 2007-08Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
2010BrännbackMalinPD, professor i internationellt företagande vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi26.12.1963Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1911BröggerWaldemar Christofferprofessor i mineralogi och geologi vid universitetet i Kristiania10.11.185117.2.1940Hedersledamot
1963BröndstedJohannesdr.phil, f.d. riksantikvarie, f.d. professor i nordisk arkeologi och europeisk förhistoria vid Köpenhamns universitet5.10.189016.11.1965Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1963Brøndum-NielsenJohannesdr.phil., professor em. i nordiska språk vid Köpenhamns universitet2.12.18819.3.1977Hedersledamot
1932BuchHans Robert Viktordocent i botanik4.10.188325.4.1964Collander. R. Å 1967-68Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1933BuchKurt Karl Wilhelmtalassolog vid havsforskningsinstitutet i Helsingfors9.5.18814.1.1967Lindberg. J. Å 1968-69Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1887Buijs BallotChristoph Heinrich Diedrichdirektor för meteorologiska institutet i Utrecht10.10.18173. 2.1890Hedersledamot
1868BuniakovskiViktorgeheimeråd, vicepresident i vetenskapsakademien i St. Petersburg15.12.180412.12.1889Hedersledamot
2021ButcherSarahfil.dr, professor i mikrobiologi vid Helsingfors universitet25.8.1967Ordinarie ledamotBiovetenskapliga sektionen
1989BäckmanGuypol.dr, professor i socialpolitik vid Åbo Akademi 6.4.194020.2.2021Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1868BöhtlingkOttoledamot av vetenskapsakademien i St. Petersburg30.5.18151.4.1904Hedersledamotgamla stilen; 11.6.1815 nya stilen
1963CainStanley AdairPh.D., professor i botanik vid Department of Conservation vid Michigans statsuniversitet, Ann Arbor19.6.19021.4.1995Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1916CajanderAimo Kaarloprofessor i skogsskötsel4.4.187921.1.1943Palmgren. A. Å 1944-45Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1979CalderwoodJamesPh.D., professor of electronics, Salford University25.1.1925x.x.2013Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
2021CandolinUlrikafil.dr, professor i ekologi och evolutionsbiologi vid Helsingfors universitet7.4.1967Ordinarie ledamotBiovetenskapliga sektionen
1943CarathéodoryConstantinprofessor i matematik vid universitetet i München13.9.18732.2.1950Hedersledamot
1934CarlemanTage Gillis Torstenprofessor i matematik vid Stockholms högskola8.7.189211.1.1949Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1980CarlesonLennartfil.dr, professor i matematik vid Uppsala universitet28.3.1928Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1995CarlsonCarl-EdwinPh.D., Professor of Physics at College of Williaand Mary1.1.1945Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1991CarlssonCarl A.fil.dr, professor em. i radiologi vid Linköpings universitet22.6.19235.3.2020Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1985CarlssonChristerekon.dr, professor i företagsekonomi, företrädesvis beslutsplanering, vid Åbo Akademi13.12.1946Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1954CarlssonOscar Gottfrid Henrikf.d. professor i historia vid universitetet i Lund18.12.18877.3.1964Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1966CarlssonSten Carl Oscarprofessor i historia vid Kungliga universitetet i Uppsala14.12.19175.8.1989Jutikkala. S 1991Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1986CarsonRobert Andrew GlendinningD.Litt.h.c., British Museuand Newport, Australia7.4.191824.3.2006Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1963CastbergFrededr.jur., professor i rättsvetenskap vid Universitetet i Oslo4.7.18934.11.1977Hedersledamot
2021CastrénEeromed. dr, forskningsdirektör i neurovetenskap4.4.1958Ordinarie ledamotBiovetenskapliga sektionen
1920CastrénGunnardocent i estetik och nyare litteratur27.12.18785.11.1959Enckell. O. Å 1960-61Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1849CastrénMatthias Alexanderdocent i finska och fornnordiska språk2.12.1813Geitlin. A 4Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1995CathasaighTómas Ó.Ph.D., Professor of Celtology, Harvard University17.5.19427.5.1852Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1948CedercreutzCarl Vilhelmdocent i botanik vid Helsingfors universitet2.4.189321.5.1905Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
2005ChestermanAndrewfil.dr, professor emer. i flerspråkig fackkommunikation vid Helsingfors universitet6.10.1946Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1926ChydeniusJakob Wilhelmprofessor i Finlands civilrätt12.6.186320.10.1926Wrede. Å 5Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1974ChydeniusJohan Andersfil.dr, äldre forskare vid Finlands Akademi6.8.193123.1.2016Riikonen. S 2016-17Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1871ChydeniusJohan Jakobprofessor i kemi17.8.18364.11.1890E. Hjelt. A 18Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
2014Claesson-WelshLenaprofessor i medicinsk biokemi vid Uppsala universitet15.10.1956Utländsk ledamotBiovetenskapliga sektionen
1950CleveNils JoachiOttodocent i arkeologi och materiell kulturhistoria vid Helsingfors universitet, föreståndare för Historiska avdelningen vid Arkeologiska Kommissionen25.7.19058.4.1988Gardberg. C. J. S 1989Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
2015CollanMikaelD.Sc. Econ.&BA, professor i företagsekonomi vid Villmanstrands tekniska universitet25.2.1975Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1929CollanderPaul Runardocent i växtfysiologi5.1.189425.5.1973Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
2000ConnorUllaprofessor i lingvistik vid University of Indiana - Purdue University23.10.1948Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1970CoulsonCharles AlfredPh.D., D.Sc., Rouse Ball Professor of Mathematics Oxford University13.12.19107.1.1974Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1963CramérCarl Haraldfil.dr, Universitetskansler, professor em. i matematik vid Stockholms högskola25.9.18935.10.1985Hedersledamot
1915CrohnsHjalmar Johannese.o. professor i i allmän historia25.6.186216.6.1946Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1941CurmanJon SigurdSveriges riksantikvarie29.4.187914.2.1966Hedersledamot
1854CygnaeusFredrikprofessor i estetik och nyare litteratur1.4.18077.2.1881Elmgren. A 12Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
2009CzarniawskaBarbaraDr. of Econ. Sc., professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg2.12.19487.4.2024Utländsk ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1976DahlstedtKarl-HampusProfessor i allmän språkvetenskap vid Umeå Universitet19.4.191723.6.1996Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1990DahlströmFabianfil.dr, professor i musikvetenskap vid Åbo Akademi19.6.1930Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1982DahménErikfil.dr, professor i nationalekonomi med ekonomisk och social historia vid Handelshögskolan i Stockholm14.9.191616.8.2005Öller. S 2005-06Utländsk ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1888DanielsonJohan Richardprofessor i historia7.5.185323.5.1933v. Törne. Å 14Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1976DanielssonIngvarfil.dr, professor i kemi, företrädesvis fysikalisk kemi och elektrokemi vid Åbo Akademi24.5.192221.4.2016Stenius Per. S. 2017-18Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1896DarbouxGastonprofessor i matematik vid universitetet i Paris14.8.184223.2.1917Hedersledamot
1922De GeerGerard Jakobprofessor i geologi vid Stockholms högskola 2.10.185823.7.1943Sauramo. Å 1943-44Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1975de la ChapelleAlbert Fredrikmed. o. kir.dr, akademiker, professor em. i medicinsk genetik vid Helsingfors universitet, professor i human cancergenetik vid Ohio State University, ordinarie ledamot av Societeten 197511.2.193310.12.2020Gahmberg S 2021-22Ordinarie ledamot, hedersledamot 1991Naturhistoriska sektionen
1921De LapradelleAlbert Geouffreprofessor i folkrätt vid universitetet i Paris30.3.18712.2.1955Palmgren B. Å 1958-59Hedersledamot
1942DefantAlbertprofessor i oceanografi och geofysik vid universitetet i Berlin 12.7.188424.12.1974Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1905DelitzschFriedrichprofessor i assyriologi vid universitetet i Berlin3.9.185018.12.1922Hedersledamot
1996DelpérééFrancisprofesseur à la Faculté de droit de l'Université Catholique de Louvain14.1.1942Utländsk ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1963DementievG.P.professor vid Zoologiska museet vid Universitetet i Moskva5.7.189814.4.1969Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
2012DiekmannOdoPh.D., Professor in Mathematics at Utrecht University, Faculty of Science14.4.1948Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
2000DjupsundGöranprofessor i statskunskap vid Åbo Akademi30.10.1952Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1889DonnerAnders Severinprofessor i astronomi, societetens f.d. sekreterare5.11.185415.4.1938Furuhjelm. Å 1938-39Ordinarie ledamot, hedersledamot 1929Matematisk-fysiska sektionen
1959DonnerJoakim Jalmardocent i geologi och paleontologi vid Helsingfors universitet19.12.1926Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1957DonnerKai Ottofil.dr, docent i djurfysiologi vid Helsingfors universitet19.8.192213.3.1995Reuter Tom S 1997Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1934DonnerKai Reinholddocent i uralsk språkvetenskap 1.4.188812.2.1935Ramstedt. Å 14Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1997DonnerKristianfil.dr, professor i zoologi vid Helsingfors universitet22.2.1952Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1874DonnerOttodocent i sanskrift och komparativ lingvistik15.12.183517.11.1909Setälä. A 38Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1924DrudeOscarf.d. professor i botanik vid tekniska högskolan i Dredsen5.6.18521.2.1933Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1960Du RietzGustaf Einarfil.dr, professor i växtbiologi vid Kungliga universitetet i Uppsala25.4.18957.3.1967Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1959DyggveEjnararkitekt, fil.dr, h.c., Köpenhamn17.10.18876.8.1961Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1992EckmannBenoDr.sc.math., Professor für Mathematik, Eidgenössische Technische Hochschule, Zürich31.3.191725.11.2008Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1969EdelmanNils Holgerfil.dr, professor i geologi och mineralogi vid Åbo akademi13.12.191815.6.2005Ehlers. S 2005-06Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1982EdgrenTorstenfil.dr, docent i arkeologi vid Helsingfors universitet, chef för Museiverkets forskningsavdelning18.5.193429.11.2021Lavento Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1875EdlundErikprofessor vid vetenskapsakademien i Stockholm14.3.181919.8.1888Hedersledamot
2010EerolaPaulaFT, Helsingin yliopiston kokeellisen alkeishiukkasfysiikan professori10.1.1962Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1985EhlersCarlfil.dr, professor i geologi och mineralogi vid Åbo Akademi21.1.1944Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
2001EhnholChristianmed. o. kir.dr, professor i molekylärmedicin vid Folkhälsoinstitutet18.10.19397.9.2020Simons S 2021-22Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1977EhrnroothGeorg Magnus Gabrielfil.dr6.3.19018.1.1982Simons L. Å 1982Hedersledamot
1927EhrströmRobert Otto Fredrike.o. professor i inre medicin29.3.187430.5.1956von Bonsdorff B. Å 1959-60Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1955EkelundErik Runar Selimprofessor i litteraturhistoria med poetik vid Åbo akademi 24.1.189721.5.1976Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1919EkmanGunnar Juliusdocent i zoologi22.12.18835.10.1937Levander. Å 1938-39Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1937Ekman Vagn Valfridprofessor i fysik vid universitetet i Lund3.5.18749.3.1954Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1949EkwallPerprofessor i kemi vid Åbo akademi13.8.189519.12.1990Danielsson. S 1992Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1948ElfvingErik Gustavprofessor i matematik vid Helsingfors universitet25.6.190825.3.1984Illman. S 1983-84Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1892ElfvingFredrik Emil Wolmarprofessor i botanik, societetens f.d. sekreterare9.12.185421.6.1942Collander. R. Å 1942-43Ordinarie ledamot, hedersledamot 1934Naturhistoriska sektionen
1965EliassenArntfil.dr, professor i geofysik vid Universitetet i Oslo9.9.191522.4.2000Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1965EllfolkNils Erikfil.dr, bitr. professor i biokemi vid Helsingfors universitet19.5.191912.10.1990Gahmberg. S 1992Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1871ElmgrenSven Gabrielvicebibliotekarie vid universitetet i Helsingfors25.10.18173.11.1897Ignatius. A 24Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1975ElvanderNilsprofessor i statskunskap vid Uppsala universitet16.4.192810.10.2006Utländsk ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1969EnariTor Magnusfil.dr, professor, lab.chef vid statens tekniska forskningsanstalt8.10.19286.10.1999Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1957EnckellOlof Wilhelm Touissantfil.dr, professor i svensk litteratur vid Helsingfors universitet12.3.190011.6.1989Wrede. S 1990Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1904EngelmannTheodor Wilhelmprofessor i fysiologi vid universitetet i Berlin14.11.184320.5.1909Hedersledamot
1924EnglerAdolff.d. professor i botanik vid universitetet i Berlin25.3.184410.10.1930Hedersledamot
1993EngmanMaxfil.dr, professor i allmän historia vid Åbo Akademi27.9.194519.3.2020Meinander. S 2020-21Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1993EngströmOlofprofessor i elektronik vid Chalmers tekniska högskola, Göteborg30.7.1943Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1908EngströmOtto Ingemare.o. professor i gynekologi 30.3.18537.5.1919Krogius. Ö 64: COrdinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1963EnkvistNils Erik AugustM.A., fil.dr, akademiker, professor em. i stil- och textforskning, särskilt engelsk, vid Åbo Akademi, ordinarie ledamot av Societeten 196327.9.192526.5.2009Ringbom. S 2009-10Ordinarie ledamot, hedersledamot 1998Humanistiska sektionen
1943EnkvistTerje Ulf Eugenadjunkt i kemi vid Helsingfors universitet3.10.190415.7.1975Lindberg. J. Å 1977Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
2001EnqvistKarifil.tri, Helsingin yliopiston kosmologian professori16.2.1954Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1972ErdtmanHolgerfil.dr, professor emer. i organisk kemi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm25.4.190213.12.1989Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1929ErichRafael Waldemarprofessor i mellanfolklig rätt10.6.187919.2.1946Granfelt. Å 1946-47Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1990EricsonTorleiffil.dr, professor vid Europeiska kärnforskningscentret CERN i Genève2.11.1930Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1989ErikssonAldurmed. o. kir.dr, Professor of Human Genetics, Vrije Universitet, Amsterdam7.1.19273.4.2015Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
2006ErikssonJohnfil.dr, professor i cellbiologi vid Åbo Akademi30.8.1957Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1924EskolaPentti Eelisprofessor i geologi och mineralogi8.1.18836.12.1964Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1869EstlanderCarl Gustafprofessor i estetik och modern litteratur 31.1.183428.8.1910Hirn. A 42Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1910EuckenRudolph Christophprofessor i filosofi vid universitetet i Jena15.1.184614.11.1926Hedersledamot
1961FabriciusEric Åke Reinholdfil.dr, docent i zoologi vid Kungliga universitetet i Stockholm10.11.191429.6.1994von Haartman. S 1995Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1963FaegriKnutdr.phil., professor i systematisk botanik vid Universitetet i Bergen17.7.190910.12.2001Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1922FahlbeckPontus Erlandprofessor i statskunskap och statistik vid universitetet i Lund15.10.185023.7.1923Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1927FaltinRichard WilhelGottliebe.o. professor i kirurgi28.10.186723.8.1952Langenskiöld. Å 1952-53Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1980FantGunnartekn.dr, professor i talöverföring vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm8.10.19196.6.2009Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1975FarnerDonald S.Ph.D. Dept. of Zoology, University of Washington, Seattle, Washington, Head of department2.5.191518.5.1988Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1938FaySidney Bradshawprofessor i historia vid Harvard-universitetet i Boston13.4.187629.8.1967Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1964FederleyBerndt Ludvigfil.dr, docent, avdelningsföreståndare vid Riksarkivet30.6.190623.6.1976Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1913FederleyHarrydocent i zoologi22.3.187913.11.1951Luther. A. Å 1951-52Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1991FellmanJohanfil.dr, professor i statistik vid Svenska handelshögskolan4.9.1931Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
2014FellmanSusannapol.dr, professor i ekonomisk historia vid Göteborgs universitet3.3.1963Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
2019FellmanVinetamed.dr, professor emer. i pediatrik vid Helsingfors universitet10.6.1947Ordinarie ledamotBiovetenskapliga sektionen
2010FinneJukkaMD, FD, professor i cell- och molekylbiologi vid Helsingfors universitet25.2.1951Ordinarie ledamotBiovetenskapliga sektionen
1961FogelKarl Jakob Gustavfil.dr, professor i fysik vid Åbo akademi7.6.192123.6.1997Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1982FogelbergPaulfil.dr, professor i geografi vid Helsingfors universitet26.8.1935Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
2021FogelholmMikaellivsm.vet.dr, professor i näringslära vid Helsingfors universitet9.5.1959Ordinarie ledamotBiovetenskapliga sektionen
1945FontellNils Danielprofessor i fysik vid Helsingfors universitet10.5.190110.1.1980Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1979FootePeter G.Ph.D., professor of Scandinavian Studies, University College, London 26.5.192429.9.2009Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
2015Forsén Björnfil.dr, professor i historia vid Helsingfors universitet18.10.1963Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1979Forsius Henrikmed. o. kir.dr, professor i oftalmiatrik vid Uleåborgs universitet24.8.192127.2.2018Vihko. S 2018-19Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1864Forsman Yrjö-KoskinenGeorg Zachariasprofessor i historia10.12.183013.11.1903Ignatius. A 32Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1987ForsténAnn-Marifil.dr, docent i zoopaleontologi vid Helsingfors universitet22.4.1939Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1996ForteliusMikaelfil.dr, professor i ekologisk paleontologi vid Helsingfors universitet1.2.1954Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1968FougstedtGunnarpol.dr, professor i statistik vid Svenska handelshögskolan31.8.190821.12.1986Nordberg. L. S 1987Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1994FrankenhaeuserMariannefil.dr, professor em. i psykologi vid Karolinska institutet i Stockholm30.9.19255.10.2005Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1963FredgaArnefil.dr, professor i kemi vid Kungliga universitetet i Uppsala18.7.190225.1.1992Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1922FredholmErik Ivarprofessor i mekanik och matematisk fysik vid Stockholms högskola7.4.186617.8.1927Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1963FreudenbergKarl JohannDr.Phil., professor em. i kemi vid Universität Heidelberg29.1.18863.4.1983Hedersledamot
1876FreudenthalAxel Olofdocent i fornnordiska språket och antikvitterna12.12.18362.6.1911H. Pipping. A 42Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1935FreyRichard Karl Hjalmarkustos vid entomologiska museum1.5.18867.1.1965Hackman. W. Å 1965-66Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1861FriesElias Magnusf.d. professor i botanik och praktisk ekonomi vid universitetet i Uppsala15.8.17948.2.1878Hedersledamot
1929Friis Aageprofessor i histroia vid universitetet i Köpenhamn16.8.18705.10.1949Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1954Friis JohansenKnudf.d. professor i arkeologi, Köpenhamn1.11.188717.6.1971Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1941FringsTheodorprofessor i tysk filologi vid universitetet i Leipzig23.7.18766.6.1968Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1908FrosterusGustaf Benjamingeolog vid geologiska kommissionen i Helsingfors30.10.18661.4.1931V. Hackman. Å 10Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1869FrosterusJohan Gustafe.o. professor i historia6.6.18263.4.1901Schybergson. A 29Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
2006FrändeDanjur.dr, professor i straff- och processrätt vid Helsingfors universitet14.1.1954Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1987FrösénJaakkofil.tri, Helsingin yliopiston kreikkalaisen filologian dosentti9.1.1944Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
2014FuCongbinprofessor at the Institute for Climate and Global Change Research & School of Atmospheric Sciences, Nanjing 14.10.1939Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
2020FurmanEevafil.dr, professor, direktör för miljöpolitikcentruvid Finlands miljöcentral SYKE2.5.1960Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1918FuruhjelmElis Ragnardocent i astronomi12.10.187915.11.1944Järnefelt/Pipping. Å 1946-47Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1843FussPaul Henriksekreterare i vetenskapsakademien i St. Petersburg2.6.179823.1.1855Hedersledamot
1983FyhrquistFrejmed. o. kir.dr, bitr. professor i inre medicin vid Helsingfors universitet4.4.1938Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1951FåhræusRobin Sannoprofessor i patologisk anatomi vid universitetet i Uppsala15.10.188818.9.1968Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1975FøllesdalDagfinn Kåreprofessor i filosofi vid universitetet i Oslo och Stanfords University22.6.1932Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
2021GablerHans Walterfil.dr, professor emer. i engelsk filologi och editionsvetenskap vid Ludwig-Maxilimilians-Universität Munchen21.1.1938Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1864GadolinAxelöverste24.6.182827.12.1892Neovius. A 19Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1843GadolinJohanf.d. professor i kemi vid akademien i Åbo5.6.176015.8.1852E. Hjelt. o. R. Tigerstedt. A 39Hedersledamot
1983GahmbergCarl Gustavmed. o. kir.dr, professor i biokemi vid Helsingfors universitet1.12.1942Ordinarie ledamot, hedersledamot 2018Matematisk-fysiska sektionen
1957GallénJarl WilhelErikfil.dr, major, docent i historia vid Helsingfors universitet23.5.190827.3.1990Gardberg. C. J. S 1992Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
2013GambierYvesPh.D., käännöstieteen professori, Turun yliopisto20.1.1949Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1972GardbergCarl Jacobfil.dr, överdirektör för museiverket, statsarkeolog16.11.192631.5.2010Edgren T. S 2010-11Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1846GeitlinGabrielprofessor i orientalisk litteratur3.1.180412. 7.1871J. J. W. Lagus. A 10Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1888GenetzArvid Oskar Gustaflektor i finska och svenska språken vid lyceui Tavastehus1.7.18483.5.1915Paasonen. Ö 58: COrdinarie ledamotHumanistiska sektionen
1991GernerKristianfil.dr, docent i historia vid Lunds universitet25.5.1942Utländsk ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1904GillDaviddirektor för observatoriet i Kapstaden12.6.184324.1.1914Hedersledamot
1964GodenhjelmBerndt Adolph Fredrik Leonardjur.dr, professor i civilrätt och handelsrätt vid Helsingfors universitet31.1.191329.11.1998Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
2014Goldman RobertProfessor of Cell and Molecular Biology at Northwestern University Feinberg School of Medicine23.7.1939Utländsk ledamotBiovetenskapliga sektionen
1975GoldsteinSydneyPh.D., professor i tillämpad matematik vid Harvard University, U.S.A.3.12.190322.1.1989Laasonen. S 1990Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1992Gothóni Renéteol.dr, docent i religionsvetenskap vid Helsingfors universitet och i religionshistoria vid Åbo Akademi10.4.1950Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
2005GovardovskiVictor Isaevichfil.dr, professor i evolutionär fysiologi och biokemi vid Ryska vetenskapsakademin, St. Petersburg9.1.1939Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1935GranfeltOtto Hjalmarprofessor i processrätt15.11.187425.6.1957Taxell. L. E. Å 1958-59Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1997GrangerClive W.Professor of Econometrics, University of California, San Diego4.9.193427.5.2009Utländsk ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1937GranitRagnar Arthurprofessor i fysiologi vid Helsingfors universitet30.10.190013.3.1991Donner. K. O. S 1992Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1976GranlundÅke Ragnarfil.dr, professor i svenska språket vid Svenska Handelshögskolan28.4.19144.5.1988Huldén. S 1989Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1922GranöJohannes Gabriele.o. professor i geografi14.3.188223.2.1956Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1986GreenbaumSidneyPh.D., Quain Professor of English Language and Literature, University College, London31.12.192928.5.1996Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1980GrimmeissHermannprofessor i fasta tillståndets fysik vid Lunds universitet19.8.1930Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
2000GripenbergGustafprofessor i matematik vid Tekniska högskolan5.8.1952Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1955GripenbergJarl Mauritz Leonardlektor i kemi vid Tekniska högskolan18.12.191426.4.1997Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1975GripenbergUlla Maritafil.dr, docent i humangenetik vid Helsingfors universitet19.6.192013.12.1994Schröder. S 1996Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
2017GroopPer-Henrik med. och kir.dr, professor i inre medicin vid Helsingfors universitet19.3.1956Ordinarie ledamotBiovetenskapliga sektionen
1908GrotenfeltArviprofessor i teoretisk filosofi10.4.186329.3.1941Ruin. Å 1943-44Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1969GräsbeckArmas Ralph Gustafmed.o.kir.dr, docent i klinisk kemi vid Helsingfors universitet6.7.193022.1.2016Stenman. S 2015-16Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1960GrönbladRolf Leoodontologielicentiat, fil.dr, h.c.24.9.189520.4.1962Luther H. Å 1964-65Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
2015GrönlundKimmofil.dr, professor i statskunskap vid Åbo Akademi5.6.1967Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1986GrönroosChristianekon.dr, professor i internationell och industriell marknadsföring vid Svenska handelshögskolan16.1.1947Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1905GrönroosGustaf Hjalmarprofessor i anatomi6.8.18636.12.1929Luther. Å 9Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1922Gullstrand Alvarprofessor i optik vid universitetet i Uppsala5.6.186227.7.1930Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1915GummerusHarman Gregoriusdocent i romersk filologi24.12.187718.7.1948Sundwall. Å 1949-50Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
2017GuoHuadongProfessor, Institute of Remote Sensing and Digital Earth RADI, CAS6.10.1950Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1955GustafssonCarl August Fridolf Charleydocent i organisk kemi vid Helsingfors universitet12.10.191114.3.1974Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1905GustafssonFridolf Wladimirprofessor i romersk litteratur19.6.185316.3.1924Sundwall. Å 3Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
2008GustafssonJan-Åkemed.dr, fil.dr, professor i medicinsk näringslära vid Karolinska Institutet4.8.1943Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
2017GustafssonMartinfil.dr, professor i filosofi vid Åbo Akademi23.2.1970Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1871GyldénHugoastronovid centralobservatoriui Pulkova29.5.18419.11.1896A. Donner. A 23Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1883GyldénJohan August Hugoföreståndare för astronomiska observatoriui Stockholm29.5.18419.11.1896A. Donner. A 23Hedersledamot
1846GyldénNils Abrahamadjunkt i grekisk och romersk litteratur16.5.180529.2.1888L. Lindelöf. Ö 30Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1966GyllenbergHelge Heimo Gideonagr. o. forstdr, bitr. professor i mikrobiologi vid Helsingfors universitet4.7.192425.12.2016Gyllenberg Mats. S 2016-17Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
2009GyllenbergMatstekn.dr, professor i tillämpad matematik vid Helsingfors universitet15.12.1955Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1963GyllenbergRafael Gideonfil.dr, teol.dr, professor i exegetik, företrädesvis nytestamentlig exegetik, vid Åbo akademi18.6.189329.7.1982Nyman H. S 1983-84Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1985GårdingLarsfil.dr, professor em. i matematik vid Lunds universitet7.3.19197.7.2014Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1966GästrinJanfil.dr, professor30.12.189617.8.1974Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1937GöthlinGustaf Fredrikprofessor i fysiologi vid universitetet i Uppsala20.10.18744.9.1949Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1915HackmanAlfred Leopold Fredrikfilosofie doktor14.10.186416.1.1942Nordman. C. A. Å 1942-43Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1911HackmanVictor Axeldocent i mineralogi och petrologi27.4.186626.11.1941Borgström. Å 1942-43Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1955HackmanWalter Leopold Victordocent i zoologi vid Helsingfors universitet7.11.19168.3.2001Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1914HaddonAlfred Cortprofessor i etnologi vid universitetet i Cambridge24.5.185520.4.1940Hedersledamot
2001HaeggströmCarl-Adamfil.dr, professor i i miljöbiologiskt betonad växtekologi vid Helsingfors universitet2.7.1941Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
2012HæggströmEdwardfil.dr, professor i fysik vid Helsingfors universitet22.1.1969Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
2015HaglundCajmed. o. kir.dr, professor i kirurgi vid Helsingfors universitet1.10.1952Ordinarie ledamotBiovetenskapliga sektionen
1987HakomoriSen-ItirohPh.D., Professor of Pathology and Microbiology, University of Washington, Seattle, School of Medicine13.2.192910.11.2020Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1996Hakulinen Aulifil.tri, Helsingin yliopiston suomen kielen professori10.3.1941Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
2003HaltiaMattilääket. ja kir.tri, Helsingin yliopiston patologian professori28.2.1939Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1975HambergUlla Margaretafil.dr, e.o. professor i biokemi vid Helsingfors universitet20.10.191822.3.1985Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1922HammarstenOloff.d. professor i medicinsk kemi vid universitetet i Uppsala21.8.184121.11.1932Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1951Hammarsten Einarprofessor i medicinsk kemi vid Karolinska institutet4.1.18896.2.1968Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1930HammarströmMagnusdocent i klassisk filologi12.10.189325.4.1941Sundwall. Å. 1945-46Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1984HandleyEric W.Ph.D., Regius Professor of Greek, Cambridge University12.11.192617.1.2013Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1868HansenPeter Andreasprofessor, direktor för astronomiska observatoriui Goths8.12.179522. 3.1874Hedersledamot
2006HanskiIlkkafil.tri, Helsingin yliopiston eläintieteen professori14.2.195310.5.2016Sundström. S 2017-18Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
2013HanssonBillPh.D., professor i doftsinnets ekologi vid Max Planck-Institutet, Jena12.1.1959Utländsk ledamotBiovetenskapliga sektionen
1988HarrisWilliam VernonD.Phil., Oxon, Professor of History, Department of History, Columbia University, New York13.9.1938Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1839HartwallViktoradjunkt i kemi27.10.18008.8.1857Arppe. Ö 5Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1965HaslerArthur DavisPh.D., professor i zoologi vid Wisconsins statsuniversitet5.1.190821.3.2001Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1909HasselbergKlas Bernhardfysiker vid vetenskapsakademien i Stockholm3.9.184823.5.1922Hedersledamot
1938HausenHans Magnusprofessor i geologi vid Åbo akademi12.8.188416.6.1979Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1976HavasPaavo Johannesfil.tri, Oulun yliopiston kasvitieteen professori13.11.192911.6.2011Haeggström. S 2012-13Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
2014HaverlingGerdprofessor i latin vid Uppsala Universitet28.12.1955Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1949HeckscherEli Filipf.d. professor i ekonomisk historia vid Stockholms högskola24.11.187923.9.1952Hedersledamot
2017HedmanKlauslääket. ja kir.tri, Helsingin yliopiston virologian professori28.10.1953Ordinarie ledamotBiovetenskapliga sektionen
1903HeikelIvar Augustprofessor i grekisk litteratur16.1.186118.10.1952Zilliacus. H. Å 1953-54Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1908HeinriciusGustafprofessor i barnförlossningskonst och barnsjukdomarnas klinik10.8.18531.5.1915Wallgren. Ö 58: COrdinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
2018HeinämaaSarafil.toht., Jyväskylän yliopiston filosofian professori18.11.1960Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1963HeisenbergWernerDr.Phil., professor i fysik vid Universität München5.12.19011.2.1976Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
2021HeiskanenEevafil.dr, professor i hållbar konsumtion vid Helsingfors universitet17.8.1963Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1956HelaIlmodirektor för Havsforskningsinstitutet, professor2.3.191525.11.1976Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
2005HelanderEilafil.dr, professor emer. i kyrkosociologi vid Helsingfors universitet23.9.1946Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
2023HelasvuoMarja-Liisafil.dr, professor i finska språket vid Åbo universitet19.8.1962Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
2006HeldinCarl-Henrikfil.dr, professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala universitet9.8.1952Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1994HeleniusAriDoctor of Philosophy, Professor of Cell Biology and Biology, Yale University School of Medicine, New Haven, Connecticut3.9.1944Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1988HeleniusRalfpol.dr, professor i ekonomisk politologi vid Svenska handelshögskolan19.10.19387.12.2005Grönroos. C. S 2006-07Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1984HellnerJanjur.dr, professor i försäkringsrätt vid Stockholms universitet28.10.191710.6.2002Utländsk ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1948HemmerRagnar Erikprofessor i rättshistoria vid Helsingfors universitet10.5.189112.8.1975Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1919HensenVictorprofessor i fysiologi vid universitetet i Kiel10.2.18355.4.1924Hedersledamot
1982HerbertVictorProfessor of Internal Medicine, State University of New York22.2.192719.11.2002Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1909HermansonRobert Fredrikprofessor emer. i kameral och politilagfarenhet samt statsrätt2.2.184610.12.1928Erich. Å 8Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1881HermiteCharlesprofessor i matematik vid universitetet i Paris24.12.182214.1.1901Hedersledamot
2003HernbergRolftekn.dr, professsor i fysik vid Tammerfors tekniska högskola11.2.19474.6.2009Riska. D-O. S 2010-11Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1930HertwigRichardf.d. professor i zoologi vid universitetet i München23.9.18503.10.1937Hedersledamot
1997HertzbergLarsfil.dr, professor i filosofi vid Åbo Akademi11.5.1943Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1937HesselmanBengt Ivarprofessor i nordiska språk vid universitetet i Uppsala21.12.18756.4.1952Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1937HeuslerAndreasgermanist, f.d. professor i Berlin och Basel10.8.186528.2.1940Hedersledamot
1855HeyfelderJohan Ferdinandöverfältläkare vid ryska armén, professor i kirurgi vid universitetet i Erlangen18.1.179821.6.1869L. Lindelöf. Ö 12Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1914HilbertDavidprofessor i matematik vid universitetet i Göttingen23.1.186214.2.1943Hedersledamot
1904HildebrandssonHugo Hildebranddirektor för meteorologiska institutet i Uppsala19.8.183829.7.1925Hedersledamot
1930HildénKaarlo Thorsten Oskare.o. professor i ekonomisk geografi vid Kauppakorkeakoulu i Helsingfors28.9.18935.7.1960Hustich. Å 1961-62Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1965HintikkaKaarlo Jaakko Juhanifil.tri, Helsingin Yliopiston käytännöllisen filosofian professori12.1.192912.8.2015Remes. S. 2016-17Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1841HippingAnders Johan prost i Vichtis18.12.17888.12.1862Arppe. Ö 5Ordinarie ledamotHumanistiska sektionenDe flesta källor anger 8.11.1862 sodödsdatum
1952HirnHansdocent i Finlands och Skandinaviens historia vid Helsingfors universitet5.9.189627.5.1970Nikula. Å 1971-72Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1908HirnYrjödocent i estetik och nyare litteratur7.12.187023.2.1952G. Castrén. G Å1952-53Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1903HittorfJohann Wilhelmprofessor i fysik vid akademien i Münster27.3.182428.11.1924Hedersledamot
1971HjelmKarl Gustaf Lennartagr.dr, professor i lantbrukets företagsekonomi vid Lantbrukshögskolan, Uppsala28.3.19155.8.2009Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1954HjelmmanGöranprofessor i anatomi vid Helsingfors universitet12.10.18988.5.1969Wegelius. O. Å 1972-73Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1922HjeltAlbert Hjalmarf.d. lektor 26.5.18515.12.1925H. Lindberg. Å 6Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1885HjeltEdvard Immanuelprofessor i kemi28.6.18552.7.1921Aschan. Å 1Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1862HjeltOtto Edvard Augustprofessor i patalogisk anatomi och statsmedicin18.4.182313.6.1913E. A. Homén. A 46Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1993HjeltSven-Eriktekn.dr, professor i geofysik vid Uleåborgs universitet18.9.1939Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1932HjortJohanprofessor i marinbiologi vid universitetet i Oslo18.2.18697.10.1948Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1991HoffmanKaipol.dr, docent i ekonomisk och socialhistoria vid Helsingfors universitet3.11.1944Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1988HoffmannRoaldPh.D., Professor, Department of Chemistry, Cornell University, Ithaca, N.Y.18.7.1937Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
2009HolmGunillaPh.D., professor i pedagogik vid Helsingfors universitet7.9.1954Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1977HolmGöstaprofessor i nordiska språk vid Lunds universitet8.7.191612.3.2011Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1994HolmNils Gustavteol.dr, professor i religionsvetenskap vid Åbo Akademi9.4.1943Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1950HolmaHarri Gustaff.d. docent i assyriologi vid Helsingfors universitet, Finlands minister i Rom14.4.188614.4.1954Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
2002HolmbergChristermed. o. kir.dr, professor i pediatrik vid Helsingfors universitet28.5.1942Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1857HolmbergHenrik Johankonduktör vid bärgsstaten3.1.181823.12.1864Arppe. Ö 7Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1983HolmbergPeterfil.dr, bitr. professor i fysik vid Helsingfors universitet27.6.193823.5.2018Riska. S 2018-19Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1997HolmbomBjarnetekn.dr, professor i skogsprodukternas kemi med miljökemi vid Åbo Akademi28.9.1943Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1965HolmbäckÅke Ernst Vilhelmjur.dr, professor emer. vid Kungliga universitetet i Uppsala16.4.188927.3.1976Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1992HolmströmBengtPh.D., Professor of Economics, Yale University, New Haven18.4.1949Utländsk ledamot, hedersledamot 2016Samhällsvetenskapliga sektionen
1995HolopainenEerofil.tri, Helsingin yliopiston meteorologian professori20.9.193729.11.2022Vesala.Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1902Holsti Hugo Östen Leonarde.o. professor i medicinsk klinik28.9.185021.8.1918Schauman. Ö 61: COrdinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1890HoménErnst Alexanderprofessor i patalogisk anatomi och statsmedicin14.9.185112.12.1926Wallgren. Å 6Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1893HoménViktor Theodordocent i fysik3.7.185811.4.1923Hj. Tallqvist. Å 2Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1972HonkoJaakkokauppat.tri, Kauppakorkeakoulun rehtori ja liiketaloustieteen professori30.11.192213.2.2006Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1952HornborgEirikfil. doktor h.c., f.d. rektor 29.11.187929.12.1965Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1983HoyerPaulfil.dr, professor i elementarpartikelfysik vid Helsingfors universitet14.3.1945Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1937HroznyBedrichprofessor vid Karlova Universita i Prag6.5.187912.12.1952Hedersledamot
2015HuhtalaAnnifil.tri, Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtaja, Aalto-yliopiston ympäristötaloustieteen dosenttix.x.1963Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
2012HukkinenJanne I.fil.tri, Helsingin yliopiston ympäristöpolitiikan professori6.10.1957Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1971HuldénLars Evertfil.dr, professor i nordisk filologi vid Helsingfors universitet, Dahlby gård5.2.192611.10.2016Saari. S 2018-19Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1948HulthénErik Wilhelmprofessor i fysik vid Stockholms högskola19.9.189119.1.1972Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1908HultmanOskar Fredrikdocent i nordiska språk21.12.186231.5.1929H. Pipping. Å 8Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1985HummelDieterDr.rer.nat., Professor für Physikalische Chemie, insbesondere Strahlenchemie, Universität zu Köln 20.10.192528.12.2007Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1961HummelstedtEskilfil.dr, professor i svenska språket och nordisk filologi vid Åbo akademi13.3.190629.7.1986Loman. B. S 1986Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1976HungerHerbertProfessor der Byzantinistik, Universität Wien; Präsident, Österreichische Akademie der Wissenschaften9.12.19149.7.2000Frösén. S 2000-01Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
2002HupaMikkofil.dr, professor i kemisk teknologi vid Åbo Akademi12.9.1952Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1953HustichVäinö Ilmariprofessor i ekonomisk geografi vid Svenska handelshögskolan11.8.191130.4.1982Jaatinen. Å 1982Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1846HwasserIsraelprofessor i teoretisk och praktisk medicin vid universitetet i Uppsala17.9.179011. 5.1860Arppe. Ö 5Hedersledamot
2005HyltenstamKennethfil.dr, professor emer. i tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet3.4.1945Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
2017Hytönen Tuomastekn.tri, Helsingin yliopiston matematiikan professori16.5.1981Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1885HällsténKonrad Gabrielprofessor i fysiologi18.8.183510.5.1913Sundvik. A 46Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1838HällströmGustaf Gabrielprofessor i fysik25.11.17752.6.1844Nervander, Hj. Tallqvist. A 2, Å 4Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionenstiftande medlem
2013HämäläinenKeijoHelsingin yliopiston fysiikan professori16.7.1963Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
2014HärmäJuhanifil.tri, Helsingin yliopiston romaanisen filologian professori21.5.1949Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1920HäyrénErnst Fredrikfilosofie doktor17.3.187825.11.1957Luther. H. Å 1959-60Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
2003HöckerstedtKristermed. o. kir.dr., professor i kirurgi vid Helsingfors universitet8.3.1942Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1997HögnäsGöranfil.dr, professor i tillämpad matematik vid Åbo Akademi12.6.1946Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1986HökfeltTomasmed.dr, professor i histologi med cellbiologi vid Karolinska institutet i Stockholm29.6.1940Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1960HörstadiusSven Ottofil.dr, professor i zoologi vid Kungliga universitetet i Uppsala18.2.189816.6.1996Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1879IgnatiusKarl Emil Ferdinanddirektor för statistiska byrån i Helsingfors27.9.183711.11.1909Th. Rein. A 38Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
2019IkonenElinalääket. toht., Helsingin yliopiston solu- ja kudosbiologian professori26.10.1961Ordinarie ledamotBiovetenskapliga sektionen
1990IllmanKarl-Johanteol.dr, professor i gammaltestamentlig exegetik med judaistik vid Åbo Akademi27.6.193620.10.2002Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
2021IllmanRuthfil.dr, teol.dr, föreståndare för Donnerska institutet10.10.1976Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1978IllmanSörenfil.dr, professor i matematik vid Helsingfors universitet12.5.194331.10.2023Londen.Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1838IlmoniImmanuelprofessor i teoretisk och praktisk medicin 29.3.179714.4.1856Törnroth. A 5Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionenstiftande medlem
2013IlonenJormafil.tri, Itä-Suomen yliopiston kliinisen mikrobiologian professori14.1.1952Ordinarie ledamotBiovetenskapliga sektionen
1858IngmanErik Alexanderprofessor i barnförlossningskonst o. barnsjukdomarnas klinik14.2.181014. 5.1858Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
2017IsoniemiHelenalääket. ja kir.tri, professori, HYKS:n vatsakeskuksen linjajohtaja14.2.1951Ordinarie ledamotBiovetenskapliga sektionen
1963ItkonenErkki Esaiasfil.tri, Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professori26.4.191328.5.1992Aalto. S 1993Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1963JaatinenStig Tyrgilsbiträdande professor i ekonomisk geografi vid Kauppakorkeakoulu, Helsingfors23.12.191828.3.1999Fogelberg. S 1999-01Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
2019JahnukainenKirsilääket. toht., Helsingin yliopiston lastentautiopin professori18.4.1967Ordinarie ledamotBiovetenskapliga sektionen
1976JakobsonRomanProfessor of Slavic Languages and Literatures and of General Linguistics, Emeritus, Harvard University; Institute Professor, Emeritus, Massachusetts Institute of Technology11.10.189618.7.1982Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1959JalasArvo Jaakko JuhaniHelsingin yliopiston kasvitieteen apulaisprofessori7.5.19201.12.1999Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
2003JanhunenJuhafil.dr, professor i Östasien-forskning vid Helsingfors universitet12.2.1952Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1960JanssonJan-Magnuspol.dr, professor i allmän statslära vid Helsingfors universitet24.1.192229.11.2003Törnudd. K. S 2004-05Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
2007JanssonTorkelFD, Professor i historia vid Uppsala universitet7.3.1947Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1970JauhoPekka Antti Olavifil.tri, Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen pääjohtaja, ent. Teknillisen korkeakoulun teknillisen fysiikan professori27.4.192323.4.2015Riska. S 2015-16Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
2008JernvallJukkafil.tri, Helsingin yliopiston kehitys- ja ja evoluutiobiologian professori4.12.1963Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1922JespersenJens Otto Harryprofessor i engelsk filologi vid universitetet i Köpenhamn16.7.186030.4.1943Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
2017JoasMarkopol.dr, professor i offentlig förvaltning vid Åbo Akademi21.1.1966Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1963JohannissonTure Gustaffil.dr, En av de 18 i Svenska Akademin, professor i nordiska språk vid Kungliga universitetet i Göteborg26.9.190316.12.1990Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1921JohannsenWilhelmprofessor i botanik vid universitetet i Köpenhamn3.2.185711.11.1927Hedersledamot
1911JohanssonKonrad Severinadjunkt i matematik10.3.187914.3.1929E. Lindelöf. Å 8Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1909JohanssonOscar Wilhelmassistent vid societetens meteorologiska centralanstalt5.7.18784.3.1956Palmén. E. Å 1958-59Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
2019JohanssonPeterfil.dr, professor i astrofysik vid Helsingfors universitet2.5.1978Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
2015JohnsonAnthonyMA, PhD, FEA, professor of English Language and Literature at Åbo Akademix.x.1956Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1981JohnsonGlennPh.D., Professor of Agricultural Economics, Michigan State Universityx.x.1918x.x.2003Utländsk ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1922JuelChristianf.d. professor i matematik vid polytekniska läroanstalten i Köpenhamn25.1.185524.1.1935Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1924JuelHans Oscarprofessor i botanik vid universitetet i Uppsala17.6.18633.7.1931Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1979JungarSunefil.dr, professor i nordisk historia vid Åbo Akademi8.10.1936Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1952JurvaRisto Sakariföreståndare för havsforskningsinstitutet1.7.18888.12.1953Buch. Å 1954-55Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1960JutikkalaEino Kaarlo Ilmarifil.tri, Helsingin yliopiston Suomen historian professori24.10.190721.12.2006Klinge. S 2007-08Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1971JuvaMikkofil. ja teol.tri, Helsingin yliopiston ent. Suomen ja Skandinavian kirkkohistorian professori, ent. kansleri, täysinpalv. Suomen arkkipiispa, Tiedeseuran vars. jäsen 197122.11.19181.1.2004Ordinarie ledamot, hedersledamot 1988Naturhistoriska sektionen
1952JürgensRudolfprofessor, Basel18.12.18988.2.1961Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1933JägerskiöldLeonardföreståndare för Göteborgs naturhistoriska museum12.11.18674.8.1945Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1987JägerskiöldStigjur.dr, professor em. i offentlig rätt vid Uppsala universitet20.4.191114.9.1997Modeen. T. S 1998Utländsk ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
2007Jänterä-JareborgMaaritjur.dr, professor i internationell privat- och processrätt vid Uppsala universitet10.5.1954Utländsk ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
2016JänttiMarkuspol.dr, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet15.5.1966Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1946JärnefeltGustaf Juhanaprofessor i astronomi vid Helsingfors universitet6.5.19019.8.1989Kajantie. S 1991Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1965JärnefeltJohanlääket. ja kir.tri, Helsingin yliopiston läkket. kemian professori14.7.192921.2.2020Gahmberg. S 2020-21Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1843JärtaHansf.d. landshövding i Sverige11.2.17746.4.1847Hedersledamot
1919JärviToivo Henriköverdirektör i fiskeristyrelsen i Helsingfors31.3.18779.7.1960Luther. A. Å 1961-62Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1993JöreskogKarl Gustavprofessor i lantbruksekonomi vid Uppsala universitet25.4.1935Utländsk ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
2017KacprzykJanuszPh.D, D.Sc, Professor, Systems Research Institute, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland12.7.1947Utländsk ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
2003KailaKaifil.tri, Helsingin yliopiston eläinfysiologian professori23.5.1951Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
2020KailaVillefil.toht., Tukholman yliopiston biokemian professori6.12.1983Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
2018KaitalaVeijotekn.toht., Helsingin yliopiston populaatioekologian professori8.4.1951Ordinarie ledamotBiovetenskapliga sektionen
1973KajantieKeijo Olavifil.tri, Helsingin yliopiston fysiikan professori31.1.1940Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
2013KajavaMikafil.tri, Helsingin yliopiston kreikan kielen ja kirjallisuuden professori 31.5.1959Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1918KajavaYrjö Henrikdocent i makroskopisk anatomi2.12.188421.3.1929Ekman. Å 8Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1954KalelaAimo Aarno Anteroprofessor i botanik vid Helsingfors universitet25.1.190829.3.1977Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
2017KalsoEijalääket. ja kir.tri, Helsingin yliopiston kipulääketieteen professori19.2.1955Ordinarie ledamotBiovetenskapliga sektionen
1985KangerStigfil.dr, professor i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet10.7.192413.3.1988Pörn. S 1989Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1843KankrinGeorgfinansminister i St. Petersburg27.11.177422.11.1845Hedersledamot
1979KanteleJuhaniJyväskylän yliopiston fysiikan professori13.6.193425.5.1993Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1978KapitzaPjotr L.Ph.D., Academician, Director of the Institute for Physical Problems of the Academy of Sciences of the USSR26.6.18949.4.1984Lounasmaa. S 1983-84Hedersledamot
1921Kapteyn Jacobus Corneliusprofessor i astronomi vid universitetet i Groningen19.1.185118.6.1922Hedersledamot
2017KarivieriArjafil.tri, professor i antikens kultur och samhällsliv vid Stockholms universitet17.8.1960Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1980KarlingTor G.fil.dr, professor, f.d. intendent för Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm14.6.190923.9.1998Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1973KarlssonGöran Johannesfil.dr, professor i finska språket och finsk litteratur vid Åbo Akademi12.7.191711.3.2003Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1984Karlsson Fredfil.dr, professor i allmän språkvetenskap vid Helsingfors universitet17.2.1946Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1883KarstenPetter Adolflektor vid Mustiala lantbruksinstitut16.2.183422.3.1917Elfving. Ö 61: COrdinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1924KarstenSigfrid Rafaelprofessor i praktisk filosofi16.8.187921.2.1956Numelin. Å 1957-58Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1912KarstenTorsten Evertdocent i germansk filologi20.8.187012.9.1942Öhmann. E. Å 1953-54Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1991Karunen SewónPirjofil.tri, Turun yliopiston kasvitieteen professori29.11.19358.5.2023Gyllenberg Mats.Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1998KarvonenLauriprofessor i statskunskap vid Åbo Akademi21.11.1952Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
2011KauppiPekkaFD, Professor i miljövård vid Helsingfors universitet11.3.1952Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
2006KeinonenJuhanifil.tri, Helsingin yliopiston sovelletun fysiikan professori19.6.1946Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1953KelsenHans professor i statskunskap vid California University, Berkeley, California11.10.188119.4.1973Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
2009KereJuhalääket. ja kir.tri, Karolinska institutetin molekyyligenetiikan professori 28.8.1958Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
2012Kervanto-NevanlinnaAnjafil.tri, Helsingin yliopiston kaupunkihistorian ja -arkkitehtuurin dosentti23.9.19514.8.2021Kolbe.Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
2008Keski-OjaJormalääket. ja kir.tri, Helsingin yliopiston syöpäbiologian professori24.1.194922.4.2024Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1997KhokhlovAlexei RemovichProfessor of Polymer Physics and Crystallophysics, Moscow State University10.1.1954Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1892KihlmanAlfred Oswalddocent i botanik4.10.185829.7.1938Häyrén. Å 1939-42Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
2023KilpuaEmiliafil. dr, professor i rymdfysik vid Helsingfors universitet18.11.1977Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1956KiparskyValentin Julius Alexanderprofessor i slaviska språk vid Helsingfors universitet4.7.190418.5.1983Aalto. S 1983-84Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1961KivikoskiElla Margaretafil.dr, professor i förhistorisk arkeologi vid Helsingfors universitet25.5.190127.7.1990Meinander C. F. S 1991Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
2017KivistöSarifil.tri, Tampereen yliopiston yleisen kirjallisuustieteen professori10.7.1968Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1922Kjellén Rudolfprofessor i statskunskap vid universitetet i Uppsala13.6.186414.11.1922Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1994KleinGeorgmed.dr, professor em. i mikrobiologi och tumörbiologi vid Karolinska institutet i Stockholm28.7.192510.12.2016Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1977KlingeMattifil.dr, professor i historia vid Helsingfors universitet31.8.19365.3.2023H. Meinander.Ordinarie ledamot, hedersledamot 2013Humanistiska sektionen
1938KlingstedtTorsten Holgerdocent i zoologi vid Helsingfors universitet26.3.190030.12.1947Federley. H. Å 1948-49Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1992KnemeyerFranz-LudwigDr.jur., Professor für öffentliches Recht, insb. Verwaltungsrecht, Universität Würzburg3.5.1937Utländsk ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
2008KnifHenrikfil.dr, docent i historia vid Åbo Akademi17.10.1953Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1999KnipMikaelprof. i pediatrik vid Tammerfors universitet28.9.1950Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1949KnoellingerFredrik Carl Erikprofessor i nationalekonomi med finansvetenskap vid Åbo akademi31.1.190629.5.1983Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1922Knudsen Martinprofessor i fysik vid universitetet i Köpenhamn15.2.187127.5.1949Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1922KockAxelf.d. professor i nordiska språk vid universitetet i Lund2.3.185118.3.1935Hedersledamot
1977KockSven Emilpol.dr, professor i företagsadministration vid Svenska Handelshögskolan10.11.19188.7.2015Sevón. S 2018-19Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1938KohtHalvdanprofessor i historia vid universitetet i Oslo7.7.187312.12.1965Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
2005KolbeLaurafil.dr, professor i Europas historia vid Helsingfors universitet9.10.1957Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1905KolsterKarl Fredrik Rudolfdocent i patologisk anatomi2.7.186514.2.1918Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1908KomppaGustafprofessor, äldre lärare i allmän kemi vid polytekniska institutet i Helsingfors28.7.186720.1.1949Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
2011Konttinen Yrjö T.med. o. kir.dr, professor i invärtes medicin vid Helsingfors universitet28.9.195210.12.2014Meurman Jukka. H. S 2017-18Ordinarie ledamotBiovetenskapliga sektionen
2003KontturiKyöstitekn.tri, Teknillisen korkeakoulun fysikaalisen kemian ja sähkökemian professori26.2.194428.9.2015Sundholm. S 2016-17Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
2006KontulaKimmolääket. ja kir.tri, Helsingin yliopiston sisätautiopin professori13.10.1950Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1994KoprowskiHilaryDoctor of Medicine, Professor, The Wistar Institute, Philadelphia5.12.191611.4.2013Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1987KornfeldStuart M.D.Professor of Chemistry, Washington University, St. Louis, School of Medicine, Department of Biological Chemistry4.10.1936Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
2007KoskenniemiMarttiOTT, Helsingin yliopiston kansainvälisen oikeuden professori18.3.1953Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
2022KoskiTimofil.dr, professor emer. i matematisk statistik vid KTH Kungliga Tekniska högskolan18.8.1952Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
2004KoskinenHannuFT, Helsingin yliopiston avaruusfysiikan professori7.1.1954Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1963KotarbinskiTadeuszf.d. preses för Polska Akademin, professor em. i filosofi vid Universitetet i Warszawa31.3.18863.10.1981Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1940KotilainenMauno Johannesadjunkt i botanik vid Helsingfors universitetets Agrikultur-forstvetenskapliga fakultet30.4.189516.4.1961Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1978KotlerPhilipProfessor of Marketing, Northwestern University, Illinois27.5.1931Utländsk ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
2019KovalainenAnneekon.dr, professor i företagsamhet vid Åbo universitet10.12.1960Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1939KranckErnst Håkanprofessor vid Svenska Handelshögskolan, docent i geologi vid Helsingfors universitet7.11.189825.5.1989Edelman. S 1990Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1933KrogerusRolföverlärare vid svenska normallyceui Helsingfors 28.9.18829.2.1965Lindberg. H. Å 1965-66Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1910KrogiusFrans Ali Brunoprofessor i kirurgisk klinik7.11.186412.5.1939Faltin. Å 1940-41Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1908KrohnKaarle Leopoldprofessor i finsk och jämförande folkdiktsforskning10.5.186319.7.1933R. Karsten. Å 15Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1863KruegerAdalbertprofessor i astronomi9.12.183221.4.1896A. Donner. A 23Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1960Krusius-AhrenbergHelene Charlotte Johanna Lolofil.dr, professor i historia och statskunskap vid Svenska handelshögskolan21.6.190913.7.2003Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1985KullanderSvenfil.dr, professor i högenergifysik vid Uppsala universitet9.3.193628.1.2014Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1959KullenbergEinar Börjefil.dr, professor i oceanografi vid universitetet i Göteborg 11.5.19062.12.1991Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
2006KulmalaMarkkufil.tri, Helsingin yliopiston fysiikan professori30.10.1958Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
2008KupiainenAnttiPh.D., Helsingin yliopiston matematiikan professori23.6.1954Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1987KurkijärviJuhanitekn.dr, professor i teoretisk fysik vid Åbo Akademi29.9.19384.11.2005Stenholm. S 2006-07Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1957KurténBjörn Oloffil.dr, docent i paleontologi vid Helsingfors universitet19.11.192428.12.1988Wallgren. H. S 1990Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
2008KurténTageteol.dr, professor i systematisk teologi vid Åbo Akademi29.5.1950Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
2022KurténTheofil.dr, professor i atmosfärkemi vid Helsingfors universitet12.6.1980Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
2018Kuusamo Alttifil.toht., Turun yliopiston taidehistorian professori15.6.1951Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1944KöhlerHildingprofessor i meteorologi vid universitetet i Uppsala12.9.18887.4.1982Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1931KöppenWladimiramiralitetsråd, f.d. professor vid Deutsche Seewarte i Hamburg25.9.184622.6.1940Hedersledamot
1979LaaksonenOivavaltiot.tri, Kauppakorkeakoulun liiketaloustieteen professori30.5.192426.7.1989Honko. J. S 1990Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1970LaasonenVeikko Pentti Johannesfil.tri, Teknillisen korkeakoulun matematiikan professori, korkeakoulun rehtori14.3.191621.4.2003Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1928LacroixFrançois Antoine Alfredständig sekreterare vid vetenskapsakademien i Paris4.2.186312.3.1948Hedersledamot
1929LagerborgRolf Heribert Hjalmardocent i filosofi26.4.187426.10.1959Stenius. E. Å 1963-64Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1981LagerspetzKirstifil.dr, professor i psykologi vid Åbo Akademi18.7.19321.1.2001Niemi Pekka. S 2001-02Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
2012LagerspetzOllifil.dr, docent, akademilektor i filosofi vid Åbo Akademi23.2.1963Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1856LagusJakob Johan Wilhelmdocent i grekisk litteratur5.5.18212.4.1909Heikel. A 38Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1838LagusWilhelm Gabrielprofessor i allmän lagfarenhet25.7.178618. 12.1859G. Rein.Ordinarie ledamotHumanistiska sektionenstiftande medlem
2012LaineMikkoPh.D., Professor of Theoretical Physics at the University of Bern19.2.1969Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1974LambergBror-Axelmed. o. kir.dr, personell e.o. professor i endokrinologi vid Helsingfors universitet1.3.19234.5.2014Gräsbeck. R. S 2014-15Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
2015Lamberg-AllardtChristelfil.dr, professor i näringslära vid Helsingfors universitet4.7.1949Ordinarie ledamotBiovetenskapliga sektionen
1922LammMartinprofessor i litteraturhistoria vid Stockholms högskola22.6.18805.5.1950Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1961LandtmanBernhardmed. och kir.dr, e.o. professor i pediatrik vid Helsingfors universitet17.11.19169.5.1979Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1924LandtmanGunnardocent i sociologi6.5.187830.10.1940Lagerborg. Å 1942-43Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1955LangenskiöldAnders Fabianfriherre, docent i kirurgi vid Helsingfors universitet7.5.19168.7.2000Scheinin. T. M. S 2001-02Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1947LangenskiöldFabian Wilhelm Gustaföverläkare vid invalidstiftelsens sjukhus, docent i kirurgi vid Helsingfors universitet21.3.188625.8.1957Salzman. Å 1958-59Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1861LangenskiöldKarl Fabian Theodorfriherre, chef för finansexpeditionen i senaten17.4.181029.6.1863Hedersledamot
1976LárussonMagnus Marprofessor i historia vid Islands Universitet2.9.191715.1.2006Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
2020LassasMattifil.dr, professor i tillämpad matematik vid Helsingfors universitet8.8.1969Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1955LaurilaErkki Aukustiprofessor i teknisk fysik vid Tekniska högskolan 20.8.191322.12.1998Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
2011LaventoMikafil.dr, professor i arkeologi vid Helsingfors universitet29.3.1962Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1922LecheWilhelmf.d. professor i zoologi vid Stockholms högskola4.9.185030.1.1927Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
2010LeheckováHelenaPh.D., Associate Professor in Czech Language at the University of Helsinki6.3.1952Utländsk ledamot, ordinarie ledamot 2021Humanistiska sektionen
2018LehesjokiAnna-Elinamed.o.kir.dr, professor i medicinsk genetik vid Helsingfors universitet, direktör för Folkhälsans forskningscentrum19.7.1960Ordinarie ledamotBiovetenskapliga sektionen
1932Lehmann-NitscheRobertf.d. professor vid universitetet i La Plata9.11.18729.4.1938Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1968LehtoOlli Erkkifil.tri, Helsingin yliopiston matematiikan professori 30.5.192531.12.2020M. Gyllenberg. S 2022-23Ordinarie ledamot, hedersledamot 1988Matematisk-fysiska sektionen
1976LehtonenMaijafil.tri, Helsingin yliopiston yleisen kirjallisuustieteen ja estetiikan professori10.1.192420.11.2015Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1987LeikolaAntofil.tri, Helsingin yliopiston oppihistorian henkilökoht. ylimääräinen professori8.6.1937Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1878LemströmKarl Selimprofessor i fysik17.11.18382.10.1904Sundell. A 34Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1987LeppäkoskiErkkifil.dr, bitr. professor i ekologi och miljövård vid Åbo Akademi25.1.1941Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1941LeschBruno Lorenz Nicolausprofessor och rektor vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors, docent i Finlands och Skandinaviens historia vid Helsingfors universitet2.8.188818.12.1945Gummerus. Å 1946-47Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
2005LeskeläMarkkutekn.toht., Helsingin yliopiston epäorgaanisen kemian professori emer.25.11.1950Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1963LevanJohan Albertmed. och fil.dr, professor i cytologi vid Kungliga universitetet i Lund8.3.190528.3.1998Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1900LevanderKaarlo Mainiodocent i zoologi1.11.18677.12.1943Luther. A. Å 1944-45Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1992LeviLennartmed.dr, professor i psykosocial miljömedicin vid Karolinska institutet i Stockholm20.5.193018.2.2024Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1922LidénBror Per Evaldprofessor i jämförande språkforskning vid Göteborgs högskola3.10.186211.10.1939Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1993LiebkindKarmelapol.dr, professor i socialpsykologi vid Helsingfors universitet29.9.1949Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1885LiebleinJens Daniel Caroluse.o. professor i egyptologi vid universitetet i Kristiania23.12.182714.8.1911Hedersledamot
1929LiliusAlbert Henrikprofessor i pedagogik och didaktik7.12.187331.10.1947Bruhn Karl. Å 1949-50Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1991LiliusHenrikfil.tri, Helsingin yliopiston taidehistorian professori3.2.1939Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1984LiljaSaarafil.tri, Helsingin yliopiston klassillisen filologian apulaisprofessori19.7.19236.4.2003Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1955LindahlErik Robertprofessor i nationalekonomi med finansrätt vid universitetet i Lund21.11.18916.1.1960Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
2009LindbergBofil.dr, professor i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet5.7.1946Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1917LindbergHaraldkustos vid botaniska museum2.11.187113.3.1963Jalas. J. Å 1966-67Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1948LindbergHåkandocent i entomologi vid Helsingfors universitet24.5.189819.8.1966Hackman. W. Å 1967-68Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1961LindbergJarl Johanfil.dr, docent i fysikalisk kemi vid Helsingfors universitet18.9.192128.6.2008Sundholm. F. S 2008-09Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1996LindbergLars-Axelvet.med.dr, professor i veterinärmedicinsk anatomi vid Helsingfors universitet21.7.1941Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1866LindbergSextus Ottoprofessor i botanik29.3.183520.2.1889Norrlin. A 17Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
2020LindbergSusannafil.dr, professor i filosofi vid universitetet i Leiden11.4.1966Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1946LindbladBertelprofessor, prefekt för Svenska Vetenskaps-Akademiens observatoriui Saltsjöbaden26.11.189525.6.1965Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1957LindblomKarl Gerhardf.d. professor och föreståndare för Statens etnografiska museum, Stockholm26.8.18878.6.1969Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1909LindebergJarl Waldemaradjunkt i matematik4.8.187624.12.1932E. Lindelöf. Å 12Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1904LindelöfErnst Leonardprofessor i matematik7.3.18704.4.1946Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1859LindelöfLorenz Leonardprofessor i matematik13.11.18273.3.1908A. Donner. A 35Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1909LindelöfUno Lorenze.o. professor i engelsk filologi30.3.18687.2.1944Reuter. O. R. Å 1946-47Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
2013LindénJan-Ivarfil.dr, docent i filosofi vid Helsingfors universitet4.2.1959Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
2013LinderMarkusfil.dr, professor i biomolekylära material vid Aalto universitetet21.12.1966Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1955Linderstrøm-LangKajprofessor, ledare för Carlsberg Laboratoriets kemiska laboratorium, Köpenhamn29.11.189625.5.1959Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
2019LindholmCamillafil.dr, professor i nordiska språk vid Tammerfors universitet16.7.1971Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
2012LindholmDanmed. o. kir.dr, professor i cellbiologi, Helsingfors universitet21.1.1953Ordinarie ledamotBiovetenskapliga sektionen
1914LindmanKarl Ferdinanddocent i fysik17.6.187414.2.1952Simons L. Å 1952-53Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1949LindmanSven Olof Gustavprofessor i statskunskap med kommunalkunskap vid Åbo akademi19.8.191013.3.1983Anckar D. S 1983-84Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1998LindqvistPeterfil.dr, professor i matematik vid Tekniska Högskolan i TrondheiNorges Tekniska Högskola8.3.1951Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
2008LindströmKaifil.dr, professor i ekologi och miljövetenskap vid Åbo Akademi8.8.1958Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
2009LindströmKristinaagr. o. forst.dr., professor i mikrobiologi vid Helsingfors universitet20.1.1954Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
2012LindströmMikaelfil.dr, professor i matematik vi Uleåborgs universitet15.11.1955Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
2000LinellPerfil.dr, professor i kommunikation vid Linköpings universitet15.5.1944Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1927LinkolaKaarloprofessor i botanik6.6.188226.4.1942Kotilainen. Å 1942-43Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1961LinkomiesEdwin Johan Hildegardfil.dr, professor i romersk litteratur vid Helsingfors universitet, universitetets rektor22.12.18948.9.1963Zilliacus. H. Å 1964-65Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1978LinnérSvenfil.dr, professor i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi18.8.19195.9.1994Zilliacus. S 1995Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1838LinsénJohan Gabrielprofessor i vältalighet och skaldekonst27.12.178516. 11.1848Gyldén. A 3Ordinarie ledamotHumanistiska sektionenstiftande medlem
1998LipasPerttiPh.D., Jyväskylän yliopiston täysinpalv. teoreettisen fysiikan professori18.6.193222.11.2008Kajantie. S 2008-09Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1971LipsetSeymour MartinProfessor of Government and Social Relations, Harvard University18.3.192231.12.2006Utländsk ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1960LisitzinEugeniefil.dr, talassolog vid Havsforskningsinstitutet13.11.190528.10.1989Niemi. S. S 1991Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1904Loewy Mauricedirektor för nationalobservatoriet i Paris15.4.183315.10.1907Hedersledamot
2019LohiHannesfil.toht., Helsingin yliopiston molekyyligenetiikan professori14.10.1974Ordinarie ledamotBiovetenskapliga sektionen
1996LohrLawrence L.Professor of Chemistry, University of Michigan, Ann Arbor29.5.1937Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1981LomanBengtfil.dr, professor i svenska språket och nordisk filologi vid Åbo Akademi7.8.19237.8.1993Andersson. E. S 1995Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1990LondenStig-Oloftekn.dr, bitr. professor i tillämpad matematik vid Tekniska högskolan15.9.1939Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1896Lord Kelvinprofessor i fysik vid universitetet i Glasgow26.6.182417.12.1907Hedersledamot
1960LorenzKonrad ZachariasDr.Med.&Phil., professor vid Max-Planck-Institut für Verhaltensphysiologie, Seewiesen über Starnberg, Oberbayern7.11.190327.2.1989Fabricius. S 1990Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1988LounasmaaMauritekn.tri, Teknillisen korkeakoulun orgaanisen kemian professori1.10.19334.2.2017Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1976LounasmaaOlli ViktorPh.D., Teknillisen korkeakoulun ent. teknisen fysiikan professori. Suomen Akatemian tutkijaprofessori20.8.193027.12.2002Stenholm. S 2002-03Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1981LuftRolfmed.dr, professor em. i endokrinologi vid Karolinska institutet i Stockholm29.6.191422.5.2007Lamberg. S 2007-08Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1963LugliGiuseppeprofessor i romersk topografi vid Roms universitet18.7.18905.12.1967Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1852LundahlCarlmedicine och kirurgie doktor29.7.181817.5.1855Arppe. Ö 5Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1971LundbergErik Filipfil.dr, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm13.8.190714.11.1987Utländsk ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1936LundellJohan Augustf.d. professor i slaviska språk vid universitetet i Uppsala25.7.185128.1.1940Hedersledamot
1984LundkvistSvenfil.dr, professor, riksarkivarie, Stockholm6.12.19277.1.2017Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1946LundmarkKnut Emilprofessor i astronomi vid Universitetet i Lund14.6.188923.4.1958Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1996LundqvistThomasfil.dr, professor i geologi vid Göteborgs universitet23.6.1932Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1929LunelundHarald Vilhelmdocent i fysik27.7.188217.2.1950Simons. L. Å 1950-51Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
2021LuotoMiskafil.dr, professor i naturgeografi vid Helsingfors universitet24.3.1970Ordinarie ledamotBiovetenskapliga sektionen
1908LutherAlexander Ferdinanddocent i zoologi17.2.18779.8.1970Palmgren. P. Å 1970-71Ordinarie ledamot, hedersledamot 1963Naturhistoriska sektionen
1955LutherHans Edmunddocent i botanik vid Helsingfors universitet2.7.19159.6.1982Niemi. Å. S 1982Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
2013LutzWolfgangProfessor, Founder and Director of Wittgenstein Centre for Demography and Global Human Capital10.12.1956Utländsk ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1986LükeGerhardDr.jur., Professor für Prozessrecht, Bürgerliches Recht und Arbeitsrecht, Universität des Saarlandes21.2.192728.4.2014Utländsk ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
2019LähteenmäkiMariafil.toht., Itä-Suomen yliopiston historian professori9.6.1957Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1995LöfgrenOrvarfil.dr, professor i etnologi vid Lunds universitet1.1.1943Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
2021LöfströmErikafil.dr, professor i pedagogik vid Helsingfors universitet27.3.1972Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1933LönnbergEinarf.d. intendent vid naturhistoriska riksmuseui Stockholm24.12.186521.11.1942Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1986LönnqvistBofil.dr, docent i etnologi vid Helsingfors universitet och i nordisk och jämförande etnologi vid Åbo Akademi29.9.1941Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1839LönnrotEliasprovinsialläkare i Kajana9.4.180219.3.1884Elmgren. A 14Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1981LöwdinPer-Olovfil.dr, professor i kvantkemi vid Uppsala universitet28.10.19166.10.2000Pyykkö. P. S 2000-01Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
2019MalmMatsfil.dr, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, Svenska Akademiens ständige sekreterare10.5.1964Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1869MalmgrenAnders Johane.o. professor i zoologi21.11.183412.4.1897L. Lindelöf. Ö 39Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1905MalmströmKarl Gustaff.d. riksarkivarie i Stockholm2.11.182212.11.1912Hedersledamot
1997MandlHeinzProfessor für pedagogische Psychologie, Ludwig-Maximilian-Universität München21.5.1937Utländsk ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1838MannerheimCarl Gustafgreve, hovrättspresident10.8.17979.10.1854v. Nordmann. A 4Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
2017MappesJohannafil.tri, Jyväskylän yliopiston evoluutioekologian professori13.1.1965Ordinarie ledamotBiovetenskapliga sektionen
1969Marcello del MajnoAlessandroDr.Nat., Em. Professor of Phenology, University of Padua28.6.189428.12.1980Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1978MarchJames G.Professor of Management, Stanford University, California15.1.192827.9.2018Utländsk ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1952MarklundGeorg Gunnarkustos vid Helsingfors universitets botaniska museum5.6.189223.7.1964Collander. R. Å 1964-65Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1971MartinetAndréDocteur ès lettres, professeur de linguistique, Sorbonne12.4.190816.7.1999Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1988MartioOllifil.tri, Jyväskylän yliopiston matematiikan professori2.9.1941Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1906MascartEleuthère Elie Nicolasdirektor för meteorologiska centralinstitutet i Paris20.2.18376.8.1908Hedersledamot
2019Matomäki Kaisafil.toht., akatemiatutkija, Turun yliopisto30.4.1985Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
2007MattilaPerttifil.tri, Helsingin yliopiston matematiikan professori28.3.1948Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1911MattssonGustaf Ottodocent i kemi7.10.187326.11.1914E. Hjelt. A 46Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1963MayrErnstDr.Phil., professor i zoologi vid Harward University 5.7.19043.2.2005Hedersledamot
1992McRaeKennethPh.D., Professor of Political Science, Carleton University, Ottawa20.1.192518.5.2015Utländsk ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1908MechelinLeopold Henrik Stanislaussenator24.11.183926.1.1914Wrede. A 45Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1924MeilletPaul Jules Antoineprofessor vid Collège de France i Paris11.11.186622.11.1936Hedersledamot
1960MeinanderCarl-Fredrik Waldemarfil.dr, intendent vid Arkeologiska kommissionen, docent i förhistorisk arkeologi vid Helsingfors universitet6.10.191623.08.2004Edgren. S 2004-05Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
2003MeinanderHenrikfil.dr, professor i historia vid Helsingfors universitet19.5.1960Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1983MeinanderMartinfil.dr, kustos vid Zoologiska museets entomologiska avdelning vid Helsingfors universitet17.2.194016.12.2004Reuter T. S 2005-06Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1965MeinanderTor Nils Hildingfil.dr, professor i nationalekonomi vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors4.8.19103.7.1985Mickwitz. S 1985Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1905MelanderGustafdocent i fysik9.1.186125.8.1938Lunelund. Å 1939-40Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1898MellinHjalmarprofessor, äldre lärare vid polytekniska institutet i Helsingfors19.6.18545.4.1933E. Lindelöf. Å 12Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1963Menéndez PidalRamónpreses för Spanska Akademin, professor em. i romansk filologi vid Madrids universitet13.3.186914.11.1968Hedersledamot
1843MenschikoffAlexander Sergejevitschfurste, generalguvernör över Finland26.8.17872.5.1869Hedersledamotfödd 15.8.1787 gamla stilen
2012MeriSeppolääket. ja kir. tri, Helsingin yliopiston immunologian professori, Biomedicum, Helsinki1.7.1957Ordinarie ledamotBiovetenskapliga sektionen
2005MeurmanJukka H.lääket. ja kir.toht., hammaslääket.toht., Helsingin yliopiston kovakudos- ja infektiosairauksien professori emer., Tiedeseuran entinen puheenjohtaja14.9.1947Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1925Meyer-LübkeWilhelmprofessor i romansk filologi vid universitetet i Bonn30.1.18614.11.1936Hedersledamot
2020MichelsenKarl-Erikfil.dr, professor i vetenskap, teknologi och moderna samhällets forskning vid LUT-universitetet5.5.1957Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1968MickwitzGöstapol.dr, professor i nationalekonomi vid Svenska handelshögskolan 6.12.191711.4.2003Roslin. B. S 2003-04Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
2014MickwitzPerforskningsdirektör, professor vid Finlands miljöcentral SYKE3.4.1964Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
2017MiestamoMattifil.tri, Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen professori3.1.1972Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1915MikkolaJooseppi Juliuse.o. professor i slavisk filologi6.7.186628.9.1946Ramstedt. G. J. Å 1947-48Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
2022MikkolaJyri-Pekkatekn. dr, professor i teknisk kemi och hållbar utveckling vid Umeå universitet8.3.1966Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
2018MikkonenKaifil.toht., Helsingin yliopiston yleisen kirjallisuustieteen yliopistonlehtori3.5.1965Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1974MikolaPeitsa Untamamaat. ja metsät.tri, Helsingin yliopiston metsäbiologian ylim.professori15.10.19159.5.2017Kauppi. S 2017-18Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1878Mittag-LefflerMagnus Gustafprofessor i matematik16.3.18467.7.1927E. Lindelöf. Å 7Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1969MitzkaWaltherDr.phil., Professor f. Deutsche Philologie em. Universität Marburg27.2.18888.11.1976Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1848MobergAdolfadjunkt i kemi5.9.181330. 4.1895Lemström. A 22Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1976ModeenTore Gunnar Vernerprofessor i statsrätt och folkrätt vid Åbo Akademi25.9.192911.2.2007Roslin. S 2007-08Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1904MohnHenrikdirektor för meteorologiska institutet i Kristiania15.5.183512.11.1916O. V. Johansson. Ö 66: CHedersledamot
1937MohrOtto Lousprofessor i anatomi vid universitetet i Oslo8.3.188623.6.1967Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1977MoldeBertilprofessor, sekreterare i Svenska språknämnden 16.9.191915.8.1995Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1907Monod Gabrielprofessor vid Collège de France i Paris7.3.184410.4.1912Hedersledamot
1959MontgomeryGustaf Arthurfil.dr, f.d. professor i nationalekonomi med ekonomisk och social historia vid Handelshögskolan i Stockholm2.9.18893.6.1976Knoellinger. Å 1977Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1925MorganThomas Huntprofessor i experimentell zoologi vid Columbia University i New York25.9.18665.12.1945Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1963MosbyHåkondr.phil., professor i oceanografi vid Universitetet i Bergen10.7.190313.10.1989Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1988MottelsonBen R.Ph.D., professor i fysik vid NORDITA, Köpenhamn9.7.192613.5.2022Hedersledamot
1857MunckJohan Reinholdfriherre, universitetets vicekansler, generallöjtnant29.11.190427. 7.1865Arppe. Ö 8Hedersledamot
1924MurbeckSvantef.d. professor i botanik vid universitetet i Lund20.10.185926.5.1946Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1963MurdockKenneth BallardPh.D., Litt.D., professor em. i engelsk litteratur vid Harvard University22.6.189515.11.1975Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
2008MurzinDmitriDr.Sc., Ph.D., Dipl.Eng. professor i kemisk teknologi vid Åbo Akademi18.5.1963Utländsk ledamot, ordinarie ledamot 2022Matematisk-fysiska sektionen
1989MussgnugReinhardDr.Jur., Professor für öffentliches Recht, Universität Heidelberg26.10.1935Utländsk ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1978MustelinOloffil.dr, docent i idé- och lärdomshistoria vid Åbo Akademi, Akademins överbibliotekarie27.4.192414.2.1999Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
2006MustelinTomasPh.D., professor in cell biology at the BanhaInstitute, La Jolla, California19.2.1960Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1949MüntzingArneprofessor i genetik vid Universitetet i Lund2.3.19037.1.1984Suomalainen. S 1983-84Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1953MyrbergPekka Juhanaprofessor i matematik vid Helsingfors universitet, kansler för Helsingfors universitet30.12.189221.9.1976Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
2022Mäkitie Anttimed.o.kir.dr, professor i öron-, näs- och halssjukdomar vid Helsingfors universitet30.7.1960Ordinarie ledamotBiovetenskapliga sektionen
1855MäklinFredrik Wilhelmdocent i zoologi26.5.18218.1.1883O. M. Reuter. A 14Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1990MälkkiPenttifil.tri, Merentutkimuslaitoksen ylijohtaja, professori22.8.1940Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
2015MöllerHåkanPhD, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs Universitet17.10.1959Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
2016NailsDebrafil.dr, Professor of Philosophy at Michigan State University15.11.1950Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1929Neckel Gustavprofessor i germansk filologi vid universitetet i Berlin17.1.187824.11.1940Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1888NeoviusEdvard Rudolfprofessor i matematik14.11.185127.11.1917Hj. Tallqvist. Ö 62: COrdinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1922NernstWalterprofessor i fysikalisk kemi vid universitetet i Berlin25.6.186418.11.1941Hedersledamot
1838NervanderJohan Jakobe. o. professor, direktor för magnetiska observatorium23.2.180515.3.1848Borenius. A 3Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionenstiftande medlem
1927NevanlinnaRolf Hermanprofessor i matematik22.10.189528.5.1980Elfving. G. Å 1980Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
2003NexøEbbaprofessor i klinisk kemi vid Århus universitet4.10.1943Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
2017NiemeläJaritri, Helsingin yliopiston kaupunkiekologian professori26.12.19575.7.2022Furman.Ordinarie ledamotBiovetenskapliga sektionen
2000NiemiAnttiprofessor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet13.12.1956Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1996NiemiPekkapsyk.dr, professor i psykologi vid Åbo Akademi8.9.1948Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1977NiemiÅke Andersfil.dr, professor i ekologi vid Helsingfors universitet10.11.1936Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1933NikanderJohan Gabrielprofessor i nordisk kulturhistoria vid Åbo akademi21.5.188431.12.1959Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
2010NikanneUrpoFD, professor i finska språket vid Åbo Akademi15.4.1961Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1952NikulaKarl Oscarprofessor i nordisk historia vid Åbo akademi31.5.190714.12.1996Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1989NilssonNils Robertfil.dr, docent, generalsekreterare vid Nordisk institut for teoretisk atomfysik NORDITA, Köpenhamn2012Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1975NilssonNils Åkefil.dr, professor i ryska språket och litteraturen vid Stockholms universitet1.9.19174.1.1995lUtländsk ledamotHumanistiska sektionen
1922Nilsson-EhleHermanprofessor i ärftlighetslära vid universitetet i Lund12.2.187329.12.1949Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1963NordalSigurdurdr.phil., professor i isländsk filologi och litteratur vid Islands universitet14.9.188621.9.1974Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1980NordbergLeifpol.dr, professor i statistik och ekonometri vid Åbo Akademi18.4.1943Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
2008NordénBengt fil.dr, professor i fysikalisk kemi vid Chalmers tekniska högskola 15.5.1945Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1838NordenskiöldNilsöverintendent vid bärgsstaten12.10.179221.2.1866Arppe. A 8Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionenstiftande medlem
1876NordenskiöldNils Adolf Erikprofessor vid vetenskapsakademien i Stockholm18.11.183212.8.1901Ramsay. A 31Hedersledamot
1908NordenskiöldNils Erikdocent i zoologi23.11.187228.4.1933E. Reuter. Å 12Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1882NordenskiöldNils Karldirektor för societetens meteorologiska centralanstalt26.5.183721.5.1889L. Lindelöf. Ö 22Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1848NordenstamJohan Mauritzuniversitetets t.f. vicekansler, generalmajor21.8.18028. 6.1882Hedersledamot
2005NordlundKaifil.dr, professor i beräkningsmaterialfysik vid Helsingfors universitet3.11.1969Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1942NordmanCarl Axelstatsarkeolog och chef för Nationalmuseum28.1.189227.2.1972Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1995NordmanChristerdipl.ing., Ph.D., professor em. i kemi vid University of Michigan23.1.1925Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1922NordströmGunnarprofessor i mekanik vid tekniska högskolan i Helsingfors12.3.188124.12.1923Tallqvist. Hj. Å 1924-25Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1838NordströmJohan Jakobprofessor i folk- och statsrätt samt nationalekonomi20.12.180117.5.1874J. J. W. Lagus. A 11Ordinarie ledamotHumanistiska sektionenstiftande medlem
2006NordströmKennethfil.dr, professor i statistik vid Uleåborgs universitet18.9.1956Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1922NoreenAdolf Gotthardf.d. professor i nordiska språk vid universitetet i Uppsala13.3.185413.6.1925Hedersledamot
2014NorkkoAlffil.dr, professor i Östersjöforskning vid Tvärminne Zoologiska station, Helsingfors universitet15.7.1967Ordinarie ledamotBiovetenskapliga sektionen
2014NorrgårdMarcusjur.dr, professor i juridik vid Helsingfors universitet16.12.1972Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1889NorrlinJohan Pettere.o. professor i botanik6.9.18427.1.1917Cajander. Ö 62: COrdinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1946NumelinRagnar Juliuslegationsråd, chef för Utrikesministeriets avdelning för press- och kulturärenden 28.9.189012.10.1972Pipping. K. Å 1979Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
2006NuortevaJussiteol.tri, fil.lis., Kansallisarkiston pääjohtaja22.7.1954Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1956NybergHenrik Samuelprofessor i semitiska språk vid universitetet i Uppsala, En av de 18 i Svenska akademin28.12.18899.2.1974Hedersledamot
1985NyholmKurtfil.dr, professor i tyska vid Åbo Akademi17.6.193226.12.1996Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1857NylanderWilliamprofessor i botanik3.1.182229. 3.1899Norrlin. A 44Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1974NymanHelge Johannesteol.dr, professor i praktisk teologi vid Åbo akademi15.7.191021.1.1998Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
2016NynäsPeterfil.dr, professor i religionsvetenskap vid Åbo Akademi29.1.1969Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1925NyropKristofferf.d. professor i romansk filologi vid universitetet i Köpenhamn11.1.185813.4.1931Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1933NyströmEvert Johanneslektor i matematik vid tekniska högskolan i Helsingfors25.9.189513.2.1960af Hällström. G. Å 1960-61Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1905NöldekeTheodorprofessor i semitiska språk vid universitetet i Strassburg2.3.183625.12.1930Hedersledamot
1926NørlundNiels Erikprofessor i matematik vid universitetet i Köpenhamn26.10.18854.7.1981Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1983OdénBirgittafil.dr, professor i historia vid Lunds universitet11.8.19215.5.2016Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1957Oker-BlomNils Christian Edgarmed. och kir.dr, professor i viruslära vid Helsingfors universitet5.8.191916.1.1995Gahmberg. S 1996Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
2007OlesenJens E. Dr. Ph., Professor für Nordische Geschichte, Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald18.12.1950Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
2020OlkkonenVesafil.toht., professori, Lääketieteen tutkimuslaitos Minervan johtaja12.4.1961Ordinarie ledamotBiovetenskapliga sektionen
1922OlsenMagnus Bernhardprofessor i fornnordiskt och isländskt språk vid universitetet i Oslo28.11.187816.1.1963Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
2018OlssonPiafil.dr, universitetslektor i etnologi vid Helsingfors universitet17.11.1966Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
2003OlssonUlfprofessor i ekonomisk historia vid Göteborgs universitet17.12.1939Utländsk ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1964Olsson Curt Olofjur.dr, professor i handelsrätt vid Svenska handelshögskolan, högskolans rektor28.9.191922.10.2014Wilhelmsson. S 2015-16Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1938OnckenHermanngeheimeråd, professor i historia vid universitetet i Berlin16.11.186928.12.1945Hedersledamot
1926OseenCarl Wilhelmprofessor i matematik och fysik vid universitetet i Uppsala17.4.18797.11.1944Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1909PaasonenHeikkiprofessor i finsk-ugrisk språkforskning2.1.186524.8.1919Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1998PackerLesterprofessor i biokemi vid University of California, Berkeley28.8.192927.7.2018Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
2019PakkasvirtaJussivaltiot. toht., Helsingin yliopiston alue- ja kulttuuritutkimuksen professori12.9.1958Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1934PalménErik Herbertdocent i geofysik31.8.189819.3.1985Vuorela. L. S 1985Ordinarie ledamot, hedersledamot 1971Matematisk-fysiska sektionen
1976PalménErnst Philipfil.tri, Helsingin yliopiston rehtori, eläintieteen professori22.4.19161.4.1991Wallgren. S 1992Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1888PalménJohan Axelfriherre, professor i zoologi7.11.18457.4.1919Luther. Ö 62: COrdinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1951PalménJohn Oscarprofessor i organisk kemi vid Tekniska högskolan29.8.188425.3.1952Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1918PalmgrenAlvardocent i botanik28.4.188030.11.1960Luther. H. Å 1967-68Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1955PalmgrenBo Gustafprofessor i straff- och processrätt vid Helsingfors universitet31.7.19094.5.1973Andersson. E. Å 1978Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1937PalmgrenPontusfil.dr, professor em. i zoologi vid Helsingfors universitet, Societetens f.d. sekreterare, ordinarie ledamot av Societeten 193727.4.190726.11.1993Donner. K. O. S 1995Ordinarie ledamot, hedersledamot 1980Naturhistoriska sektionen
2021PalmrothMinnafil. dr, professor i rymdfysik vid Helsingfors universitet10.5.1975Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1974PalosuoErkkifil.tri, Helsingin yliopiston geofysiikan professori28.6.191211.8.2007Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
2002PalotieLeenalääk. ja kir.tri, fil.tri, Helsingin yliopiston lääketieteellisen genetiikan professori16.6.195211.3.2010Kere. S 2010-11Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
2003Pamilo Pekkafil.tri, Oulun yliopiston perinnöllisyystieteen professori10.9.1949Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1984PancieraSilvioPh.D., Professor of Epigraphy and Roman Antiquity, University of Rome21.3.193316.8.2016Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1995PanulaPerttilääket. ja kir.tri, Åbo Akademin yleisen biologian professori1.3.1952Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1980ParpolaSimofil.tri, Helsingin yliopiston assyriologian henkilökoht. ylim. professori 4.7.1943Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1983PasternackAmosmed. o. kir.dr, professor i invärtes medicin vid Tammerfors universitet21.6.1936Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1973PaunioJouko Juhani Kyöstivaltiot.tri, Helsingin yliopiston kansantaloustieteen professori, Suomen Akatemian tutkijaprofessori18.5.192819.6.2007Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1959PehrmanGunnar Edvardprofessor i geologi och mineralogi vid Åbo akademi21.8.18959.7.1980Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1922PenckAlbrechtprofessor i geografi vid universitetet i Berlin25.9.18587.3.1945Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1937PetersenDyggve Holger Nielsdocent i romansk filologi11.6.188025.9.1954v. Kræmer. Å 1962-63Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1959PetterssenSverrefil.dr, professor i meteorologi vid Chicago university18.2.189831.12.1974Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionenWikipedia: f.19.2.1898
1977PetterssonBjörn Otto Petterfil.dr, professor i nordisk filologi vid Tammerfors universitet29.12.191911.2.2002Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
2010PetterssonBoFD, professor i amerikansk litteraturvetenskap vid Helsingfors universitet17.2.1957Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1950PetterssonHansprofessor i oceanografi vid Göteborgs högskola26.8.188825.1.1966Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1978PetterssonLarsfil.tri, Helsingin yliopiston taidehistorian professori12.8.19184.4.1993Lilius. H. S 1994Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
2006PetterssonTorstenfil.dr, professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet9.7.1955Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1996PetterssonUlfmed.dr, professor i medicinsk genetik vid Uppsala universitet24.9.1942Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1919PfefferWilhelmprofessor i botanik vid universitetet i Leipzig9.3.184531.1.1920Hedersledamot
1963PflugerAlbertDr.Phil., professor i matematik vid Eidgenössische Technische Hochschule, Zürich13.10.190714.9.1993Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1903PicardCharles-Emilledamot av vetenskapsakademien i Paris24.7.185611.12.1941Hedersledamot
2020PihlströmSamifil.dr, professor i religionsfilosofi vid Helsingfors universitet27.12.1969Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1838PippingFredrik Wilhelmuniversitetsbibliotekarie i Helsingfors14.12.178323.1.1868J. J. W. Lagus. A 9: IIOrdinarie ledamotHumanistiska sektionenstiftande medlem
1942PippingHugo Rudolf Rolfprofessor i svenska språket och nordisk filologi vid Åbo akademi5.11.186431.7.1944Pipping. R. Å 1945-46Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1966PippingKnut Gunnarfil.dr, professor i sociologi vid Åbo akademi17.9.192027.3.1997Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1908PippingKnut Hugoprofessor i nordisk filologi5.11.186431.7.1944R. Pipping. Å 1945-46Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1953PippingNils Johanf.d. professor i matematik vid Åbo akademi14.5.189023.11.1982Elfving. G. S 1983-84Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1944Pipping Hugo Edvardprofessor i nationalekonomi vid Helsingfors universitet12.6.189513.4.1975Meinander. N. Å 1976Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1964PirinenKauko Anterofil.tri, teol.tri h.c., Helsingin yliopiston kirkkohistorian professori10.1.191531.5.1999Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
2019PirjatanniemiElinaoikeust. toht., Åbo Akademin valtisääntöoikeuden ja kansainvälisen oikeuden professori21.8.1966Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1903PoincaréJules Henriledamot av vetenskapsakademien i Paris29.4.185417.7.1912E. Lindelöf. Ö 55: CHedersledamot
1960PorsildAlf ErlingPD, National Museuof Canada, National Herbarium, Ottawa17.1.19014.11.1977Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1972PostiLauri Albertfil.tri, Helsingin yliopiston täysinpalvellut itämerensuomalaisten kielten professori17.3.19086.11.1988Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
2009PoutanenJurifil.tri, Oulun yliopiston tähtitieteen professori16.7.1965Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1933Preuss Konrad Theodorföreståndare för Museufür Völkerkunde i Berlin2.6.18698.6.1938Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
2022PrimmerCraigfil.dr, professori genetik vid Helsingfors universitet14.6.1970Ordinarie ledamotBiovetenskapliga sektionen
2010PulkkinenTuijaFT, Aalto-yliopiston fysiikan professori16.8.1962Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
2000PyeMichaelprofessor i religionsvetenskap vid universitetet i Marburg22.4.1939Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1985PyykköPekkafil.dr, professor i kemi vid Helsingfors universitet12.10.1941Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
2002PääboSvantePh.D, Professor, Director of the Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig 20.4.1955Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1980PörnIngmarPh.D., fil.dr, professor i filosofi vid Helsingfors universitet19.8.19358.2.2014Alanen. S 2016-17Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1942QuenselPercy Dudgeonprofessor i mineralogi och petrografi vid Stockholms högskola8.9.19813.3.1966Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1991QuirkSir RandolphPh.D., Em. Professor of English, University College, London12.7.192020.12.2017Riikonen.Hedersledamot
1966QvistKarl Bertil Mathiasfil.dr, professor i tillämpad matematik vid Åbo akademi21.10.192027.5.1991Sjöberg. S 1992Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
2006RaivioKarilääket. ja kir.tri, Helsingin yliopiston kansleri27.5.1940Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1897RamsayWilhelmdocent i mineralogi och geologi20.1.18658.1.1928Sederholm. Å 6Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1932RamstedtGustaf Johne.o. professor i altaisk språkforskning22.10.187325.11.1950Toivonen. Å 1950-51Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1960RankamaKaarlo Kalervofil.tri, Helsingin yliopiston ylimääräinen mineraalikemian professori22.2.191310.3.1995Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1955Rapola Martti Olaviprofessor i finska språket vid Helsingfors universitet 10.11.189127.8.1972Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1989Rauste-von WrightMaijaliisafil.tri, Tampereen yliopiston kasvatustieteen, erik. nuorisokasvatustieteen apulaisprofessori12.3.1936Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1955RavilaPaavo Ilmariprofessor i finsk-ugrisk språkforskning vid Helsingfors universitet, rektor för Helsingfors universitet5.7.190216.4.1974Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
2003ReesSir MartinProfessor of Astrophysics, Cambridge University23.6.1942Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1838ReinGabrielprofessor i historia20.12.180024.6.1867Ordinarie ledamotHumanistiska sektionenstiftande medlem
1897ReinKarl Gabriel Thiodolft.f. vicekansler för universitetet i Helsingfors28.2.183818.11.1919Grotenfelt. Ö 62: COrdinarie ledamotHumanistiska sektionen
1985ReitalaAimofil.tri, Helsingin yliopiston taidehistorian dosentti26.9.193130.12.2012Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1960RemaneAdolfDr.Phil., professor i zoologi och havsforskning vid Universität Kiel10.8.189822.12.1976Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
2015RemesPauliinafil.tri, Uppsalan yliopiston filosofian professori29.3.1971Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1993RenborgUlfprofessor vid Sveriges lantbruksuniversitet23.11.192017.4.2013Utländsk ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1924RenqvistHenriktalassolog vid havsforskningsinstitutet i Helsingfors28.4.188522.2.1953Stenij. Å 1954-55Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1970RenvallPentti Uno Nathanaelfil.tri, Helsingin yliopiston kansleri, Suomen ja Skandinavian historian professori29.3.190729.10.1974Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1986RessGeorgDr.jur., Dr.rer.pol., Professor für deutsches und ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Universität des Saarlandes21.1.1935Utländsk ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1854RetziusAdolf Andersprofessor i anatomi och fysiologi vid Karolinska institutet i Stockholm13.10.179618.4.1860Hedersledamot
1905ReuterEnzio Rafael adjunkt i entomologi30.3.186711.2.1951Palmgren. P. Å 1952-53Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1909ReuterJulio Nathanaele.o. professor i sanskrit och indoeuropeisk språkvetenskap7.1.18639.1.1937Ramstedt. G. J. Å 1938-39Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
2020ReuterMartinafil.dr, universitetslektor i genusforskning vid Jyväskylä universitet29.12.1962Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1877ReuterOdo Morannaldocent i zoologi28.4.18502.11.1913J. A. Palmén. A 46Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1944ReuterOle Rogerprofessor i engelsk filologi vid Helsingfors universitet31.1.190616.9.2003Enkvist. S 2003-04Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1986ReuterTomfil.dr, docent i fysiologisk zoologi vid Helsingfors universitet29.10.1936Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1986RickmanSeppofil.tri, Helsingin yliopiston henkilök. ylim. matematiikan professori28.11.193516.8.2017Martio. S 2017-18Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1999RiekkolaMarja-LiisaHelsingin yliopiston analyyttisen kemian professori4.11.1953Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
2010RiihoTimoFT, Helsingin yliopiston iberoromaanlisten kielten professori17.10.19502.6.2021Härmä. S 2021-22Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
2010RiikonenHannuFT, Helsingin yliopiston yleisen kirjallisuustieteen professori 3.8.1948Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
2021RikkinenJoukofil.dr, professor i botanik vid Helsingfors universitet15.8.1961Ordinarie ledamotBiovetenskapliga sektionen
1987RikkinenKalevifil.tri, Helsingin yliopiston maantieteen, erit. kulttuurimaantieteen professori14.5.1936Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1990RimónRananmed. o. kir.dr, professor i psykiatri vid Helsingfors universitet3.4.1938Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1908RindellArthurprofessor i agrikulturkemi och agrikulturfysik1.10.185221.1.1936K. Buch. Å 15Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1952RingbomAnders Johanprofessor i kemi vid Åbo akademi21.7.190321.12.1972Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1991RingbomHåkanfil.dr, bitr. professor i engelska språket vid Åbo Akademi25.5.193613.5.2015Sell. S 2015-16Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1950RingbomLars-Ivar Edvine.o. professor i konsthistoria med konstteori vid Åbo akademi23.1.190121.5.1971Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1977RingbomSixten Ivar Alexanderfil.dr, professor i konsthistoria med konstteori vid Åbo Akademi27.7.193518.8.1992Gardberg. C. J. S 1993Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
2003RingbomÅsafil.dr, professor i konsthistoria vid Åbo Akademi16.9.1945Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1981RiskaDan-Oloftekn.dr, professor i fysik vid Helsingfors universitet29.3.1944Ordinarie ledamot, hedersledamot 2020Matematisk-fysiska sektionen
1984RiskaEliannePh.D., docent i sociologi vid Helsingfors universitet3.10.1946Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1979RiskaOlofjur.dr, professor i handelsrätt vid Svenska handelshögskolan1.4.191915.6.1994Olsson. S 1996Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
2023RistimäkiArimed.o.kir.dr, professor i patologi vid Helsingfors universitet14.10.1962Ordinarie ledamotBiovetenskapliga sektionen
1854RokassowskijPlaton Ivanovitschfriherre, t.f. generalguvernör, generallöjtnant15.1.18006.4.1869Hedersledamot
2018RomantschukMartinfil.dr, professor i miljöbioteknik vid Helsingfors universitet17.5.1954Ordinarie ledamotBiovetenskapliga sektionen
1952RoosJohn Erikarkivråd vid Finlands riksarkiv25.5.189318.4.1972Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1990RoosMattstekn.dr, personell extraordinarie professor i partikelfysik vid Helsingfors universitet28.10.1931Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1984RosasAllanjur.dr, professor i statsrätt och folkrätt vid Åbo Akademi6.5.1948Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1932RosenbergGustaf Ottoprofessor i botanik vid Stockholms högskola9.6.187230.11.1948Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1956RosenfeldHans-Friedrichprofessor i germansk filologi vid universitetet i Greifswald5.12.18995.9.1993Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1987RosengrenRainerfil.dr, docent i zoologi vid Helsingfors universitet14.5.19344.2.2004Sundström. L. S 2004-05Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1981RoslinBertilpol.dr, f.d. professor i nationalekonomi, bitr. ombudsman vid SITRA21.9.1939Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
2020RoslinTomasfil.dr, professor i insektsekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet6.12.1969Utländsk ledamotBiovetenskapliga sektionen
1955RossbyCarl-Gustaf Arvidprofessor i meteorologi vid Stockholms högskola28.12.189819.8.1957Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
2016RothsteinBoProfessor i statsvetenskap vid Göteborgs Universitet och Oxforford University12.6.1954Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1994RousiArnefil.tri, Turun yliopiston täysinpalv. kasvitieteen professori1.9.193112.7.2020Tigerstedt. S 2020-21Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1941RuinHans Waldemardocent i litteratur- och konstpsykologi vid Helsingfors universitet18.6.18913.11.1980Wrede. Å 1980Ordinarie ledamot, utländsk ledamot 1955Humanistiska sektionen
1981RuinOlof K.fil.dr, professor i statskunskap vid Stockholms universitet8.11.192731.5.2023Utländsk ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
2022Rummukainen Karifil.dr, professor i teoretisk partikelfysik vid Helsingfors universitet14.1.1962Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1921RunebergBirgere.o. professor i kirurgi26.6.187528.12.1938Krogius. A. 1939-40Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1892RunebergJohan Wilhelmprofessor i medicinsk klinik8.2.18433.1.1918R. Tigerstedt: Helsingfors 1918.Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1989RuoslahtiErkkilääk. ja kir.tri, Professor, President of La Jolla Cancer Research Foundation, San Diego, USA16.2.1940Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1908RuuthJohan Wilhelmarkivarie vid statsarkivet i Helsingfors12.5.185418.3.1928v. Törne. Å 8Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1988RydeHansfil.dr, professor i fysik vid Lunds universitet17.1.1931Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1963RydeNils Fritjoffil.dr, professor i fysik vid Chalmers tekniska högskola, Göteborg10.10.190610.12.1996Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
2012RydvingHåkanFD, Professor i religionsvetenskap vid Universitetet i Bergen 9.5.1953Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1903RykatschewMikaeldirektor för fysikaliska centralobservatoriet i St. Petersburgx.x.1840x.x.1920Hedersledamotdödsåret osäkert
1979RånbyBengtfil.dr, professor i polymerkemi och -teknologi vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm5.4.192010.10.2000Lindberg. J. S 2000-01Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1954RäihäCarl-Eric Emilprofessor i pediatrik vid Helsingfors universitet16.4.190414.5.1982Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1990RäihäNielsmed. o. kir.dr, professor i pediatrik vid Lunds universitet20.12.193018.12.2013Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1924RötheGustavprofessor i tysk filologi vid Berlins universitet5.5.185917.11.1926Hedersledamot
1992SaariMirjafil.tri, Helsingin yliopiston pohjoismaisten kielten professori23.1.1943Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
2017SaarikiviJannefil.tri, Helsingin yliopiston fennougristiikan professori29.5.1973Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
2006SaarmaMartPh.D., Director of the Institute of Biotechnology at the University of Helsinki29.6.1949Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1917SaelanAnders Thiodolff.d. överläkare vid Lappviks centralanstalt för sinnessjuka, professor20.11.183424.6.1921Elfving. Å 1Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1838SahlbergCarl Reinholdprofessor i zoologi och botanik22.1.177918.10.1860Törnroth. A 6Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionenstiftande medlem
1892SahlbergJohn Reinholde.o. professor i entomologi6.6.18458.5.1920Reuter. Ö 64: COrdinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
2018SahlgrenCeciliafil.dr, professor i cellbiologi vid Åbo Akademi20.7.1970Ordinarie ledamotBiovetenskapliga sektionen
1941SahlgrenGustav Fredrik Jöranprofessor i nordisk ortnamnsforskning vid Uppsala universitet8.4.188428.8.1971Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
2017SajantilaAnttilääket.tri, Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen professori28.3.1963Ordinarie ledamotBiovetenskapliga sektionen
2013SaksmanEerofil.tri, Helsingin yliopiston matematiikan professori15.2.1962Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
2006SalmiTapiofil.dr, professor i teknisk kemi vid Åbo Akademi7.10.1957Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1980SalomaaArtofil.tri, Turun yliopiston matematiikan professori6.6.1934Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1930SaltzmanFredriköverläkare vid Maria sjukhus i Helsingfors28.7.18812.8.1972v. Bonsdorff. B. Å 1972-73Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1986SalvatoreGaetanoProfessor of Medical Biochemistry, University of Naples28.7.193225.6.1997Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1997SandelinKarl-Gustavteol.dr, professor i nytestamentlig exegetik vid Åbo Akademi1.4.194018.7.2022Kurtén. T. S 2022-23Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1988SandholmMarkuseläinlääket.tri, Eläinlääketieteellisen korkeakoulun farmakologian ja toksikologian professori6.4.19431.7.1999Lindberg. S.1999-01Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
2015SarangiSrikantPhD, professor in humanities and medicine at Aalborg Universityx.x.1956Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1978SarisNils-Erikmed. o. kir.dr, professor i medicinsk kemi vid Helsingfors universitet2.11.192820.1.2023Saris. P.Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
2005SarisPerfil.dr, professor i livsmedelsmikrobiologi vid Helsingfors universitet21.1.1960Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1929SauramoMatti Rufusprofessor i geologi och mineralogi17.11.18897.6.1958Donner. J. Å 1959-60Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1977SaxénHans Arnejur.dr, hovrättsråd, docent i privaträtt vid Åbo Akademi19.2.19187.1.2009Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1995SaxénLaurifil.lis., lääket. ja kir.tri, Helsingin yliopiston täysinpalv. kokeellisen patologian professori, Helsingin yliopiston kansleri27.7.192710.10.2005Thesleff. I. S 2006-07Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1913SchaumanJulius Ossiane.o. professor i inre medicin30.3.18626.2.1922R. Tigerstedt. Å 1Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1985ScheininArjeodont.dr, professor i karieslära vid Åbo universitet, universitetets rektor12.7.192325.10.2003Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
2016ScheininMartinPhd, Professor of Public International Law, European University Institute, Florence4.11.1954Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
2008ScheininMikalääket. ja kir.tri, Turun yliopiston farmakologian professori15.7.1952Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1998ScheininTheodormed. o. kir.dr, professor em. i kirurgi vid Helsingfors universitet4.12.192425.3.2006Höckerstedt. S 2006-07Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1856SchiefnerFrans Antonakademiker i St. Petersburg 6.7.181716.11.1879Ahlqvist. A 12Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1996SchiffrinDavid J.Brunner Professor of Physical Chemistry, University of Liverpool8.1.1939Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1990SchmidbaurHubertDr.rer.nat., Professor für unorganische Chemie, Technische Universität München31.12.1934Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1932SchmidtJohannesdirektor för Carlsberg laboratoriets i Köpenhamn fysiologiska avdelning2.1.187722.2.1933Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1942SchreinerKristian Emilprofessor i anatomi vid universitetet i Oslo29.7.18743.5.1957Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1988SchröderJimfil.dr, bitr.professor i genetik vid Helsingfors universitet7.10.1945Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1855SchröderJohan Henrikprofessor och bibliotekarie vid universitetet i Uppsala18.4.17918. 11.1857Hedersledamot
1922SchröterCarlprofessor i botanik vid tekniska högskolan i Zürich19.12.18557.2.1939Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1886SchwarzKarl Hermann Amandusprofessor i matematik vid universitetet i Göttingen25.1.184330.11.1921Hedersledamot
1888SchybergsonMagnus Gottfride.o. professor i historia26.11.18516.12.1925C. von Bonsdorff. Å 5Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1980SchybergsonPerfil.dr, docent i ekonomisk historia vid Helsingfors universitet27.8.193320.2.2007Hoffman. S 2009-10Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1922SchückHenrikf.d. professor i estetik samt litteratur- och konsthistoria vid universitetet i Uppsala2.11.18553.10.1947Hedersledamot
1912SchäferDietrichprofessor i historia vid universitetet i Berlin16.5.184511.1.1929Hedersledamot
2016ScullyCrispianProfessor of oral Medicine, University College London24.5.1945Utländsk ledamotBiovetenskapliga sektionen
1904SederholmJakob Johannesdirektor för geologiska kommissionen i Helsingfors20.7.186326.6.1934V. Hackman. Å 13.Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1961SegerstedtTorgny Tprofessor i sociologi vid Kungliga universitetet i Uppsala, universitetets rektor11.8.190828.1.1999Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1943SegerstråleSven Gustavassistent i zoologi vid Societetens Vattenbiologiska undersökning9.8.189924.12.1994Niemi. Å. S 1996Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
2003SegerstråleUllicaProfessor of Sociology, Illinois Institute of Technology10.10.1945Utländsk ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1955SeipDidrik Arupf.d. professor i nordisk språkvetenskap vid universitetet i Oslo31.8.18843.5.1963Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1993SellRogerfil.dr, professor i engelsk filologi vid Åbo Akademi29.5.1944Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1985Seppänen Paavovaltiot.tri, Helsingin yliopiston sosiologian professori24.6.192417.1.2013Riska Elianne. S 2012-13Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1902SetäläEmil Nestorprofessor i finska språket och litteraturen27.2.18648.2.1935Mikkola. Å 15Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1986SevónGujefil.dr, professor i företagsadministration vid Svenska handelshögskolan20.9.1943Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1937SherringtonSir Charles Scottprofessor emer. i fysiologi vid universitetet i Oxford27.11.18574.3.1952Hedersledamot
1908SibeliusChristiane.o. professor i psykiatri28.3.18693.7.1922T. W. Tallqvist. Å 2Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1961SiegbahnKaifil.dr, professor i fysik vid Uppsala universitet, utländsk ledamot av Societeten 196120.4.191820.7.2007Utländsk ledamot, hedersledamot 1983Matematisk-fysiska sektionen
1926SiegbahnKarl Manne Georgprofessor i fysik vid universitetet i Uppsala3.12.188626.9.1978Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1986SiestGérardprofesseur de biochimie pharmacologique, Université de Nancy13.5.19369.4.2016Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1910SieversEduardprofessor i tyska språket och litteraturen vid universitetet i Leipzig25.11.185030.3.1932Utländsk ledamot
1998SihvolaJuhafil.tri, Helsingin yliopiston yleisen historian ja filosofian dosentti29.8.195714.6.2012Thesleff. H. S 2012-13Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
2013SihvonenJukkafil.tri, Turun yliopiston mediatutkimuksen professori31.7.1953Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1908SiltalaAntti Johannesdocent i zoologi4.8.187819.5.1910Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1996SimlerPhilippprofesseur à la Faculté de droit de l'Université Robert Schuman, Strasbourg15.10.1940Utländsk ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1964SimojokiHeikki Juhanifil.tri, prof., Hydrologisen toimiston johtaja22.1.190617.9.1990Palosuo. S 1992Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1942SimonsJakob Lennartprofessor i fysik vid Helsingfors universitet25.9.19059.12.1986Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1989SimonsKaimed.dr, Professor, Zentrufür molekulare Biologie, Universität Heidelberg, ordinarie ledamot 197724.5.1938Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1977SimonsKai Lennartmed.dr, professor i biokemi vid Helsingfors universitet31.8.1936Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1980SimonsLennartfil.dr, professor em. i fysik vid Helsingfors universitet, ordinarie ledamot av Societeten 194225.9.19059.12.1986Spring. S 1987Hedersledamot
1989Simonsuuri-SorsaMarjafil.tri, Helsingin yliopiston genetiikan dosentti, Työterveyslaitoksen osastonjohtaja, professori28.8.193922.10.2018Schröder. S 2019-20Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
2023SinkkonenAkifil. dr, ledande forskare vid Naturresursinstitutet (Luke)13.7.1968Ordinarie ledamotBiovetenskapliga sektionen
1972SirénGustaf Emilagr. o. forst.dr, professor i skogsföryngring vid Skogshögskolan i Stockholoch docent vid Helsingfors universitet23.2.192011.5.2008Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1929Sirén Oswaldintendent vid nationalmuseui Stockholm6.4.187912.6.1966Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
2003SistonenLeafil.dr, professor i cell- och molekylärbiologi vid Åbo Akademi2.11.1959Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1999Sisula-TulokasLenaprofessor i civilrätt vid Helsingfors universitet15.11.1945Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1980SjöbergBorisfil.dr, professor i matematik vid Åbo Akademi15.9.193024.1.2018Högnäs. S 2018-19Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
2007SjöblomJohanfil.dr, professor i yt- och kolloidkemi vid Norges Teknisk-Naturvetenskapliga Universitet NTNU12.11.1953Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
2014SjöblomStefanpol.dr, professor i kommunalförvaltning vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet15.5.1959Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1839SjögrenAnders Johane.o. akademiker vid vetenskapsakademien i St. Petersburg8.5.179418.1.1855Lönnrot. A 4Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1937SkottsbergCarl Johan Fredrikprofessor, föreståndare för Göteborgs botaniska trädgård1.12.188014.6.1963Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1986SkydsgaardJens Erikdr.phil, professor i antikens historia vid Köpenhamns universitet16.4.193217.7.2014Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1988SköldbornHolgerfil.dr, professor em. i radiofysik vid Göteborgs universitet11.1.1917Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionendöd 1992
1898SlotteFredrikprofessor, äldre lärare vid polytekniska institutet i Helsingfors27.10.184819.7.1914Hj. Tallqvist. A 46Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
2007SlottePeterfil.dr, professor i biokemi vid Åbo Akademi3.2.1956Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1960SmedsHelmerfil.dr, professor i geografi vid Helsingfors universitet29.7.19088.12.1967Jaatinen. Å 1969-70Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
2011SnellmanHannaFD, Professor i etnologi vid Jyväskylä universitet16.4.1961Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1856SnellmanJohan Wilhelmprofessor i sedelära och vetenskapernas system12.5.18064.7.1881Elmgren. A 12Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1976SolinHeikki Lauri Abelfil.tri, dosentti, Suomen Rooman instituutin johtaja12.9.1938Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1952SonckCarl-Erikdocent vid Helsingfors universitet10.11.190513.2.2004Gräsbeck. R. S 2004-05Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1964SovijärviArvi Antti Ilmarifil.tri, Helsingin yliopiston fonetiikan professori22.4.19129.4.1995Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1922SpemannHansprofessor i zoologi vid universitetet i Freiburg in B.27.6.18699.9.1941Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
2017SpensKarenekon.dr, rektor vid Svenska handelshögskolan, professor i logistik och företagsgeografi vid Svenska handelshögskolan27.1.1963Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1971SpringErik Alfredfil.tri, Helsingin yliopiston lääketieteellisen kemian dosentti, Suomen Akatemian tutkijaprofessori23.7.192812.12.2004Holmberg. P. S 2005-06Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1964SpärckRagnar Gisikofil.dr, prof. i zoologi vid Köbenhavns universitet5.8.189620.6.1965Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
2002StaffansOlofDI, tekn.lic., MA, Ph.D., professor i matematik vid Åbo Akademi17.1.1947Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1998Standertskjöld-NordenstamCarl-Gustafmed. o. kir.dr, professor i diagnostisk radiologi vid Helsingfors universitet16.3.193928.3.2020Kivisaari Edgren Stenman. S 2021Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1922StavenowLudvig Vilhelm Albertprofessor i historia vid universitetet i Uppsala12.10.186428.10.1950Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1931SteenstrupJohannes C. H. R.f.d. professor i historia vid universitetet i Köpenhamn5.12.18443.8.1935Hedersledamot
1983SteinbyEva Margaretafil.dr, docent i allmän historia vid Helsingfors univeristet21.11.1938Ordinarie ledamot, hedersledamot 2020Humanistiska sektionen
2015SteinbyLiisafil.tri, Turun yliopiston kirjallisuustieteen professori13.10.1952Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
2012StenbackaRuneekon.dr, professor i nationalekonomi, prorektor för Svenska handelshögskolan i Helsingfors23.12.1960Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
2015StenbergPaulineagroforstdr, professor i skogsinventering vid Helsingfors universitet19.9.1950Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
2011StenbergRolfTkD, Professor i mekanik vid Aalto universitetet22.11.1953Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1978StenholmStigfil.dr, bitr. professor i fysik vid Helsingfors universitet26.2.193930.9.2017Kajantie. S 2017-18Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1945StenijSten Einarprofessor i mekanik vid Tekniska Högskolan 30.9.19002.9.1985Stubb. T. S 1985Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1956SteniusErik Gunnarssonprofessor i filosofi vid Åbo akademi1.12.19112.1.1990Pörn. S 1991Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1995SteniusMariannepol.dr, professor i finansiering och investering vid Svenska handelshögskolan, högskolans rektor1.1.1951Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1993SteniusPerfil.dr, professor i kemi vid Tekniska högskolan29.4.1938Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1989StenlundBengttekn.dr, professor i teknisk polymerkemi vid Åbo Akademi17.8.193911.11.2023Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1975StenmanFolkeDipl.ing., Bitr. prof. vid Acceleratorlaboratoriet vid Helsingfors universitet15.1.1938Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
2005StenmanUlf-Håkanmed. o. kir.dr, professor emer. i klinisk kemi vid Helsingfors universitet23.1.1941Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
2006StensethNils Christianfil.dr, professor, prefekt för Institutionen för ekologi och evolution vid Oslo universitet29.7.1949Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1840StevenChristianöverinspektör för silkesodlingen i Ryssland30.1.178130.4.1863Arppe. Ö 6Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1861StjerncreutzIvar Johan Albinöverstelöjtnant, adjoint hos direktören för överstyrelsen för lots- och båkinrättningen8.4.18083.4.1862Arppe. Ö 5Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1977StoråNils Eugenfil.dr, professor i nordisk kulturhistoria och folklivsforskning vid Åbo Akademi29.5.193322.3.2023Anna-Maria Åström.Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
2023StrandbergKimpol.dr, professor i statskunskap vid Åbo Akademi7.6.1977Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
2007StrandvikToreED, professor i marknadsföring vid Svenska handelshögskolan15.2.1950Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1924StreitbergWilhelmprofessor i indogermansk språkforskning vid universitetet i Leipzig23.2.186419.8.1925Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1843StruveFriedrich Wilhelmdirektor för centralobservatoriet i Pulkova15.4.179323.11.1864Hedersledamot
1922StrömgrenSvante Elisprofessor i astronomi vid universitetet i Köpenhamn31.5.18705.4.1947Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1981StrömholmStigjur.dr, professor i allmän rättslära vid Uppsala universitet16.9.1931Utländsk ledamot, hedersledamot 1988Samhällsvetenskapliga sektionen
1997StubbHenrikfil.dr, professor i fysik vid Åbo Akademi11.2.1946Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1968StubbTor Helmer Alarikfil.dr, professor i elektronik vid Tekniska högskolan17.7.191913.1.1995Spring. S 1996Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1941StåhlbergKaarlo Juhorepublikens förutvarande president, f.d. professor i förvaltningsrätt vid Helsingfors universitet28.1.186522.9.1952Hedersledamot
1982StåhlbergKristerpol.dr, professor i offentlig förvaltning vid Åbo Akademi31.5.1947Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1971StåhleCarl Ivarfil.dr, professor i nordiska språk, företrädesvis svenska vid Stockholms universitet27.6.191312.6.1980Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1922StörmerFredrik Carl Mülertzprofessor i matematik vid universitetet i Oslo3.9.187413.8.1957Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1986SucksdorffChristianfil.tri, professori, Ilmatieteen laitoksen osastopäällikkö8.2.192823.10.2016Mälkki. S 2016-17Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
2011SuksiMarkkuFD, Professor i offentlig rätt vid Åbo Akademi3.9.1959Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
2003SumeliusJohnagr. o. forst.dr, professor i lantbrukets företagsekonomi vid Helsingfors universitet23.12.1957Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1983SundbergJacobfil.dr, professor i allmän rättslära vid Stockholms universitet29.5.192727.7.2023Utländsk ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1998SundbergJanpol.dr, professor i allmän statslära vid Helsingfors universitet12.12.1949Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1884SundellAugust Fredrike.o. professor i fysik11.9.184324.11.1924Hj. Tallqvist. Å 3Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
2009SundholmDageDI, FD, forskningsdirektör vid Spetsenheten för datorstödd molekylforskning vid Helsingfors universitet22.12.1957Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1988SundholmFranciskafil.dr, professor i polymerkemi vid Helsingfors universitet16.10.1937Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1995SundholmGörantekn.dr, professor i fysikalisk kemi och elektrokemi vid Tekniska högskolan6.8.1936Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1971SundmanAlice Veronicafil.dr, professor i mikrobiologi vid Helsingfors universitet1.1.192329.12.2008Gahmberg. S 2009-10Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1963SundmanJacobustekn.dr, docent i träkemi vid Tekniska högskolan6.7.191614.1.2008Pyykkö. P. S 2008-09Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1908SundmanKarl Fridhiofe.o. professor i astronomi 28.10.187328.9.1949Järnefelt. G. Å 1951-52Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
2003SundmanMarkettafil.tri, Turun Yliopiston pohjoismaisen filologian professori12.3.194921.4.2022Saari. S 2022-23Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1998SundströmLiselottefil.dr, docent i zoologi vid Helsingfors universitet16.7.1955Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1905SundvikErnst Edvardprofessor i fysiologisk kemi och farmakologi9.12.184924.8.1918R. Tigerstedt. Ö 61: COrdinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1911SundwallJohannesdocent i gamla tidens historia15.11.187729.8.1966R. Westman. Å 1970Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1952SuomalainenEskoprofessor i genetik vid Helsingfors universitet11.6.191015.5.1995Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1843SvanbergJöns Jakobf.d. professor i kemi vid universitetet i Uppsala6.6.177115.1.1851Hedersledamot
1986SvartvikJanfil.dr, professor i engelska vid Lunds universitet18.8.1931Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1937SvedbergTheodorprofessor i fysikalisk kemi vid universitetet i Uppsala30.8.188426.2.1971Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1932SvedeliusNils Eberhardprofessor i botanik vid Uppsala universitet5.8.18732.8.1960Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1952SvennungJosef G. A. professor i latinska språket och litteraturen vid universitetet i Uppsala7.1.189511.3.1985Westman. R. S 1985Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1955SverdrupHarald Ulrikprofessor i geofysik vid universitetet i Oslo15.11.188821.8.1957Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1881SynnerbergCarlöverinspektör vid skolstyrelsen i Helsingfors10.9.183720.8.1915Gustafsson. Ö 58: COrdinarie ledamotHumanistiska sektionen
1979SysiharjuAnna-Liisafil.dr, professor i pedagogik vid Helsingfors universitet7.6.191928.4.2014Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1960SzaferWladyslawDr.Phil., professor i växtsystematik och växtgeografi vid Universitetet i Krakow23.7.18866.11.1970Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1905SöderhjelmJarl Wernerprofessor i germansk och romansk litteratur26.7.185916.1.1931G. Castrén. Å 12Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
2018SöderlundPeterpol.dr, docent i statskunskap vid Åbo Akademi28.2.1976Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1994SöderströmHans Tsonekon.dr, professor i konjukturanalys och makroekonomisk politik vid Handelshögskolan i Stockholm25.2.1945Utländsk ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1928SörensenSören Peter Lauritzföreståndare för Carlberg laboratoriets i Köpenhamn kemiska avdelning9.1.186812.2.1939Hedersledamot
1983TakalaAnnikafil.tri, Joensuun yliopiston käytännöllisen kasvatustieteen professori3.10.192129.4.1996Sysiharju. S 1998Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1935TallgrenAarne Michaelprofessor i Finlands och de nordiska ländernas arkeologi8.2.188513.4.1945Nordman. C. A. Å 1945-46Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1905TallqvistAxel Henrik Hjalmaräldre lärare i teoretisk mekanik vid polytekniska institutet i Helsingfors, docent i experimentell och matematisk fysik21.2.18706.11.1958L. Simons. Å 38:C5Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1902TallqvistKnut Leonardprofessor i orientalisk litteratur16.3.186516.8.1949Nyberg. Å 1957-58Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1918TallqvistTheodor Waldemarprofessor i medicinsk klinik7.6.187124.6.1927Ehrström. Å IXOrdinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1929TammannGustavprofessor i kemi vid universitetet i Göttingen28.5.186117.12.1938Hedersledamot
2020TamminenJohannafil.toht., tutkimusprofessori, Ilmatieteen laitoksen Kaukokartoitustutkimus -yksikön päällikkö12.11.1966Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1971TangenRoalddr. techn., professor i fysik vid Oslo universitet8.2.19123.8.1997Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1929TannerVäinöstatsgeolog vid geologiska kommissionen i Helsingfors10.5.188126.4.1948Kranck. E. H. Å 1952-53Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1989TanskanenPekkafil.dr, professor i fysik vid Uleåborgs universitet21.5.1935Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1998TarastiEeroHelsingin yliopiston musiikkitieteen professori27.9.1948Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1989TarnayKalmanDr. Techn., Professor of Electronics, Technical University, Budapest24.5.1938Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
2003TarrantHaroldProfessor of Classics, University of Newcastle, Australia29.12.1946Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1841TavaststjernaCarl Gustaföverdirektör vid generallantmäterikontoret7.7.177411.4.1855Arppe. Ö 8Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1978TawaststjernaErikfil.dr, professor i musikvetenskap vid Helsingfors universitet10.10.191622.1.1993Dahlström. S 1994Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1955TaxellLars-Erikjur.dr, professor em. i privaträtt med allmän rättslära vid Åbo Akademi, f.d. kansler, ordinarie ledamot av Societeten 19486.4.19137.10.2013Wilhelmsson. S 2013-2014,ss.134-138Ordinarie ledamot, hedersledamot 1988Humanistiska sektionen
1957TegengrenHelmerfil.dr, professor i nordisk kulturhistoria och folklivsforskning vid Åbo akademi24.9.19049.2.1974Ordinarie ledamotHumanistiska sektionenUppslagsverket Finland: f. 29.4.1904
1955TeirHarald Gustavprofessor i patologisk anatomi vid Helsingfors universitet27.10.191418.2.1992Andersson. L. C. S 1993Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1995TelemanUlffil.dr, professor i svenska språket vid Lunds universitet13.1.1934Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
2005TenhuHeikkifil.dr, professor i polymerkemi vid Helsingfors universitet14.11.1955Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1978TeräsvirtaTimovalt.tri, Helsingin yliopiston tilastotieteen professori24.1.1941Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1843ThesleffAlexander Amatusgeneralguvernörsadjoint4.11.177815.11.1847Hedersledamot
1963ThesleffBerndt Holgerfil.dr, docent i grekisk litteratur vid Helsingfors universitet4.12.19243.10.2023Kajava.Ordinarie ledamot, hedersledamot 2013Humanistiska sektionen
2005ThesleffIrmaodont.dr, akademiker Finlands Akademi, tidigare akademiprofessor vid Finlands Akademi24.7.1948Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1904ThomsenVilhelm Ludvig Peterprofessor i jämförande språkforskning vid universitetet i Köpenhamn25.1.184212.5.1927Hedersledamot
1959Thordeman Bengt Johan Nerénfil.dr, riksantikvarie, Stockholm22.9.189324.3.1990Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1961ThorsCarl-Erikfil.dr, professor i svenska språket vid Pedagogiska högskolan8.6.19204.10.1986Huldén. S 1986Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1960ThorsonGunnar Axel WrightDr.Phil., professor i marinbiologi vid Köpenhamns universitet31.12.190625.1.1971Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1937ThunbergTorsten Ludvigprofessor i fysiologi vid universitetet i Lund30.6.18734.12.1952Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1854TiedemannFriedrichgeheime medicinalråd, f.d. professor vid universitetet i Heidelberg23.8.178122.1.1861Hedersledamot
2019TienariPenttilääket. toht., Helsingin yliopiston neuroimmunologian professori21.8.1966Ordinarie ledamotBiovetenskapliga sektionen
1918TigerstedtCarl Christian Oscar Robertdocent i fysiologi17.10.188221.7.1930Saltzman. Å 10Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1946TigerstedtEugène Napoleon Theodor Fredrik Gustafdocent i svensk litteratur vid Helsingfors universitet28.5.190727.6.1979Ordinarie ledamot, utländsk ledamot 1955Humanistiska sektionen
1881TigerstedtKarl Konstantinlektor vid Åbo lyceum, professor7.5.18225.3.1902Schybergson. A 31Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1990TigerstedtPeterfil.dr, professor i växtförädlingslära vid Helsingfors universitet8.12.193610.10.2022Kauppi. S 2022-23Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1900TigerstedtRobert Adolf Armandprofessor i fysiologi28.2.18532.12.1923Krogius. Å 3Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1901TikkanenJohan Jakobe.o. professor i konsthistoria7.12.185720.6.1930Sirén. Å 10Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1953TiseliusArne Wilhelm Kaurinprofessor i biokemi vid uniuversitetet i Uppsala10.8.190229.10.1971Hedersledamot
1947ToivonenYrjö Henrikprofessor i finsk-ugrisk språkforskning vid Helsingfors universitet19.1.189016.5.1956Rapola. Å 1957-58Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1964TommilaEero Akselifil.tri, Helsingin yliopiston fysikaalisen kemian professori5.3.190025.10.1968Lindberg. J. Å 1971-72Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1976TommilaJuhani Päiviöfil.tri, Helsingin yliopiston Suomen historian professori4.8.193118.11.2022Kolbe.Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
2012TroebstStephanProfessur für Kulturstudien Ostmitteleuropas an der Universität Leipzig 10.1.1955Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1966TrumpyBjørndr.techn., professor i fysik vid universitetet i Bergen6.7.19008.6.1974Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1890TschebyscheffPafnutijgeheimeråd, ledamot av vetenskapsakademien i St. Petersburg16.5.18218.12.1894Hedersledamot
1938TunkeloEemil Aukustif.d. e.o. professor i finska språket vid Helsingfors universitet27.4.187028.3.1953Toivonen. Å 1954-55Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1969TurnerEric GardnerProfessor of Papyrology, University College, London26.2.191120.4.1983Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1960TutinThomas GaskellPD, professor i botanik, University College, Leicester21.4.19087.10.1987Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
2006TylliHans-Olavfil.dr, lektor i matematik vid Helsingfors universitet24.11.1958Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
2017TörmäPäivifil.tri, Aalto-yliopiston fysiikan professori19.10.1969Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1956TörnqvistLeo Waldemarprofessor i statistik vid Helsingfors universitet14.2.191118.4.1983Nordberg. L. S 1983-84Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1846TörnrothLars Henrikprofessor i kirurgi och barnförlossningskonst, arkiater24.11.179613.8.1864Arppe. Ö 7Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1976TörnuddKlaus Mattiaspol.dr, docent i allmän statslära vid Helsingfors universitet26.12.1931Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1999UgasteÜloprofessor of applied physics, Tallinn Pedagogical University17.4.1939Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
2013UhlmannGuntherPh.D., professor i matematik vid University of Washington9.2.1952Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1955UreyHarold Claytonprofessor i kemi vid universitetet i Chicago29.4.18935.1.1981Hedersledamot
1838UrsinNils Abrahamprofessor i anatomi och fysiologi17.8.177527. 11.1851v. Haartman. A 3Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionenstiftande medlem
1982UtterströmGustaffil.dr, professor em. i ekonomisk historia vid Umeå universitet6.7.1911x.x.1985Utländsk ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1843UvaroffSergejordförande för vetenskapsakademien i St. Petersburg5.9.178616. 11.1855Hedersledamot
2013VaaraEeroDSc Econ., professor i företagsledning och organisation vid Svenska handelshögskolan5.12.1968Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
2011VaaraJuhaFD, Professor i fysik vid Uleåborgs universitet7.7.1967Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
2006VaaralaOutifil.tri, Kansanterveyslaitoksen immunobiologian professori27.9.1962Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
2003VaheriAnttilääket. ja kir.tri, Helsingin yliopiston virologian professori24.9.1938Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1993ValtonenMauriPh.D., Turun Yliopiston tähtitieteen professori29.5.1945Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
2019VanhataloSampsalääket. toht., Helsingin yliopiston kliinisen neurofysiologian professori18.6.1971Ordinarie ledamotBiovetenskapliga sektionen
1980Vartia Penttivaltiot.tri, Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja, Helsingin yliopiston kansantaloustieteen dosentti, ent. apul. professori12.7.1943Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1964VartiovaaraUnto Johannesmaat. ja metsät.tri, Helsingin yliopiston mikrobiologian professori24.6.19044.1.1999Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1985VasariYrjöfil.dr, professor i botanik vid Helsingfors universitet7.5.19305.1.2010Haeggström. S 2011-12Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
2015VatnArildPh.D., professor of resource economics at the Norwegian University of Life Sciences 17.5.1952Utländsk ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
2010VerschuerenJefPh.D., Professor of Linguisties at the University of Antwerpen 30.4.1952Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
2015VesalaTimofil.tri, Helsingin yliopiston meteorologian professori14.7.1963Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
2020VidénGunhildfil.dr, professor emer. i latin vid Göteborgs universitet13.3.1952Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1986VihkoReijolääket. ja kir.tri, Oulun yliopiston kliinisen kemian professori7.2.1939Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1960VilkunaKustaa Gideonfil.tri, Suomen akatemian jäsen, Helsingin yliopiston entinen suomalais-ugrilaisen kansatieteen professori26.10.19026.4.1980Meinander. C. F. Å 1980Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1994VillardPierredocteur d'Etat en droit, professeur d'histoire du droit à l'Université René Descartes Paris V16.10.1939Utländsk ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
2002VillstrandNils Erikfil.dr, professor i historia vid Åbo Akademi24.5.1952Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1966VinogradovAleksander Pavlovichakademiker, professor i geokemi vid M.V. Lomonosov-universitetet i Moskva 21.8.189516.11.1975Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
2008Virtanen-UlfhielmTuijafil.dr, professor i engelska vid Åbo Akademi5.6.1954Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1926VisingPer Johanf.d. professor i romansk filologi vid Göteborgs högskola20.4.185520.9.1940Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1980Voipio Aarnofil.tri, Merentutkimuslaitoksen ylijohtaja, professori18.8.192811.2.1990Vuorela. S 1991Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1903von BayerAdolphprofessor i kemi vid vetenskapsakademien i München31.10.183522.8.1917Hedersledamot
1865von BeckerFrans Josefprofessor i farmaci och farmakologi19.6.182321.11.1890O. Hjelt. A 18Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1939von BonsdorffBertelmed. o. kir.dr, professor em. i inre medicin vid Helsingfors universitet, ordinarie ledamot av Societeten 193919.4.190410.1.2004Gräsbeck. R. S. 2003-04Ordinarie ledamot, hedersledamot 1982Naturhistoriska sektionen
1905von BonsdorffCarl Gabriele.o. professor i nordisk historia9.10.186214.12.1951Anthoni. Å 1953-54Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1972von BonsdorffGöranprofessor i allmän statslära, särskilt internationell politik vid Helsingfors universitet18.3.191818.3.2009Törnudd. S. 2009-10Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1838von BonsdorffJohan Gabrielkamrerare i senaten26.9.179513.5.1873Elmgren. A 10Ordinarie ledamotHumanistiska sektionenstiftande medlem
2007von BonsdorffPaulinefil.tri., Jyväskylän yliopiston taidekasvatuksen professori10.4.1961Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1838von BonsdorffPehr Adolfprofessor i kemi 27.10.179111.1.1839Nervander. A 1Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionenstiftande medlem
1924von Euler-ChelpinHans Karl August Simonprofessor i kemi vid Stockholms högskola15.2.18736.11.1964Utländsk ledamot, hedersledamot 1953Matematisk-fysiska sektionen
1938von FriesenOttof.d. professor i svenska språket vid universitetet i Uppsala11.5.187010.9.1942Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1937von FrischKarlprofessor i zoologi vid universitetet i München12.6.198220.11.1886Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1838von HaartmanCarl Danielgeneraldirektör för medicinalverket i Finland5.5.179215.8.1877v. Willebrand. A 11Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionenstiftande medlem
1951von HaartmanLars Arvid Axeldocent i zoologi vid Helsingfors universitet24.3.191928.10.1998Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1843von HaartmanLars Gabrielfriherre, viceordförande i senatens ekonomiedepartement23.9.178916.12.1859Hedersledamot
1918von HannJuliusf.d. direktor för centralanstalten för meteorologi och geodynamik i Wien23.3.18391.10.1921Hedersledamot
1922von HellensOskar Johannesfriherre, professor i hygien23.5.18676.3.1948Saltzman. Å 1948-49Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1891von HelmholtzHerrmann Ludwig Ferdinandpresident för fysikalisktekniska riksanstalten i Charlottenburg31.8.18218.11.1894Hedersledamot
1937von HofstenNils Gustaf Erlandprofessor i zoologi vid universitetet i Uppsala2.10.188118.1.1967Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1960von HolstErichDr.Phil., professor vid Max-Planck-Institut für Verhaltensphysiologie, Seewiesen über Starnberg, Oberbayern28.11.190826.5.1962Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1960von KraemerErik Oscarfil.dr, docent i romansk filologi vid Helsingfors universitet27.3.19117.4.1980Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1840von NordmannAlexanderprofessor i naturalhistorie vid Lycée-Richelieu i Odessa24.5.180325.6.1866O. Hjelt. A 9Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1957von NumersClaes Johanmed. och kir. dr, docent i obstetrik och gynekologi vid Helsingfors universitet7.11.190627.2.1984Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1985von PlatenMagnusfil.dr, professor em. i litteraturvetenskap vid Umeå universitet1.5.19209.7.2002Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1968von SchantzMax Filip Eberhardfil.dr, professor i farmakognosi vid Helsingfors universitet20.1.192225.11.2007Lounasmaa. S 2008-09Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
2017von SchoultzÅsapol.dr, professor i allmän statslära vid Helsingfors universitet14.2.1973Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1927von TörnePer Olofprofessor i nordisk historia vid Åbo akademi6.2.188223.10.1940L. Lindelöf. Å 13Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1857von WillebrandKnut Felixprofessor i teoretisk och praktisk medicin 11.6.181418.1.1893E. A. Homén. A 19Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1947von WrightGeorg Henrikprofessor i filosofi vid Helsingfors universitet14.6.191616.6.2003Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1963von WrightJohan MagnusPhD, Turun yliopiston psykologian professori31.3.192430.4.2015Niemi Pekka. S 2016-17Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1857von WrightMagnusteckningslärare vid universitetet i Helsingfors13.6.18055.6.1868L. Lindelöf. Ö 11Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1938von ZeipelEdvard Hugoprofessor i astronomi vid universitetet Uppsala8.2.18738.6.1959Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1979VuilleminJulesDr.Phil., professeur de philosophie de la connaissance à la Collège de France15.2.192016.1.2001Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1960VuorelaLauri Anterofil.tri, Helsingin yliopiston meteorologian professori27.2.191311.12.1999Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1944VälikangasIlmariprofessor i zoologi vid Helsingfors universitet5.12.18842.7.1959Segerstråle. S. Å 1060-61Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1934WadsteinNils Elisf.d. professor i nyeuropeisk lingvistik vid Göteborgs högskola16.7.186119.6.1942Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1914WahlWalter Augustfil.dr, e.o. professor em. i kemi vid Helsingfors universitet8.10.187918.10.1970Enkvist. Å 1971-72Ordinarie ledamot, hedersledamot 1960
1843WahlenbergGöranprofessor i botanik vid universitetet i Uppsala1.10.178022.3.1851Hedersledamot
2006WaldenPirkkoekon.dr, professor i informationsysteoch marknadsföring vid Åbo Akademi22.11.1948Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
2006Wallberg-HenrikssonHarrietfil.dr, professor i fysiologi, rektor för Karolinska Institutet i Stockholm25.5.1956Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1843WalleenCarl Johanprokurator i senaten5.9.178121.3.1867Hedersledamot
1908WallensköldAxel Gabriele.o. professor i romansk filologi10.5.186423.3.1933U. Lindelöf. Å 13Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1913WallgrenAxel Leonarde.o. professor i patologisk anatomi28.9.186916.7.1946Wallgren. I. Å 1947-48Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1947WallgrenIvardocent i patologisk anatomi vid Helsingfors universitet28.8.189116.9.1964Teir. H. Å. 1969-70Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1969WallgrenLars Henrikfil.dr, bitr. professor i zoologi vid Helsingfors universitet25.6.192814.8.2014Donner. K. S 2014-15Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1982WalstamRunefil.dr, professor i radiofysik vid Karolinska institutet i Stockholm9.12.1923x.9.2002Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1959WarisHarry Ilmarifil.tri, Helsingin yliopiston kasvitieteen professori5.5.189322.11.1973Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1902WarmingEugeniusprofessor i botanik vid universitetet i Köpenhamn3.11.18412.4.1924Hedersledamot
2019WartiovaaraAnulääket. toht., Helsingin yliopiston kliinisen molekyylilääketieteen professori8.3.1966Ordinarie ledamotBiovetenskapliga sektionen
1926WasastjernaJarl Axelprofessor i tillämpad fysik18.11.189615.10.1972Simons. L. Å 1972-73Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1974Wasz-HöckertBror Olemed. o. kir.dr, professor i pediatrik vid Helsingfors universitet28.8.191823.10.2015Holmberg. S 2015-16Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1978WeckmanKarl Johanagr. o. forstdr, professor i lantbruksekonomi vid Helsingfors universitet23.11.1933Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1964WegeliusCarl-Ottomed. och kir.dr, bitr.prof. i inre medicin vid Helsingfors universitet21.10.19204.4.2013Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1880WeierstrassCarlprofessor i matematik vid universitetet i Berlin31.10.181519.2.1897Hedersledamot
2010WeissHolgerFD, professor i allmän historia vid Åbo Akademi25.3.1966Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1981WelinEric fil.dr, professor i mineralogi och isotopgeologi vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm9.6.192322.7.2014Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1955WellanderErik Ludwigf.d. professor i tyska språket vid Stockholms högskola16.6.188429.10.1977Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
2014WerdelinLarsprofessor i paleontologi vid Naturhistoriska riksmuséet i Stockholm24.9.1955Utländsk ledamotBiovetenskapliga sektionen
1963Wessén Elias Gustaf Adolffil.dr, En av de 18 i Svenska Akademin, professor em. i nordiska språk vid Stockholms högskola15.4.188930.1.1981Hedersledamot
1999WesterholJohanprofessor i geografi vid Helsingfors universitet30.5.1950Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1908WestermarckEdvard Alexanderprofessor i praktisk filosofi20.11.18623.9.1939Landtman. Å 1940-41Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1963WestermarckNils Christianagronomie- och forstdr, professor i lantbruksekonomi vid Helsingfors universitet14.7.191017.3.2002Weckman. S 2002-03Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1953WestgrenArne Fredrikf.d. professsor i kemi vid Stockholms högskola, Kungliga Vetenskapsakademiens sekreterare11.7.18897.3.1975Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1910WestlakeJohnprofessor i folkrätt vid universitetet i Cambridge4.2.182814.4.1913Hedersledamot
1963WestmanRolf Rainer Otto Robertfil.dr, professor i grekiska och romerska litteraturen vid Åbo akademi21.6.192712.1.2017Sandelin.Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1988WettersteinPeterjur.dr, professor i privaträtt med allmän rättslära vid Åbo Akademi18.6.1947Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1998WichmannEyvind H.professor em. i fysik vid University of California, Berkeley30.5.192816.2.2019Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1908WichmannYrjö Jooseppie.o. professor i finsk-ugrisk språkvetenskap8.9.18683.5.1932Setälä. Å 13Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
2015WidénGunillafil.dr, professor i informationsvetenskap vid Åbo Akademi18.12.1967Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1868WiedemannFerdinandledamot av vetenskapsakademien i St. Petersburg30.3.180530.12.1887Hedersledamot
1889WiedemannGustavprofessor i fysikalisk kemi vid universitetet i Leipzig2.10.182623.3.1892Hedersledamot
2014WiedmerSusannefil.dr, docent i analytisk kemi vid Helsingfors universitet19.4.1969Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
2000WigzellHansprofessor i immunologi, rektor för Karolinska Institutet28.10.1938Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1874WiikFredrik Johandocent i mineralogi och geologi12.12.181915.6.1909Ramsay. A 40Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1966WiikHugo Birgerfil.dr, docent i mineralkemi vid Helsingfors universitet26.7.191621.4.2003Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1965WikgrenBo-Jungar Paulfil.dr, bitr. professor i biologi vid Åbo akademi, föreståndare för Societetens parasitologiska institut28.2.192730.1.2013Eriksson. J. S 2013-14Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1922WiklundKarl Bernhardprofessor i finsk-ugrisk språkforskning vid universitetet i Uppsala15.3.186819.11.1934Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1942WikmanKarl Robert Villehade.o. professor i sociologi vid Åbo akademi20.5.188614.5.1975Pipping. K. Å 1979Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1982WikströmMårtenmed. o. kir.dr, docent i medicinsk kemi vid Helsingfors universitet20.6.19457.1.2024V. Kaila.Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1993WikströmSolveigprofessor i företagsekonomi vid Stockholms universitet3.9.1931Utländsk ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1905Wilamowitz-MöllendorffUlrichprofessor i klassisk filologi vid universitetet i Berlin22.12.184825.11.1931Hedersledamot
1889WildHeinrichdirektor för fysikaliska centralobservatoriui St. Petersburg17.12.18335.11.1902Hedersledamot
2017WilénCarl-Erictekn.dr, professor i teknisk polymerkemi vid Åbo Akademi13.4.1962Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1989WilhelmssonThomasjur.dr, professor i civil- och handelsrätt vid Helsingfors universitet6.4.1949Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
2001WillnerJohanfil.dr, professor i nationalekonomi vid Åbo Akademi28.2.1948Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1922WimanAndersprofessor i matematik vid universitetet i Uppsala11.2.186513.8.1959Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1937WingeÖjvindprofessor, biolog vid Carlsberg laboratoriui Köpenhamn19.5.18865.4.1964Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
2013WinnikFrançoisePh.D., professor i kemi vid Université de Montreal2.3.1952Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1988WinterWernerDr.Phil., Professor für Indogermanistik, Universität Kiel25.10.19237.8.2010Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1892WislicenusJohannesprofessor i kemi vid universitetet i Leipzig24.6.18355.12.1902Hedersledamot
1913WittingRolf Johanledare av societetens hydrografisk-biologiska undersökningar30.9.187911.10.1944Palmén. E. Å 1946-47Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1990WolbarshtMyronPh.D., Professor of Ophthalmology and Biomedical Engineering, Duke University, Durham, North Carolina18.9.19247.7.2018Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1975WoldHermanfil.dr, professor em. i statistik vid Göteborgs universitet, ledamot av Vetenskapsakademin och Humanistiska Vetenskapssamfundet i Uppsala25.12.190816.2.1993Nordberg. L. S 1993Utländsk ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1848WoldstedtFredrik professor i astronomi22.3.181318.10.1861Arppe. Ö 5Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1959WoldstedtPaulDr.Phil., Hon. professor i kvartärforskning vid universitetet i Bonn14.10.18887.7.1973Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1963WolfWerner Christofferdr.phil, professor i germansk filologi vid Åbo akademi8.11.190623.7.1967Enkvist. Å 1968-69Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
2019WolffCharlottafil.dr, professor i Finlands historia vid Åbo universitetet tf.14.5.1976Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
2002Wolf-KnutsUlrikafil.dr, professor i folkloristik vid Åbo Akademi6.12.1947Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
2010WorsnopDouglas R.Ph.D., BA, Finnish Distinguished professor at the University of Helsinki and the University of Kuopio1.11.1952Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1974WredeJohan Otto Wilhelmfil.dr, professor i svensk litteratur vid Helsingfors universitet18.10.1935Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1909WredeRabbe Axelfriherre, viceordförande i senatens justitiedepartement16.7.185116.2.1938Granfelt. Å 1938-39Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
2019WredeSirpapol.dr, professor i sociologi vid Helsingfors universitet24.9.1963Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1963Wynne-EdwardsVero CopnerRegius professor of Natural History, University of Aberdeen4.7.19065.1.1997Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
1861WöhlerFriedrichprofessor i kemi vid universitetet i Göttingen31.7.180023.11.1881Hedersledamot
1991YlikangasHeikkifil.tri, Helsingin yliopiston oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori6.11.1937Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1973YlöstaloMatti Viljolakit.tri, Helsingin yliopiston siviilioikeuden professori4.2.191714.11.2002Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1861ZetterstedtJohan Wilhelmf.d. professor i botanik och praktisk ekonomi vid universitetet i Lund20.5.178523.12.1874Hedersledamot
2012ZilitinkevichSergejDirector of Research, Division of Atmospheric Sciences, University of Helsinki, Research Professor, Finnish Meteorological Institute FMI13.4.193615.2.2021Utländsk ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1986ZilliacusClasfil.dr, professor i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi26.5.1943Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1940ZilliacusGustaf Emildocent i litteraturhistoria vid Helsingfors universitet1.9.18787.12.1961Thesleff. H. Å 1963-64Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1988ZilliacusHenrikfil.dr, professor em. i grekisk litteratur vid Helsingfors universitet, ordinarie ledamot av Societeten 194823.1.19089.1.1992Thesleff. H. S 1993Hedersledamot
1948ZilliacusJohan Henrikprofessor i grekisk litteratur vid Helsingfors universitet23.1.19089.1.1992Thesleff. H. S 1993Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
2021ŽliobaitėIndrėfil.dr, biträdande professor i livsvetenskaplig informatik vid Helsingfors universitet19.10.1981Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
2010Zur HausenHaraldDr.Med., Professor Em. für Virologie, Universität zu Freiburg11.3.193628.5.2023Utländsk ledamotBiovetenskapliga sektionen
1995ÅkerblomHansmed. o. kir.dr, professor i pediatrik vid Helsingfors universitet25.11.195119.8.2019Knip. S 2019-20Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1959ÅkermanJohan Henrikfil.dr, professor i nationalekonomi vid universitetet i Lund31.3.189612.7.1982Utländsk ledamotHumanistiska sektionen
1991ÅkermanKarlmed. o. kir.dr, professor i farmaceutisk kemi och biokemi vid Åbo Akademi20.5.1950Ordinarie ledamotNaturhistoriska sektionen
1909ÅngströKnut Johanprofessor i fysik vid universitetet i Uppsala12.1.18574.3.1910Hedersledamot
2002ÅströmAnna-Mariafil.dr, professor i nordisk etnologi vid Åbo Akademi15.9.1951Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1961ÅströmSven-Erik Rudolfpol.dr, e.o. professor i ekonomisk och socialhistoria vid Helsingfors universitet3.8.192111.11.1989Allardt. S 1991Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1946ÄyräpääAarne Eliase.o. professor i förhistorisk arkeologi vid Helsingfors universitet21.10.188717.6.1971Kivikoski. Å 1971-72Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1952ÖhmannEmilprofessor i germansk filologi vid Helsingfors universitet25.1.18947.10.1984Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen
1909ÖholmLars Williamdocent i tillämpad fysik17.7.18726.2.1944Wasastjerna. J. Å 1945-46Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1949ÖlanderVictor Rafaeläldre statsgeodet11.10.18978.3.1973Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1987ÖllerLars-Erikpol.dr, docent i ekonometri vid Helsingfors universitet, t.f. finansråd vid Finansministeriet19.5.1939Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
2009ÖqvistGunnarfil.dr, professor i växtfysiologi vid Umeå universitet7.7.1941Utländsk ledamotNaturhistoriska sektionen
2014ÖsterbackaEvapol.dr, professor i nationalekonomi vid Åbo Akademi25.2.1969Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
2007ÖsterbackaRonaldfil.dr, professor i fysik vid Åbo Akademi8.4.1968Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
2021ÖsterbergMonikafil.dr, professor i bioproduktskemi vid Aalto-universitetet19.2.1969Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
2008ÖstermarkRalfekon.dr, pol.dr, professor i redovisning vid Åbo Akademi13.6.1952Ordinarie ledamotSamhällsvetenskapliga sektionen
1931ÖstlingGustaf Jimadjunkt vid universitetets farmaceutiska läroinrättning24.11.188429.4.1955Ordinarie ledamotMatematisk-fysiska sektionen
1998ÖstmanJan-Olafil.dr, professor i engelsk filologi vid Helsingfors universitet14.10.1951Ordinarie ledamotHumanistiska sektionen