Swedish logo

 Utländska ledamöter – Ulkomaiset jäsenet – Foreign Members
* Hedersledamöter – Kunniajäsenet – Honorary Members

Alfabetisk förteckning. Inom parentes anges invalsår samt sektion.
Aakkosellinen luettelo. Suluissa valitsemisvuosi ja osasto.
Alphabetical list. Year of election and section in brackets.

I     Matematisk-fysiska sektionen/Matemaattis-fysikaalinen osasto/Section of Mathematics and Physics
II     Biovetenskapliga sektionen/Biotieteellinen osasto/Section of Biosciences
III     Humanistiska sektionen/Humanistinen osasto/Section of Humanities
IV     Samhällsvetenskapliga sektionen/Yhteiskuntatieteellinen osasto/Section of Social Sciences

AHLBERG, Elisabet, 2.12.1952 (I 2006), fil.dr, professor emer. i oorganisk kemi vid Göteborgs universitet / fil. toht., Göteborgin yliopiston epäorgaanisten kemian professori emer. / PhD, professor emer. of inorganic chemistry at the University of Gothenburg

AMUNDSEN, Arne Bugge, 13.8.1955 (III 2004), fil.dr, professor i kulturhistoria vid Universitetet i Oslo / fil. toht., Oslon yliopiston kulttuurihistorian professori / PhD, professor of cultural history at the University of Oslo

ANDERSSON, Bertil, 30.5.1948 (I 1991), fil.dr, tidigare professor i biokemi vid Stockholms universitet / fil. toht., Tukholman yliopiston entinen biokemian professori, PhD / former professor of biochemistry at the University of Stockholm

ANNAS, Julia, 13.6.1946 (III 2003), fil.dr, professor i filosofi vid Arizonas universitet / fil. toht., Arizonan yliopiston filosofian professori / PhD, Professor of Philosophy at the University of Arizona

AUER, Peter, 25.12.1954 (III 2008), fil.dr, professor i germanistik vid Albert-Ludwigs universitet i Freiburg / fil. toht., Freiburgin Albert-Ludwigin yliopiston germaanisen filologian professori / PhD, professor of German studies, Albert-Ludwig University of Freiburg

BARNA, Gábor, 13.4.1950 (III 2008), fil.dr, professor i etnologi vid József Attila Universitet, Szeged / fil. toht., József Attilan yliopiston etnologian professori, Szeged / PhD, Professor of ethnology, József Attila University, Szeged

BARNES, Timothy David, 13.3.1942 (III 1990), fil.dr, professor i antikens språk och kultur vid universitetet i Toronto / fil. toht., Toronton yliopiston antiikin tutkimuksen professori / PhD, Professor of Classics, University of Toronto

BARTER, Philip, 24.6.1941 (II 2009), fil.dr, professor i preventiv kardiologi vid The Heart Institute, Sydney / fil. toht., Sydneyn Heart-instituutin ennaltaehkäisevän kardiologian professori / PhD, professor of preventive cardiology at The Heart Institute, Sydney

BASCONES-MARTINEZ, Antonio, -.-.1944 (II 2021), med.dr, odont.dr, professor emer. i oral medicin vid Complutense unversitetet i Madrid / lääket.toht., hammaslääket.toht., Madridin Complutense yliopiston suulääketieteen professori emer. / MD, DDS, PhD, professor emer. of oral medicine and periodontology

BERGGREN, Lars, 18.8.1951 (III 2005), fil.dr, professor emer. i konstvetenskap vid Åbo Akademi / fil. toht., Åbo Akademin taidehistorian professori emer. / PhD, professor emer. of art history at the Åbo Akademi University

BERGLUND, Björn E., 4.6.1935 (II 1997), fil.dr, professor emer. i kvartärgeologi vid Lunds universitet / fil. toht., Lundin yliopiston kvartäärigeologian professori emer. / PhD, professor emer. of quaternary geology at the University of Lund

BERGSTRÖM, Gunnar, 6.7.1935 (II 2005), fil.dr, professor emer. i etologisk kemi vid Göteborgs universitet / fil. toht., Göteborgin yliopiston etologisen kemian professori emer. / PhD, professor emer. of ethological chemistry at the University of Gothenburg

BJÖRKSTÉN, Bengt, 7.2.1940 (II 2003), med.o.kir.dr, professor emer. i allergiforskning vid Karolinska Institutet i Stockholm / lääket. ja kir. toht., Karoliinisen instituutin allergiatutkimuksen professori emer. / MD, professor emer. of allergy research at Karolinska Institutet in Stockholm

BROWDER, William, 6.1.1934 (I 1990), fil.dr, professor emer. i matematik vid Princeton University / fil. toht., Princetonin yliopiston matematiikan professori emer. / PhD, professor emer. of mathematics at Princeton University

BRUUN, Christer, 4.5.1955 (III 2010), fil.dr, professor i antikens språk och kultur vid universitet i Toronto / fil. toht., Toronton yliopiston antiikin tutkimuksen professori / PhD, Professor of Classics at the University of Toronto

CARLESON, Lennart, 18.3.1928 (I 1980), fil.dr, professor emer. i matematik vid Uppsala universitet / fil. toht., Uppsalan yliopiston matematiikan professori emer. / PhD, professor emer. of mathematics at the University of Uppsala

CARLSON, Carl-Edwin, 1.1.1945 (I 1995), fil.dr, professor i fysik vid Collage of William and Mary / fil. toht., fysiikan professori, Collage of William and Mary / PhD, Professor of Physics at College of William and Mary

CATHASAIGH, Tómas O, 17.5.1942 (III 1995), fil.dr, Henry L. Shattuck-professor emer. i iriska språket och kulturen vid Harvards universitet / fil. toht., Harvardin yliopiston iirin kielen ja kulttuurin Henry L. Shattuck-professori emeritus / PhD, Henry L. Shattuck professor emer. of Irish Studies at Harvard University

CLAESSON-WELSH, Lena, 15.10.1956 (II 2014), fil.dr, professor i medicinsk biokemi vid Uppsala Universitet / fil. toht., Uppsalan yliopiston lääketieteellisen biokemian professori / PhD, professor of medical biochemistry at the Univerisity of Uppsala

CONNOR, Ulla, 23.10.1948 (III 2000), fil.dr, professor i lingvistik vid Purdue University, Indiana / fil. toht., Indianan Purdue yliopiston lingvistiikan professori / PhD, professor of linguistics at Purdue University, Indiana

DELPÉRÉE, Francis, 14.1.1942 (IV 1996), professor emer. i juridik vid Katolska universitetet i Leuven / Leuvenin katolisen yliopiston oikeustieteen professori emer. / professor emer. of law the Catholic University ov Leuven

DIEKMANN, Odo, 14.4.1948 (I 2012), fil.dr, professor emer. i matematik vid Utrechts universitet / fil. toht., Utrechtin yliopiston matematiikan professori emer. / PhD, professor emer. of mathematics at Utrecht University

ENGSTRÖM, Olof, 30.7.1943 (I 1993), professor emer. i elektronik vid Chalmers tekniska högskola, Göteborg / Göteborgin Chalmersin teknillisen korkeakoulun elektroniikan professori emer. / professor emer. of electronics at Chalmers University of Technology, Gothenburg

ERICSON, Torleif, 2.11.1930 (I 1990), fil.dr, professor, verksam vid Europeiska kärnforskningscentret CERN / fil. toht., professori, toimii Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuslaitoksessa (CERN) / PhD, professor, active at the European Organization for Nuclear Research CERN

FU, Congbin, 14.10.1939 (I 2014), professor, verksam vid Institute for Climate and Global Change Research & School of Atmospheric Sciences, Nanjing / professori, Institute for Climate and Global Change Research & School of Atmospheric Sciences, Nanjing / professor, Institute for Climate and Global Change Research & School of Atmospheric Sciences, Nanjing

FØLLESDAL, Dagfinn, 22.6.1932 (III 1975), professor emer. i filosofi vid Stanford University och tidigare professor vid universitetet i Oslo / Stanfordin yliopiston filosofian professori emer. ja Oslon yliopiston entinen professori / professor emer. of philosophy at Stanford University and former professor of the University of Oslo

GABLER, Hans Walter, 21.1.1938 (III 2021), fil.dr, professor emer. i engelsk filologi och editionsvetenskap vid Ludwig-Maxilimilians-Universität Munchen / fil.toht., Ludwig￾Maxilimilians-Universität Munchenin yliopiston englantilaisen filologian ja editiotieteen professori emer. / PhD, professor emer. of English literature and editorial scholarship at the Ludwig-Maximilians-University in Munich

GAMBIER, Yves, 20.1.1949 (III 2013), fil.dr, professor emer. i översättningsvetenskap vid Åbo universitet / fil. toht., käännöstieteen professori emer., Turun yliopisto / PhD, professor emer. of translation studies at the University of Turku

GERNER, Kristian, 25.5.1942 (IV 1991), fil.dr, professor emer. i historia vid Uppsala universitet / fil. toht., Uppsalan yliopiston historian professori emer. / PhD, professor emer. of history at Uppsala University

GOLDMAN, Robert, 23.7.1939 (II 2014), professor i cell- och molekylärbiologi vid Feinberg School of Medicine, Northwestern University / Northwestern University, Feinberg School of Medicinin solu- ja molekyylibiologian professori / Professor of cell and molecular biology at Feinberg School of Medicine, Northwestern University

GRIMMEISS, Hermann, 19.8.1930 (I 1980), professor emer. i fasta tillståndets fysik vid Lunds universitet / Lundin yliopiston kiinteän olomuodon fysiikan professori emer. / professor emer. of solid state physics at Lund University

GUO, Huadong, 6.10.1950 (I 2017), generaldirektör, Institute of Remote Sensing and Digital Earth (RADI), Chinese Academy of Sciences / pääjohtaja, Chinese Academy of Sciencesin Institute of Remote Sensing and Digital Earthin (RADI), professori / Director General, Institute of Remote Sensing and Digital Earth (RADI), Chinese Academy of Sciences

GUSTAFSSON, Jan-Åke, 4.8.1943 (II 2008), med.dr, fil.dr, tidigare professor i medicinsk näringslära vid Karolinska Institutet i Stockholm / lääket. toht., fil. toht., Karolinska Institutetin entinen lääketieteellisen ravinto-opin professori / MD, PhD, former professor of medical nutrition science at the Karolinska Institutet in Stockholm

GUSTAFSSON, Martin, 23.2.1970 (III 2017), fil.dr, professor i filosofi vid Åbo Akademi / fil. toht., Åbo Akademin filosofian professori / PhD, professor of philosophy at Åbo Akademi University

HANSSON, Bill S., 12.1.1959 (II 2013), fil.dr, professor i luktsinnets ekologi vid Max Planck- institutet i Jena / fil. toht., Jenan Max Planck-instituutin hajuaistin ekologian professori / PhD, professor of olfactory ecology at the Max Planck Institute in Jena

HARRIS, William Vernon, 13.9.1938 (III 1988), fil.dr, före detta professor i historia vid Columbia universitet / fil. toht., Columbian yliopiston entinen historian professori / PhD, former professor of history, Columbia University

HAVERLING, Gerd, 28.12.1955 (III 2014), fil.dr, professor i latin vid Uppsala Universitet / fil. toht., Uppsalan yliopiston latinan kielen professori / PhD professor of latin at Uppsala University

HELDIN, Carl-Henrik, 9.8.1952 (II 2006), fil.dr, professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala universitet / fil. toht., Uppsalan yliopiston molekyyli- ja solubiologian professori / PhD, professor of cell and molecular biology at Uppsala University

HELENIUS, Ari, 3.9.1944 (II 1994), fil.dr, professor emer. i cellbologi och biologi vid Eidgenössische Technische Hochschule i Zürich / fil.toht., Zürichin Eidgenössische Technische Hochschulenin / solubiologian ja biologian professori emer.

HOFFMANN, Roald, 18.7.1937 (I 1988), fil.dr, Frank H. T. Rhodes professor emer. of Humane Letters, Cornell University / fil. toht., Cornellin yliopiston Frank H. T. Rhodes professor emer. of Humane Letters / PhD, Frank H. T. Rhodes professor emer. of Humane Letters, Cornell University

* HOLMSTRÖM, Bengt, 18.4.1949 (IV 1992, *2016), fil.dr, professor emer. i ekonomi vid Massachusetts Institute of Technology, Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne år 2016 / fil. toht., Massachusetts Institute of Technologyn taloustieteen professori emer., Ruotsin keskuspankin taloustieteen palkinto Alfred Nobelin muistoksi vuonna 2016 / PhD, professor emer. of economics and management Massachusetts Institute of Technology, the Central Bank of Sweden Nobel Memorial Prize in Economic Sciences in 2016

HYLTENSTAM, Kenneth, 3.4.1945 (III 2005), fil.dr, professor emer. i tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet / fil. toht., Tukholman yliopiston kaksikielisyystutkimuksen professori emer. / PhD, professor emer. of bilingualism at Stockholm University

HÖKFELT, Tomas, 29.6.1940 (II 1986), fil.dr, professor emer. i histologi med cellbiologi vid Karolinska Institutet i Stockholm / fil. toht., Karolinska Institutetin histologian ja solubiologian professor emer.i / PhD, professor emer. of histology with cell biology at the Karolinska Institutet in Stockholm

JOHNSON, Anthony, -.-.1956 (III 2015), fil.dr, professor i engelska språket och litteraturen vid Åbo Akademi / fil. toht., Åbo Akademin englannin kielen ja kirjallisuuden professori / PhD, professor of English language and literature at Åbo Akademi University

JÄNTERÄ-JAREBORG, Maarit, 10.5.1954 (IV 2007), jur.dr, professor emer. i internationell privat- och processrätt vid Uppsala universitet / oikeust. toht., Uppsalan yliopiston kansainvälisen yksityis- ja prosessioikeuden professori emer. / JD, professor emer. of private international law and international civil procedure at Uppsala University

JÖRESKOG, Karl Gustav, 25.4.1935 (IV 1993), professor emer. i multivariat statistisk analys vid Uppsala universitet / Uppsalan yliopiston monimuuttuja-analyysin professori emer. / professor emer. of multivariate statistical analysis at Uppsala university

KACPRZYK, Janusz, 12.7.1947 (IV 2017), fil.dr, professor, Systems Research Institute, Polish Academy of Sciences, Warszawa / fil. toht., Systems Research Institute, Polish Academy of Sciences, Varsova / PhD, DSc, professor, Systems Research Institute, Polish Academy of Sciences, Warsaw

KAILA, Ville, 6.12.1983 (I 2020), fil.dr, professor i biokemi vid Stockholms universitet / fil.toht., Tukholman yliopiston biokemian professori / PhD, professor of biochemistry at the Stockholm University

KHOKHLOV, Alexei Removich, 10.1.1954 (I 1997), fil.dr, professor emer. i polymerfysik och kristallfysik vid Moskvas statliga universitet / fil. toht., Moskovan valtionyliopiston polymeerifysiikan ja kristallifysiikan professori emer. / DSc, professor emer. of polymer physics and crystallophysics at Moscow State University

KNEMEYER, Franz-Ludwig, 3.5.1937 (IV 1992), jur.dr, professor emer. i offentlig rätt, speciellt förvaltningsrätt vid Würzburgs universitet / oikeust. toht., Würzburgin yliopiston julkisoikeuden, erityisesti hallinto-oikeuden professori emer. / JD, professor emer. in public law, in particular administartive law at the University of Würzburg

KORNFELD, Stuart, 4.10.1936 (I 1987), med.dr, professor emer. i kemi vid Washington University / lääket. toht., Washingtonin yliopiston kemian professori emer. / MD, professor emer. of chemistry at Washington University

KOSKI, Timo, 18.8.1952 (I 2022), fil.dr, professor emer. i matematisk statistik vid KTH Kungliga Tekniska högskolan / fil. toht. KTH Kuninkaallisen teknillisen korkeakoulun matemaattisen tilastotieteen professori emer. / PhD, professor emer. of mathematical statistics at KTH Royal Institute of Technology

KOTLER, Philip, 27.5.1931 (IV 1978), ekon.dr., professor emer. i bokföring vid Northwestern University, Illinois / taloust. toht. Illinoisin Northwestern Universityn markkinoinnin professori emer. / PhD (econ), professor emer. of marketing at Northwestern University, Illinois

LAINE, Mikko, 19.2.1969 (I 2012), fil.dr, professor i teoretisk fysik vid Berns universitet / fil. toht., Bernin yliopiston teoreettisen fysiikan professori / PhD, professor of theoretical physics at the University of Bern

LINDBERG, Bo, 5.7.1946 (III 2009), fil.dr, professor emer. i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet / fil. toht., Göteborgin yliopiston aate- ja oppihistorian professor emer.i / PhD, professor emer. of history of science and ideas at the University of Gothenburg

LINDBERG, Susanna, 11.4.1966 (III 2020), fil.dr, professor i filosofi vid universitetet i Leiden / fil.toht., Leidenin yliopiston filosofian professori / PhD, professor of continental philosophy at the University of Leiden

LINDQVIST, Peter, 8.3.1951 (I 1998), fil.dr, professor emer. i matematik vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet i Trondheim / fil. toht., Norjan teknillis-luonnontieteellisen yliopiston (Trondheim) matematiikan professor emer.i / PhD, professor emer. of mathematics at the Norwegian University of Science and Technology in Trondheim

LINELL, Per, 15.5.1944 (III 2000), fil.dr, professor emer. i kommunikation vid Göteborgs universitet / fil. toht., Göteborgin yliopiston kommunikaation professori emer. / PhD, professor emer. of communication at the University of Gothenburg

LOHR, Lawrence L., 29.5.1937 (I 1996), fil.dr, professor emer. i kemi vid University of Michigan / fil. toht., Michiganin yliopiston kemian professori emer. / PhD, professor emer. of chemistry at the University of Michigan

LUNDQVIST, Thomas, 23.6.1932 (I 1996), fil.dr, professor emer. i geologi vid Göteborgs universitet / fil. toht., Göteborgin yliopiston geologian professori emer. / PhD, professor emer. of geology at the University of Gothenburg.

LUTZ, Wolfgang, 10.12.1956 (IV 2013), fil.dr. professor i statistik vid Wiens univeristet / fil. toht. Wienin yliopiston tilastotieteen professori / PhD, professor of statistics at Vienna University

LÖFGREN, Orvar, 1.1.1943 (III 1995), fil.dr, professor emer. i etnologi vid Lunds universitet / fil. toht., Lundin yliopiston etnologian professori emer. / PhD, professor emer. of ethnology at Lund University

MALM, Mats, 10.5.1964 (III 2019), fil.dr, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, Svenska Akademiens ständige sekreterare / fil. toht., Göteborgin yliopiston kirjallisuustieteen professori, Ruotsalaisen Akatemian pysyvä sihteeri / Ph.D, professor of comparative literature at the University of Gothenburg, permanent secretary of the Swedish Academy

MANDL, Heinz, 21.5.1937 (IV 1997), fil.dr, professor emer. i pedagogisk psykologi vid Ludwig-Maximilian-Universitetet i München / fil. toht., Münchenin Ludwig-Maximilian￾yliopiston kasvatustieteellisen psykologian professori emer. / PhD, professor emer. of educational psychology at the Ludwig-Maximilian University, Munich

MIKKOLA, Jyri-Pekka, 8.3.1966 (I 2022), tekn. dr, professor i teknisk kemi och hållbar utveckling vid Umeå universitet / tekn. toht., Uumajan yliopiston teknisen kemian ja kestävän kehityksen professori / Dr.Sc. (Chem.Eng.), professor of industrial chemistry and sustainable chemical technology at the Umeå University

MUSSGNUG, Reinhard, 26.10.1935 (IV 1989), jur.dr, professor emer. i offentlig rätt vid Heidelbergs universitet / oikeust. toht., Heidelbergin yliopiston julkisoikeuden professori emer. / JD, professor emer. in public law at Heidelberg University

MUSTELIN, Tomas, 19.2.1960 (II 2006), med.dr, forskningsdirektör vid Amgen, Seattle / lääket. toht., tutkimusjohtaja, Amgen, Seattle / MD, research director at Amgen, Seattle

MÖLLER, Håkan, 17.10.1959 (III 2015), teol.dr, fil.dr, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet / teol. toht., fil. toht., Göteborgin yliopiston kirjallisuustieteen professori / TD, PhD, professor of general literature studies at the University of Gothenburg

NAILS, Debra, 15.11.1950 (III 2016), fil.dr, professor emer. i filosofi vid Michigan State university / fil. toht., Michiganin osavaltion yliopiston filosofian professori emer. / PhD, professor emer. of philosophy at Michigan State University

NEXØ, Ebba, 4.10.1943 (II 2003), med.dr, professor emer. i klinisk kemi vid Århus universitet / lääket. toht,. Aarhusin yliopiston kliinisen kemian professori emer. / MD, professor emer. of clinical chemistry at Aarhus University

NIEMI, Antti, 13.12.1956 (I 2000), fil.dr, professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet / fil. toht., Uppsalan yliopiston teoreettisen fysiikan professori / PhD, professor of theoretical physics at Uppsala University

NORDÉN, Bengt, 15.5.1945 (I 2008), fil.dr, professor emer. i fysikalisk kemi vid Chalmers tekniska högskola, Göteborg / fil. toht., Chalmersin teknillisen korkeakoulun (Göteborg) fysikaalisen kemian professori emer. / PhD, professor emer. of physical chemistry at Chalmers University of Technology, Gothenburg

OLESEN, Jens E., 18.12.1950 (III 2007), fil.dr, professor emer. i nordisk historia vid Ernst Moritz Arndt Universitetet i Greifswald / fil. toht. Greifswaldin Ernst Moritz Arndt yliopiston pohjoismaisen historian professori emer. / PhD, professor emer. of Nordic history at the Ernst Moritz Arndt University, Greifswald

OLSSON, Ulf, 17.12.1939 (IV 2003), professor emer. i ekonomisk historia vid Göteborgs universitet / Göteborgin yliopiston taloushistorian professori emer. / professor emer. of business history at the University of Gothenburg

PETTERSSON, Torsten, 9.7.1955 (III 2006), fil.dr, professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet / fil. toht., Uppsalan yliopiston kirjallisuustieteen professori / PhD, professor of literature studies at Uppsala University

PETTERSSON, Ulf, 24.9.1942 (II 1996), med.dr, professor emer. i medicinsk genetik vid Uppsala universitet / lääket. toht., Uppsalan yliopiston lääketieteellisen genetiikan professori emer. / MD, professor emer. of medical genetics at Uppsala University

PYE, Michael, 22.4.1939 (III 2000), fil.dr, professor emer. i religionsvetenskap vid universitetet i Marburg / fil. toht., Marburgin yliopiston uskontotieteen professori emer. / PhD, professor of religious studies at Marburg University

PÄÄBO, Svante, 1.1.1955 (II 2002), fil.dr, direktör för Leipzigs Max Planck-institut för evolutionär antropologi / fil. toht., Evolutionaarisen antropologian Leipzigin Max Planck-instituutin johtaja / PhD, Director of the Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology in Leipzig

REES, Sir Martin, 23.6.1942 (I 2003), fil.dr, professor emer. i astrofysik vid Cambridge University / fil. toht., Cambridgen yliopiston astrofysiikan professori emer. / PhD, professor emer. of astrophysics at Cambridge University

RESS, Georg, 21.1.1935 (IV 1986), jur.dr, pol.dr, professor emer. i tysk och utländsk offentlig rätt vid Saarlands universitet / oikeust. toht., valtiot. toht., Saarlandin yliopiston saksan ja ulkomaalaisen julkisoikeuden professori emer. / JD, DSocSci, professor emer. of German and foreign public law at Saarland University

ROSLIN, Tomas, 6.12.1969 (II 2020), fil.dr, professor i insektsekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet / fil.toht., hyönteisekologian professori Ruotsin maatalousyliopistossa (SLU) / PhD, professor of insect ecology at Swedish University of Agricultural Sciences SLU

ROTHSTEIN, Bo, -.-.1954 (III 2016), pol.dr, professor emer. i statsvetenskap vid Göteborgs Universitet / valtiot. toht., Göteborgin yliopiston valtiotieteen professori emeritus / DPolSci, professor emer. of political science at the University of Gothenburg

RUOSLAHTI, Erkki, 16.2.1940 (II 1989), med.o.kir.dr, distinguished professor, Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute / lääk. ja kir. toht., distinguished professor, Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute / MD, distinguished professor, Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute

RYDE, Hans, 17.1.1931 (I 1988), fil.dr, professor emer. i fysik vid Lunds universitet / fil. toht., Lundin yliopiston fysiikan professori emer. / PhD, professor emer. of physics at Lund University

RYDVING, Håkan, 9.5.1953 (III 2012), teol.dr, professor emer. i religionsvetenskap vid Universitet i Bergen / teol. toht., Bergenin yliopiston uskontotieteen professori emer. / TD, professor emer. of the history of religions at Bergen University at Bergen University

SAARMA, Mart, 29.6.1949 (II 2006), fil.dr, professor, tidigare direktör för Institutet för bioteknologi vid Helsingfors universitet / fil. toht., professori, Helsingin yliopiston Biotekniikan instituutin entinen johtaja / PhD, professor, former director of the Institute of Biotechnology at the University of Helsinki

SARANGI, Srikant, -.-.1956 (III 2015), fil.dr, professor i humaniora och medicin vid Ålborgs universitet / fil. toht., Aalborgin yliopiston humanististen tieteiden ja lääketieteen professori / PhD, professor in humanities and medicine at Aalborg University

SCHEININ, Martin, 4.11.1954 (IV 2016), fil.dr, professor i internationell offentlig rätt vid European University Institute, Florens / fil. toht., kansainvälisen julkisoikeuden professori, European University Institute, Firenze / PhD, Professor of public international law at the European University Institute, Florence

SCHIFFRIN, David J., 8.1.1939 (I 1996), fil.dr, professor emer. i fysikalisk kemi vid Liverpools universitet / fil. toht., Liverpoolin yliopiston fysikaalisen kemian professori emer. / PhD, professor emer. of physical chemistry at the University of Liverpool

SCHMIDBAUR, Hubert, 31.12.1934 (I 1990), fil.dr, professor emer. i oorganisk kemi vid Münchens tekniska universitet / fil. toht., Münchenin teknillisen yliopiston epäorgaanisen kemian professori emer. / PhD, professor emer. of inorganic chemistry at the Technical University of Munich

SEGERSTRÅLE, Ullica, 10.10.1945 (IV 2003), professor i sociologi vid Illinois Institute of Technology / Illinoisin Institute of Technologyn sosiologian professori / professor of sociology at Illinois Institute of Technology

SIMLER, Philippe, 15.10.1940 (IV 1996), professor emer. i juridik vid Université Robert Schuman, Strasbourg / Strasbourgin Université Robert Schumanin lakitieteen professor emer.i / professor emer. of law at l’Université Robert Schuman, Strasbourg

SIMONS, Kai, 24.5.1938 (II 1977), med.o.kir.dr, professor, tidigare direktör för Max Planck￾institutet för molekulär cellbiologi och genetik i Dresden / lääket. ja kir. toht., professori, Dresdenin molekyylisolubiologian ja genetiikan Max Planck instituutin entinen johtaja / MD, professor, former director of the Max Planck Institute for molecular cell biology and genetics in Dresden

SJÖBLOM, Johan, 12.11.1953 (I 2007), fil.dr, professor i yt- och kolloidkemi vid Norges teknisk￾naturvetenskapliga universitet, Trondheim / fil. toht., Norjan teknillis- luonnontieteellisen yliopiston (Trondheim) pinta- ja kolloidikemian professori / PhD, professor of surface and colloid chemistry at the Norwegian University of Science and Technology, Trondheim

STENSETH, Nils Christian, 29.7.1949 (II 2006), fil.dr, professor vid matematisk￾naturvetenskapliga fakulteten vid Oslo universitet / fil. toht., Oslon yliopiston matemaattis￾luonnontieteellisen tiedekunnan professori / PhD, professor at the Faculty of mathematics and natural sciences of Oslo University

* STRÖMHOLM, Stig, 10.9.1931 (IV 1981, *1988), jur.dr, akademiker (Finlands Akademi), professor emer. i civilrätt med internationell privaträtt vid Uppsala universitet / oikeust. toht., akateemikko (Suomen Akatemia), Uppsalan yliopiston siviilioikeuden ja kansainvälisen yksityisoikeuden professori emer. / JD, Academician (Academy of Finland), professor emer. of Civil Law and International Private Law

SVARTVIK, Jan, 18.8.1931 (III 1986), fil.dr, professor emer. i engelska vid Lunds universitet / fil. toht., Lundin yliopiston englannin kielen professori emer. / PhD, professor emer. of English at Lund University

SÖDERSTRÖM, Hans Tson, 25.2.1945 (IV 1994), ekon dr, docent, tidigare adjungerad professor i konjunkturanalys och makroekonomisk politik vid Handelshögskolan i Stockholm / taloust. toht., dosentti, Tukholman kauppakorkeakoulun suhdanneanalyysin ja makrotaloudellisen politiikan entinen adjungoitu professori / PhD (econ), docent, former adjunct professor of macroeconomic policy analysis at Stockholm School of Economics

TARRANT, Harold, 29.12.1946 (III 2003), fil.dr, professor emer. i antikens historia och kultur vid Universitetet i Newcastle, Australien / fil. toht., Australian Newcastlen yliopiston antiikintutkimuksen professori emer. / PhD, professor emer. of Classics at the University of Newcastle, Australia

TELEMAN, Ulf, 13.1.1934 (III 1995), fil.dr, professor emer. i svenska språket vid Lunds universitet / fil. toht., Lundin yliopiston ruotsin kielen professori emer. / PhD, professor emer. of Swedish language at Lund University

TROEBST, Stephan, 10.1.1955 (III 2012), fil.dr, professor i Ost-Centraleuropas kultur vid Leipzigs universitet / fil. toht., Leipzigin yliopiston itäisen Keski-Euroopan kulttuurin professori / PhD, professor of East Central European culture at the University of Leipzig

UGASTE, Ülo, 17.4.1939 (I 1999), fil.dr, professor emer. i tillämpad fysik vid Revals universitet / fil. toht., Tallinnan yliopiston sovelletun fysiikan professori emer. / PhD, professor emer. of applied physics at Tallinn University

UHLMANN, Gunther, 9.2.1952 (I 2013), fil.dr, professor i matematik vid University of Washington / fil. toht., Washingtonin yliopiston matematiikan professori / PhD, professor of mathematics at the University of Washington

VATN, Arild, 17.5.1952 (IV 2015), fil.dr, professor emer. i resursekonomi vid Norges miljö- och biovetenskapliga universitet / fil.toht., Norjan ympäristötieteen ja biologian yliopiston resurssitalouden professori emer. / PhD, professor emer. of resource economics at the Norwegian University of Life Sciences

VERSCHUEREN, Jef, 30.4.1952 (III 2010), fil.dr, professor emer. i lingvistik vid Antwerpens universitet / fil. toht., Antwerpenin yliopiston lingvistiikan professori emer. / PhD, professor emer. of linguistics at the University of Antwerp

VIDÉN, Gunhild, 13.3.1952 (III 2020), fil.dr, professor emer. i latin vid Göteborgs universitet / fil.toht., Göteborgin yliopiston latinan kielen professori emer. / PhD, professor emer. of latin at University of Gothenburg

VILLARD, Pierre, 16.10.1939 (IV 1994), jur.dr, professor emer. i rättshistoria vid l’Université René Descartes Paris V / oikeust. toht., l’Université René Descartes Paris V:n oikeushistorian professori emer. / JD, professor emer. of history of law at l’Université René Descartes Paris V

WALLBERG-HENRIKSSON, Harriet, 25.5.1956 (II 2006), fil.dr, professor i fysiologi vid Karolinska Institutet i Stockholm / fil. toht., Karolinska Institutetin fysiologian professori / PhD, professor of physiology at the Karolinska Institutet in Stockholmfil.dr, professor i fysiologi vid Karolinska Institutet i Stockholm

WERDELIN, Lars, 24.9.1955 (II 2014), fil.dr, professor, förste intendent vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm / fil. toht., professori, Ruotsin luonnonhistoriallisen museon yli￾intendentti, Tukholma / PhD, professor, first curator at The Swedish Museum of Natural History in Stockholm

WIGZELL, Hans, 28.10.1938 (II 2000), med.dr, professor emer. i immunologi vid Karolinska Institutet i Stockholm / lääket. toht., Karolinska Institutetin immunologian professori emer. / MD, professor emer. of immunology at the Karolinska Institutet in Stockholm

WIKSTRÖM, Solveig, 3.9.1931 (IV 1993), professor emer. i företagsekonomi vid Stockholms universitet / Tukholman yliopiston yritystalouden professori emer. / professor emer. of business administration at Stockholm University

WORSNOP, Douglas, 1.11.1952 (I 2010), fil.dr, professor, Aerodyne Research, Massachusetts / fil. toht., professori, Aerodyne Research, Massachusetts / Ph.D., professor, Aerodyne Research, Massachusetts

ÖQUIST, Gunnar, 7.7.1941 (II 2009), fil.dr, professor emer. i växtfysiologi vid Umeå universitet / fil. toht., Uumajan yliopiston kasvifysiologian professori emer. / PhD, professor emer. of plant physiology at Umeå University