Swedish logo

Lennart Levi in memoriam

Societens utländske ledamot professor Lennart Levi har avlidit i en ålder av 93 år. Han föddes den 20 maj 1930 och dog den 18 februari 2024. Han invaldes i Societeten år 1992. Han var professor i...

läs mer
Beviljade stipendier 2024

Beviljade stipendier 2024

Finska Vetenskaps-Societeten har beviljat 54 stipendier till ett totalt belopp av 571 260 €. Ytterligare information om stipendierna finns tillgänglig via följande länk.

läs mer