Swedish logo

Bibliotek

Här finns en förteckning över de publikationer som finns i Finska Vetenskaps-Societetens bibliotek på Norra Magasinsgatan 7 A 6 i Helsingfors.

Det går att söka publikationer i förteckningen med hjälp av den egna webbläsarens sökfunktion (t.ex. Ctrl+f eller ⌘+f).