Swedish logo

Biovetenskapliga sektionen

Ordförande: Dan Lindholm
Viceordförande: Erik Bonsdorff

Den biovetenskapliga sektionen omfattar ett brett spektrum av ämnesområden från ekologi, paleontologi och mikrobiologi till biomedicin och kliniska vetenskaper.

Inom sektionen utses varje år en stipendienämnd för utdelning av Societetens stipendier, en prisnämnd, som bereder förslag till olika internationella vetenskapspris och bland annat medlemmar i societetens interna prisnämnder.

En viktig uppgift är att varje höst i september nominera nya medlemmar, som rangordnas av sektionens egen invalsnämnd, som också utses årligen. Varje år utses också två medlemmar i Societetens styrelse, medan ordförande och viceordförande utses för treårsperioder.

Förutom de här fastställda uppgifterna kan sektionen ordna olika slags seminarier kring aktuella frågor.

Aktivera er! Alla medlemmar i sektionen har möjlighet att påverka vår verksamhet. Tag gärna kontakt med ordförande, viceordförande eller kansliet med förslag, idéer och frågor. Initiativ till seminarier och liknande är speciellt välkomna.