Finska Vetenskaps-Societeten

Månad: augusti 2023

Ny publikation: Stimmen von Banater Schwaben – Narratologische Studien zur deutschen Minderheit im rumänischen Banat in den 1990er Jahren

Published | Updated | i News

Finska Vetenskaps-Societeten har gett ut en ny bok: Stimmen von Banater Schwaben: Narratologische Studien zur deutschen Minderheit im rumänischen Banat in den 1990er Jahren. Bokens drivkraft härrör från ett samarbete mellan Institutionen för etnologi vid Jyväskylä universitet och Institutionen ...

Läs mer