Swedish logo

Ny publikation: The Cult of Poseidoniate Hera and the Lucanians in Poseidonia/Paistom An Ancient Story of Religion and Multiculturalism

29.06.2023

Finska Vetenskaps-Societeten har gett ut en ny bok: The Cult of Poseidoniate Hera and the Lucanians in Poseidonia/Paistom: An Ancient Story of Religion and Multiculturalism

Publikationen handlar om kulten av gudinnan Hera i den grekiska kolonin Poseidonia, i södra Italien. Arbetet fokuserar på den process genom vilken de lokala italienska lucanierna bevarade och fortsatte kulten efter att de tagit kontroll över staden från grekerna någon gång mellan 420 och 410 f.Kr.

Gianluca De Martino
Commentationes Humanarum Litterarum 145
Vasa 2023, 329 s.

Boken kan köpas via Vetenskapsbokhandeln,  Snellmansgatan 13, 00170 Helsingfors.

0 kommentarer