Swedish logo

Höstens symposium om klimat och anpassning

20.06.2023

Välkommen på symposiet Klimat och anpassning den 28 september 2023 på Vetenskapernas hus i Helsingfors.

Symposiet arrangeras av Finska Vetenskaps-Societetens Biovetenskapliga sektion.

Språket för symposiet är svenska eller engelska och symposiet är av karaktären aktuell diskussion. 

Evenemanget kommer att streamas så att man kan följa diskussionerna även på distans, HÄR är länken till streamen.

Symposiet är avgiftsfritt men kräver anmälning via följande länk: https://forms.gle/tjkoJhPSa6L79qDj6

Sista anmälningsdag är 20.9.2023.

PROGRAM:


08:30-09:00 Registrering och kaffe

09:00-09:15 Välkomstord av Finska Vetenskaps-Societetens ordförande professor Hannu Koskinen, Biovetenskapliga sektionens ordförande professor Dan Lindholm

09:15-10:15 Globala klimataspekter och anpassning: 

Ordförande: professor Erik Bonsdorff

Professor Timo Vesala (Helsingfors universitet; generella klimataspekter)

Professor Magnus Nyström (Stockholm Resilience Center; cross-system aspekter ekologi/samhälle)

10:20-12:00 Ekosystemeffekter i tid och rum: 

Forskningsprofessor Johanna Tamminen (Finlands Meteorologiska Institut; atmosfärfrågor)

Professor Mikael Fortelius (Helsingfors Universitet; paleoaspekter)

Associate professor Anna Törnroos-Remes (Åbo Akademi; hav, klimatanpassning och tipping points – Arktis) 

Professor Alf Norkko (Tvärminne Zoologiska Station, CoastClim; kusthav och klimat) 

12:00-13:00 Lunch

13:00-14:20: Försörjning och hållbar utveckling

Ordförande: Professor Kristina Lindström

Professor Kristina Lindström (Helsingfors universitet; matproduktion & planetära gränser)

Professor John Sumelius (Helsingfors universitet; tryggad livsmedelsförsörjning globalt)

Filosofie doktor forskningschef Mila Sell (LUKE; HealthyFoodAfrica)

Agronom, doktorand Juuso Joona (Helsingfors universitet; kolsänkor i jordbruket)

14:30-15:30 Klimat och hälsa:

Ordförande: professor Dan Lindholm 

Specialforskare Aki Sinkkonen (LUKE & Helsingfors Universitet; ekosystem och miljöaspekter) 

Associate professor Tarja Sironen (Helsingfors universitet; biomedicin, virologi)

Professor Tari Haahtela (HUS, inflammation Center; biodiversitet, allergier)

15:30-15:45 Kaffe & frukt

15:45-16:45: Klimat och samhälle:

Ordförande: professor Vineta Fellman 

 Professor Eeva Furman (Statsrådets kansli; klimat och hållbarhet)

Professor Markku Ollikainen (Helsingfors Universitet och ordförande i Finlands nationella klimatpanel)

Professor Mikael Hildén (Finlands Miljöcentral) 


16:45-17:30 Sammanfattande diskussion:

Ordförande och moderator: professor Erik Bonsdorff

Medverkande: professor Magnus Nyström, professor Johanna Tamminen, professor Kristina Lindström, professor Eeva Furman, professor Mikael Hildén, professor Markku Ollikainen

0 kommentarer