Swedish logo

Maupertuis-ansökan är öppen

28.05.2024

I år fortsätter Finska Vetenskaps-Societeten, Franska institutet i Finland och Franska ministeriet för högre utbildning, forskning och innovation sitt samarbete kring Maupertuis-programmet.

Maupertuis-programmet är ett finansieringsprogram med målet att stärka samarbetet mellan Finland och Frankrike inom forskning, innovationer och högskoleutbildning. Programmet omfattar forskarutbyten mellan Frankrike och Finland samt en multinationell forskningsworkshop.

Ansökningar till Maupertuis-programmet kan lämnas in senast 15.9.2024.

Mer information om programmet via denna länk.

0 kommentarer