Published | i News

Republikens president förlänade den 19.1.2023 följande personer titeln akademiker inom vetenskap:

Heli Jantunen, Martti Koskenniemi och Merja Penttilä

Martti Koskenniemi är ledamot av Finska Vetenskaps-Societeten.

Societeten gratulerar de nya akademikerna.

Mer information: https://www.aka.fi/sv/