Swedish logo

Lärarpriser 2022

11.11.2021

Vetenskaps-Societeten delar årligen ut tre lärarpris. Ett av prisen delas ut till en lärare i ett svenskspråkigt gymnasium och två till lärare i finskspråkiga gymnasier.

Prissumman är 5000 euro. Dessutom får den prisbelönta lärarens skola ett anslag på 2000 euro att användas för att utveckla undervisningen i lärarens ämne.

År 2022 ges prisen till lärare i följande ämnen:

Svenskspråkiga gymnasier

  • humanistiska eller samhällsvetenskapliga ämnen

Finskspråkiga gymnasier

  • matematik eller naturvetenskapliga ämnen
  • humanistiska eller samhällsvetenskapliga ämnen

Motiverade förslag på pristagare skickas till Vetenskaps-Societeten per e-post (societas@scientiarum.fi) senast 15.2.2022. Förslag kan lämnas av enskilda personer, skolor och andra organisationer. Stimulerande lärare som lyckats få många av sina elever att framgångsrikt fortsätta med universitetsstudier inom området är speciellt lämpliga pristagare.

Ytterligare upplysningar ger Vetenskaps-Societetens ständige sekreterare professor Mats Gyllenberg (tel. 050-4332920, e-post secretarius@scientiarum.fi).

0 kommentarer