Swedish logo

Finska Vetenskaps-Societetens lärarpris 2024

02.01.2024

Finska Vetenskaps-Societeten grundades år 1838 och är landets äldsta vetenskapsakademi. Vetenskaps-Societeten delar årligen ut tre lärarpris. Ett av prisen delas ut till en lärare i ett svenskspråkigt gymnasium och två till lärare i finskspråkiga gymnasier.

Prissumman är 5000 euro. Dessutom får den prisbelönta lärarens skola ett anslag på 2000 euro att användas för att utveckla undervisningen i lärarens ämne. År 2024 ges prisen till lärare i följande ämnen:

Svenskspråkiga gymnasier:

  • humanistiska eller samhällsvetenskapliga ämnen

Finskspråkiga gymnasier:

  • matematik eller naturvetenskapliga ämnen
  • humanistiska eller samhällsvetenskapliga ämnen

Motiverade förslag på pristagare skickas till Vetenskaps-Societeten per e-post  societas@scientiarum.fi senast 6.2.2024. Förslag kan lämnas av enskilda personer, skolor och andra organisationer. Även gymnasieelever och studerande vid universitet uppmuntras att lämna förslag. Stimulerande lärare som lyckats få många av sina elever att framgångsrikt fortsätta med universitetsstudier inom området är speciellt lämpliga pristagare.

Förslaget bör innehålla åtminstone följande uppgifter: namn på förslagsställaren, namn, titel, skola och kontaktuppgifter till den föreslagna samt en ca en sida lång motivering till varför den föreslagna läraren är värd priset.

Ytterligare upplysningar ger Vetenskaps-Societetens ständige sekreterare professor Mats Gyllenberg: tel. 050-4332920, e-post secretarius@scientiarum.fi.

0 kommentarer