Finnish logo

Suomen Tiedeseuran opettajapalkinnot 2024

02.01.2024

Suomen Tiedeseura perustettiin vuonna 1838 ja on maan vanhin tiedeakatemia. Tiedeseura jakaa vuosittain kolme palkintoa ansioituneille opettajille. Palkinnoista kaksi annetaan suomenkielisen ja yksi ruotsinkielisen lukion opettajalle.

Kunkin palkinnon suuruus on 5 000 euroa. Tämän lisäksi palkitun opettajan koulu saa 2 000 euroa opettajan aineen kehittämiseen. Vuoden 2024 palkinnot annetaan seuraavien aineiden opettajille:

Ruotsinkieliset lukiot:

  • Humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset aineet

Suomenkieliset lukiot:

  • Matematiikka tai luonnontieteelliset aineet
  • Humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset aineet

Perustellut ehdotukset pyydetään lähettämään 6.2.2024 mennessä sähköpostitse societas@scientiarum.fi. Ehdotuksen voivat lähettää yksityishenkilö, koulu tai muu organisaatio. Erityisesti lukio-oppilaita kannustetaan ehdottamaan opettajiaan. Tärkeänä valintakriteerinä on, että palkittava henkilö on innostanut oppilaitaan jatkamaan aineen opiskelua yliopistossa.

Ehdotuksen tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot: Ehdottajan nimi, ehdotetun henkilön nimi ja opetettava aine, koulun ja ehdotetun henkilön yhteystiedot, sekä vapaamuotoinen noin sivun mittainen perustelu minkä takia tämä opettaja ansaitsee palkinnon.

Lisätietoja antaa Suomen Tiedeseuran pysyvä sihteeri professori Mats Gyllenberg (puh. 050-433 2920, sähköposti secretarius@scientiarum.fi).

0 kommenttia