Swedish logo

Nya inspelningar: Föredrag av Indrė Žliobaitė och Craig Primmer samt ett minnestal över Sören Illman

21.03.2024

Under månadsmötet 18.3.2024 höll biträdande professor Indrė Žliobaitė ett föredrag under rubriken ”On the longevity of complex living systems” och professor Craig Primmer ett föredrag under rubriken ”Elämä on valintoja – geenien ja ympäristön vaikutus loheen”. Professor Stig-Olof Londen höll även ett minnestal över Sören Illman. Se inspelningarna via denna länk.

0 kommentarer