Swedish logo

Finska Vetenskaps-Societetens pris och stipendier 2021

30.04.2021

Vetenskaps-Societeten har beviljat sina vetenskaps- och lärarpris för år 2021 till följande meriterade personer:

Det förnämsta priset, professor E.J. Nyströms pris (30 000 €) tilldelas professor Taina Pihlajaniemi (Uleåborgs universitet) för hennes banbrytande insatser inom cell-matrisbiologi.

Taina Pihlajaniemi

Professor Theodor Homéns pris i fosterlandets historia (20 000 €) erhåller professor Henrik Meinander (Helsingfors universitet) för hans mångsidiga forskning om framför allt det självständiga Finlands politiska historia.

Henrik Meinander

Professor Theodor Homéns pris i fysik (20 000 €) erhåller professor Timo Vesala (Helsingfors universitet) för hans betydande resultat om hur man experimentellt bestämmer kolsänkor och om kvantifiering av kolets biogeokemiska kretslopp.

Timo Vesala

FD Mikael Björnbergs pris för yngre forskare i teoretisk fysik (10 000 €) erhåller FD Joonas Nättilä, (Columbia universitet) för hans framgångsrika forskning inom teoretisk astrofysik.

Joonas Nättilä

Magnus Ehrnrooths stiftelses ändamål är att främja och understöda rent vetenskaplig grundforskning som syftar till fördjupande och ökande av vetandet inom matematiken, astronomin, fysiken och kemin inklusive den medicinska kemin. På förslag av Finska Vetenskaps-Societeten delar stiftelsen, förutom understöd och stipendier till en summa på ca 1,9 miljoner €, årligen ut ett pris till en framstående forskare inom någon av ovannämnda vetenskaper. I år går priset på 20 000 € till professor Jarkko Kari (Åbo universitet) för hans långa och framgångsrika forskning inom beräkningsvetenskap och automatteori, framför allt om cellulära automater.

Jarkko Kari

Finska Vetenskaps-Societeten premierade också tre gymnasielärare vars elever framgångsrikt fortsatt sina studier i lärarens ämne på universitetsnivå med 5 000 € var. Pristagarna är Irene Pörn, lektor i matematik vid Korsholms gymnasium, Timo Koivunen, lektor i geografi och biträdande rektor vid Uleåborgs gymnasium samt Leena Lukkarinen, lektor i spanska vid gymnasiet Mäkelärinteen lukio i Helsingfors. Dessutom får pristagarnas skolor 2 000 € för att utveckla undervisningsämnet i fråga.

Irene Pörn, Korsholms gymnasium

Timo Koivunen, Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Leena Lukkarinen, Mäkelänrinteen lukio

Finska Vetenskaps-Societeten utdelade också sammanlagt 440 670 € i forskningsunderstöd till 36 vetenskapsidkare.

Ruth och Nils-Erik Stenbäcks stiftelse har delat ut forskarstipendier till åtta yngre forskare från Finland och Sverige till ett sammanlagt belopp av 240 000 €. Urvalet har skett i samråd med Finska Vetenskaps-Societeten och Kungliga Vetenskapsakademien.

Under sitt årsmöte 29.4.2021 valde Finska Vetenskaps-Societeten professor Hannu Koskinen till ny ordförande.

0 kommentarer