Swedish logo

Lärarpriser 2021

14.01.2021

Vetenskaps-Societeten delar årligen ut tre lärarpris. Ett av prisen delas ut till en lärare i ett
svenskspråkigt gymnasium och två till lärare i finskspråkiga gymnasier.

Prissumman är 5000 euro. Dessutom får den prisbelönta lärarens skola ett anslag på 2000 euro att användas för att utveckla undervisningen i lärarens ämne.

År 2021 ges prisen till lärare i följande ämnen:

Svenskspråkiga gymnasier:
• matematik eller naturvetenskapliga ämnen

Finskspråkiga gymnasier
• matematik eller naturvetenskapliga ämnen
• modersmål, svenska eller främmande språk

Motiverade förslag på pristagare skickas till Vetenskaps-Societeten per e-post
(societas@scientiarum.fi) senast 15.2.2021. Förslag kan lämnas av enskilda personer, skolor
och andra organisationer. Stimulerande lärare som lyckats få många av sina elever att
framgångsrikt fortsätta med universitetsstudier inom området är speciellt lämpliga pristagare.

Ytterligare upplysningar ger Vetenskaps-Societetens ständige sekreterare professor Mats Gyllenberg (tel. 050-4332920, e-post secretarius@scientiarum.fi).

0 kommentarer