Published | i News
”Att observera, mäta och räkna. Blickar på den matematisk-naturvetenskapliga forskningens historia i Finland”
Forskaren Johan Stén diskuterar sin och professor Peter Holmbergs bok med professor Stig-Olof Londen under Vetenskapsdagarna 2021.
Videon kan ses här.