Swedish logo

Finska Vetenskaps-Societetens nya ledamöter 2020

22.12.2020

Finska Vetenskaps-Societeten kallade på sitt möte 21.12.2020 följande personer till ledamöter: professor Eeva Furman (Finlands miljöcentral), professor Matti Lassas (Helsingfors universitet), professor Karl-Erik Michelsen (LUT-universitet), professor Vesa Olkkonen (Helsingfors universitet), professor Sami Pihlström (Helsingfors universitet), universitetslektor Martina Reuter (Jyväskylä universitet) och forskningsprofessor Johanna Tamminen (Meteorologiska institutet).

Till utländska ledamöter kallades professor Ville Kaila (Stockholms universitet), professor Tomas Roslin (Sveriges lantbruksuniversitet), professor Susanna Lindberg (Leidens universitet) och professor Gunhild Vidén (Göteborgs universitet).

0 kommentarer