Swedish logo

Akademiker Albert de la Chapelle 11.2.1933-10.12.2020

17.12.2020

Finska Vetenskaps-Societeten hedrar minnet av sin hedersledamot, akademiker Albert de la Chapelle, som avled den 10 december 2020 i en ålder av 87 år. de la Chapelle utnämndes till professor i medicinsk genetik vid Helsingfors universitet år 1974. Under åren 1985–1995 verkade han som akademiprofessor vid Finlands akademi och sedan 1997 arbetade han som professor i cancergenetik vid Ohio State University. Han invaldes i Vetenskaps-Societeten år 1975 och kallades till hedersledamot år 1991.

0 kommentarer