Swedish logo

Professor Holger Thesleff 4.12.1924–3.10.2023

19.10.2023

Professor Holger Thesleff avled den 3 oktober 2023. Han var en av landets främsta forskare inom antikens filosofi och grekisk filologi.

Holger Thesleff kallades till ledamot av Finska Vetenskaps-Societeten år 1963 och valdes till dess hedersledamot år 2013. Han verkade som Societetens notarie 1960–1963, bibliotekarie 1969–1979 och ständige sekreterare 1979–1980.

Finska Vetenskaps-Societeten hedrar minnet av sin hedersledamot.

0 kommentarer