Swedish logo

Finska Vetenskaps-Societeten beviljar vetenskaps- och lärarpris för över 100 000 €

29.04.2023

Finska Vetenskaps-Societeten har beviljat vetenskaps- och lärarpris till sju meriterade personer, för ett belopp av över 100 000 €.

Det förnämsta priset, professor E.J. Nyströms pris (30 000 €), tilldelas akademiprofessor Katariina Salmela-Aro (Helsingfors universitet) för hennes mycket framgångsrika och betydelsefulla forskning om barns och ungas inlärning och välbefinnande.

“Salmela-Aros forskningsarbete har kontinuerligt gett resultat i aktuella ämnen, såsom användningen av artificiell intelligens i lärande och effekterna av coronapandemin på studerandes och ungas skoltrötthet och deltagande”

Katariina Salmela-Aho

Professor Theodor Homéns pris i fysik (20 000 €) tilldelas professor Ronald Österbacka från Åbo Akademi. Österbacka forskar kring elektriskt ledande polymerer och elektrooptiska egenskaper i organiska molekyler, och hans forskning är en tvärvetenskaplig kombination av experimentell fysik med polymerkemi och cellbiologi.

Ronald Österbacka

FD Mikael Björnbergs minnesfonds stipendium för yngre forskare i teoretisk fysik (10 000 €) erhåller Saga Säppi (Tekniska högskolan i München, TUM). Hennes forskningsområde är teoretisk partikelfysik och hon undersöker särskilt hur ett ämne beter sig i extremt hett och/eller tätt tillstånd med användning av s.k. störningsteori. Säppi har tagit sig till den absoluta toppen internationellt inom detta forskningsområde.

Saga Säppi

Magnus Ehrnrooths stiftelses ändamål är att främja och understödja rent vetenskaplig grundforskning som syftar till fördjupande och ökande av vetandet inom matematiken, astronomin, fysiken och kemin, inklusive den medicinska kemin. På förslag av Finska Vetenskaps-Societeten delar stiftelsen, förutom understöd och stipendier till en summa på ca 1,9 miljoner €, årligen ut ett pris till en framstående forskare inom någon av ovannämnda vetenskaper.

Magnus Ehrnrooths stiftelses pris i kemi på 20 000 € går till Mauri Kostiainen, professor i polymerteknologi vid Aalto-universitetet. Kostiainen är en mycket framgångsrik och framstående forskare och lärare. Han har skapat en karriär som forskare inom polymerteknologi, som är ett nytt forskningsområde, och hunnit utbilda ett stort antal unga forskare.

Mauri Kostiainen

Vetenskaps-Societeten premierade också tre gymnasielärare vars elever framgångsrikt fortsatt sina studier i lärarens ämne på universitetsnivå med 5 000 € var. Pristagarna är Jon Rikberg, lärare i geografi vid Mattlidens gymnasium i Esbo, Hellevi Kupila, lärare i matematik vid Oulun normaalikoulun lukio i Uleåborg samt Pirkko Roslöf, lärare i svenska vid Mynämäen lukio i Virmo. Pristagarnas skolor får dessutom 2 000 € för att utveckla undervisningsämnet i fråga.

Hellevi Kupila

Pirkko Roslöf

Jon Rikberg

Finska Vetenskaps-Societeten har delat ut drygt 670 000 € i forskningsunderstöd till vetenskapsidkare under verksamhetsåret.

Tilläggsuppgifter ges av Societetens ständige sekreterare professor Mats Gyllenberg, secretarius@scientiarum.fi +358 (0)50 4332920.

0 kommentarer