Finska Vetenskaps-Societeten

Författare: anki

Ansökningstid för forskningsunderstöd 1–31.1.2023

Published | Updated | i News

Finska Vetenskaps-Societeten lediganslår forskningsunderstöd inom matematisk-naturvetenskapliga, biovetenskapliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen. Sohlbergs fond understöder forskningsverksamhet inom geovetenskaperna (inkl. geografi) angående naturförhållandena i Finland och Norden. Ansökningstiden är 1–31.1.2023. Mer information och ansökningsblankett: https://scientiarum.fi/forskningsstod-och-pris/     ...

Läs mer

Finska Vetenskaps-Societetens nya ledamöter år 2022

Published | i News

Finska Vetenskaps-Societeten kallade på sitt möte 19.12.2022 följande personer till ledamöter: professor Theo Kurtén (Helsingfors universitet), professor Antti Mäkitie (Helsingfors universitet), professor Craig Primmer (Helsingfors universitet) samt professor Kari Rummukainen (Helsingfors universitet). Till utländska ledamöter kallades professor Timo Koski (Kungliga Tekniska högskolan) samt professor ...

Läs mer