Published | i News

Finska Vetenskaps-Societeten lediganslår forskningsunderstöd inom matematisk-naturvetenskapliga, biovetenskapliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen. Sohlbergs fond understöder forskningsverksamhet inom geovetenskaperna (inkl. geografi) angående naturförhållandena i Finland och Norden.

Ansökningstiden är 1-31.1.2022.

Mer information och ansökningsblankett: https://scientiarum.fi/forskningsstod-och-pris/