Swedish logo

Alfred Kordelins stiftelse har beviljat 270 000 euro till projektet Vetenskapens historia i Finland

09.04.2024

Alfred Kordelins stiftelse har beviljat 270 000 euro till projektet Vetenskapens historia i Finland.

Projektet Vetenskapens historia i Finland av Finska Vetenskaps-Societeten och Suomalainen Tiedeakatemia undersöker vetenskapens nutid och framtid genom historiens lins. Projektet resulterar i en tredelad bokserie om vetenskapens historia i republiken Finland. Bokserien utkommer i sin helhet på svenska och finska och en del utkommer på engelska. Det omfattande intervjumaterial och minnesmaterial som används i projektet samlas i en ny webbdatabas och kommer att tjäna inte bara dagens utan även kommande generationer av medborgare och forskare. Materialet ger ny kunskap om bland annat utvecklingslinjer inom olika vetenskapsfält, förändrade förutsättningar och praxis för vetenskaplig verksamhet samt dialogen mellan vetenskapen och samhället.

– Projektet belyser en viktig fråga om vem som har makten att fastställa regler, värderingar och principer som styr vetenskapliga metoder och hur vetenskaplig kunskap avgränsas från andra former av kunskap. Svar på dessa aktuella frågor söks med hjälp av historiska och geografiska jämförelser, säger projektledaren Stefan Nygård från Suomalainen Tiedeakatemia.

Alfred Kordelins stiftelses stora kulturprogram stödjer aktuella projekt inom vetenskap, konst eller bildningsverksamhet. Stiftelsen tilldelade fem betydande stipendier, med en total summa på 1 005 000 euro. Ansökningsperioden för det stora kulturprogrammet var 1-31.1.2024. Stiftelsen mottog 163 ansökningar.

Mer information:

Stefan Nygård
projektledare
tel. 050 360 1973
stefan.nygard@acadsci.fi

0 kommentarer