Finnish logo

Alfred Kordelinin säätiöltä 270 000 euroa Suomen tieteen historia -hankkeeseen

09.04.2024

Alfred Kordelinin säätiö on myöntänyt suuret kulttuurihankkeet -ohjelmastaan 270 000 euroa Suomen tieteen historia -hankkeelle.

Suomen tieteen historia on Suomalaisen Tiedeakatemian ja Suomen Tiedeseuran yhteishanke, jossa tiedekentän nykyisyyttä ja tulevaisuutta tarkastellaan historian valossa. Työn tuloksena syntyy kolmiosainen Suomen tieteen historia tasavallan aikana -kirjasarja suomeksi ja ruotsiksi sekä yksi osa englanniksi. Hankkeessa hyödynnetty mittava haastattelu- ja muistitietoaineisto kootaan uuteen tietokantaan, joka tulee palvelemaan paitsi
nykyisten myös tulevien sukupolvien kansalaisia ja tutkijoita. Aineisto tuottaa uutta tietoa muun muassa tiedekentän sisäisistä kehityslinjoista, tieteellisen toiminnan muuttuneista edellytyksistä ja käytännöistä sekä tieteen ja yhteiskunnan vuoropuhelusta.

– Hanke valottaa tärkeää kysymystä siitä, kenellä on valta määrittää tieteellisiä käytäntöjä ohjaavia sääntöjä, arvoja ja periaatteita ja miten tieteellinen tieto rajataan muista tiedon muodoista. Vastauksia näihin ajankohtaisiin näkökulmiin haetaan historiallisten ja maantieteellisten vertailujen avulla, sanoo hankkeen johtaja Stefan Nygård Suomalaisesta Tiedeakatemiasta.

Alfred Kordelinin säätiön suuret kulttuurihankkeet -ohjelman tavoitteena on tukea ajankohtaisia hankkeita, jotka voivat olla alaltaan niin tiedettä, taidetta, sivistystoimintaa tai näiden monialaisia yhdistelmiä.

Suuret kulttuurihankkeet -ohjelmasta myönnettiin viisi mittavaa apurahaa, yhteensä 1 005 000 euroa. Hankkeet edistävät kulttuurista monimuotoisuutta, tiedon tuottamista ja jakamista sekä yhteisöjen osallisuutta. Lisäksi ne tukevat suomalaista koulutus- ja tutkimusjärjestelmää sekä kansallista identiteettiä.

Suuret kulttuurihankkeet-ohjelman hakuaika oli 1.-31.1.2024. Säätiö vastaanotti 163 hakemusta.

Lisätietoa:

Stefan Nygård
projektipäällikkö
p. 050 360 1973
stefan.nygard@acadsci.fi

0 kommenttia